Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2016 tonen

Kan het KB re-integratie gaan werken?

Het nieuwe KB Re-integratie is op 24 november 2016 verschenen in het Belgisch Staatsblad, en zal van kracht zijn vanaf 1 december 2016. Dr. Kempeneers gaat er dieper op in. Verschenen als opiniestuk in de PreventActua 22/2016 op 9 december 2016. De essentie van het KB De werknemer kan een re-integratietraject aanvragen, eventueel via de behandelende arts. De adviserend arts kan het ook. Zelfs de werkgever, wanneer de werknemer minstens vier maanden arbeidsongeschikt is. Definitief ongeschikte werknemers kunnen via de VDAB omgeschoold worden voor inschakeling in een andere job op de arbeidsmarkt. De bedrijfsarts overlegt met de adviserend arts, de behandelend arts, de werkgever en de werknemer. Hij/zij stelt een voorstel op voor de werkgever, die in overleg met de werknemer een re-integratieplan aanmaakt. Komt er geen re-integratieplan, dan moet de werkgever of de werknemer motiveren waarom. Okee, tot dusver de theorie. Zeven argumenten waarom dit KB niet helpt, en tw