Doorgaan naar hoofdcontent

Impact van beroepsastma op gezondheid en arbeidsstatus: een vervolgonderzoek op lange termijn

Er is al enige tijd bekend dat beroepsastma een negatief effect kan hebben op de gezondheid en arbeidsstatus van werknemers. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de voorspellers van een gunstige prognose van beroepsastma op lange termijn en hoe dit de arbeidsstatus kan beïnvloeden. De doelstelling van een nieuw gepubliceerde studie was daarom om dit verder te onderzoeken.

In de studie van Italiaanse onderzoekers, gepubliceerd in het medisch vakblad Occupational Environmental Medicine, werden gegevens verzameld van 204 patiënten met beroepsastma die waren bevestigd door een positieve specifieke inhalatieprovocatie.

Remissie werd gedefinieerd als het voldoen aan drie criteria: geen astmasymptomen, geen anti-astmatherapie gedurende het afgelopen jaar en een normale longfunctie aan het einde van de follow-up.

Een logistische regressieanalyse werd uitgevoerd om de effecten van covariaten te schatten.

Bij een follow-up van 10,6 ± 7,8 jaar namen 60 van de 204 patiënten deel aan het onderzoek, waarvan 17 remissie van beroepsastma vertoonden. Deze patiënten hadden bij diagnose een jongere leeftijd, een kortere duur van de symptomatische blootstelling, een betere longfunctie en minder bronchiale hyperreactiviteit dan degenen met aanhoudende beroepsastma.

In het multivariabele model waren er echter geen variabelen die significant geassocieerd waren met remissie van beroepsastma . Bij de follow-up bleek dat van de 57 werknemers die nog steeds werkten, 91,2% nog steeds een baan had en 43,8% van hen was in dezelfde fabriek blijven werken na het beëindigen van de blootstelling aan de veroorzaker.


Deze studie heeft geen sterke voorspellers van remissie van beroepsastma kunnen identificeren, maar wel een hoge werkgelegenheidsgraad en goed baanbehoud aangetoond gedurende een lange periode na de diagnose van beroepsastma, voornamelijk verzoorzaakt door blootstelling aan middelen met een laag molecuulgewicht. Het is duidelijk dat verdere onderzoek nodig is om beter te begrijpen hoe beroepsastma op lange termijn kan worden beheerd en hoe dit de arbeidsstatus van werknemers kan beïnvloeden.


Bron: Mason et al. Impact of occupational asthma on health and employment status: a long-term follow-up study. Occup Environ Med. 2022 Dec 29; oemed-2022-108504. doi: 10.1136/oemed-2022-108504.

Populaire posts van deze blog

Hoe je duizenden euro's op je boodschappen kunt besparen: Een gedetailleerd overzicht van mijn uitgaven en tips om te besparen

Op de eerste dag van het nieuwe jaar werk ik aan mijn Excelbestand dat al mijn doelstellingen en data bevat. Ik maak een definitieve stand van zaken op van het voorgaande jaar, en maak de grafieken en tabellen klaar voor het nieuwe kalenderjaar. De tellers staan weer op nul. Welke targets wil ik dit jaar halen? Dit werkt voor mij. Al 15 jaar houd ik een Excelbestand bij; ik heb het daar wel al een aantal keer over gehad op mijn blog. Mijn doelstellingen wijzigen wel in de loop der jaren, maar de SMART aanpak blijft hetzelfde.  Ik heb het al gehad over de boeken die ik lees , de stappen die ik zet , de calorieën die ik eet en de artikels die ik schrijf , maar zal ik het nu eens hebben over de boodschappen.  In 2014 ben ik gestart met het bijhouden van de uitgaven van voeding volgens de systematiek van de FOD Economie. Die gebruikt de onderstaande onderverdeling:  20111 Brood en graanproducten 20112 Vlees 20113 Vis en schaaldieren 20114 Melk, kaas, eieren 20115 Eetbare oliën e

Artificiële intelligentie op het werk: voorbeeld van een nuttige toepassing voor de preventieadviseurs

Het is moeilijk om specifieke voorspellingen te doen over wat er de komende jaren belangrijk zal zijn op het vlak van preventie op het werk in België, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en economie. Het is wel waarschijnlijk dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen. EU-OSHA en Eurofound hebben recent rapporten gepubliceerd over hoe AI de arbeidsomstandigheden kan beïnvloeden. Ook zal de nieuwe campagne van EU-OSHA voor 2023-2025 focussen op nieuwe digitale technologieën op het werk. Ik heb daar in de zomer van 2022 al een aantal artikelen aan besteed, en naar aanleiding hiervan heeft Ruben Baes van Amelior me gevraagd om er een workshop over te geven aan preventieadviseurs, wat ik met veel plezier ook heb gedaan. Het is echt een boeiend onderwerp, en mensen beseffen nog niet hoeveel ze nu al in contact komen met AI op het werk. Die suggesties die Outlook geeft om te antwoorden op een m

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i