Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2017 tonen

Minimumtarieven externe diensten stijgen

Een tussendoortje.   De minimumtarieven voor een externe dienst zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, en worden elk jaar op 1 januari aangepast aan de spilindex.   De spilindex werd in mei 2016 overschreden. De tarieven van 2017 zullen dus 2% hoger liggen. Dit is nog niet officieel bevestigd door de overheid, maar het volgt uit de geldende wetgeving.   Het overzicht:    

Moet je nóg meer groenten en fruit eten om gezond te blijven?

Het huidige gezondheidsadvies van vijf porties groenten en fruit per dag is volledig achterhaald! Je hebt minstens tien porties per dag nodig om je oude dag te halen! Althans volgens de populaire pers. Maar klopt dit? Uiteraard niet. Gezonde leefgewoontes zijn geen alles-of-niets verhaal, zoals trouwens ook duidelijk wordt aangegeven in de oorspronkelijke tekst die verschenen is in het International Journal of Epidemiology. Onderzoekers van het Imperial College te London hebben een meta-analyse gedaan van 95 uitgebreide studies over fruit- en groenteninname. Hierdoor konden ze een totaal van bijna 2 miljoen mensen bestuderen, en een inschatting maken van 43.000 gevallen van hartaandoeningen, 47.000 beroertes, 81.000 cardiovasculaire aandoeningen, 112.000 kankerincidenties en 94.000 vroegtijdige sterftes. Uit deze meta-analyse blijkt dat, hoe meer groenten en fruit je eet, hoe groter het positieve gezondheidseffect. Bijvoorbeeld 200 gram groenten en fruit per dag

Vier onorthodoxe tips om je mailbox beter te beheren

Ik was behoorlijk verontwaardigd en zelfs een beetje gechoqueerd toen ik in een tv-programma het advies hoorde van een stressconsulent over het beheren van je mailbox. Hij had daar namelijk een oplossing voor gevonden. "Shift-delete, en ze zijn allemaal weg!" riep hij uit. "Wat een bullshit!" dacht ik toen. Dat is als je vingers in je oren steken en luid "lalalalala - ik kan je toch niet horen!" roepen. Jij voelt je er wellicht beter door, maar diegenen die met je willen communiceren zullen er niet zo gelukkig mee zijn. Op termijn geeft het nog meer een gevoel van machteloosheid. Je krijgt de reputatie van inefficiënt te zijn, en je klanten zullen vertrekken. Het is wél belangrijk om een controle te krijgen op de informatiestromen, en zelf te bepalen wanneer en op welke wijze je ermee omgaat. Ik geef enkele tips mee die ik zelf toepas én nog niet ben tegengekomen in de vele artikels die ik over dit onderwerp gelezen heb. 1 Schakel die po

Het KB Re-integratie - Het gelag

Het was slechts een kwestie van tijd voordat er echt financiële consequenties verbonden werden aan het nieuwe KB Re-integratie. En nu is het dus zover.   De roe werd al enkele keren bovengehaald In het begin was het al voorzien dat bedrijven het loon van hun werknemers twee maanden zouden moeten uitbetalen in plaats van één maand. Dit een beetje in navolging van Nederland, waar werkgevers twee jaar (ja, twee jaar!) het loon van hun zieke werknemers moeten uitbetalen. Dit voorstel was zelfs opgenomen in het regeerakkoord. Maar het is uiteindelijk gesneuveld onder druk van de werkgeversorganisaties. Een ander voorstel was om bedrijven een jaar tot 20 procent van de uitkering van hun zieke werknemers te laten betalen. Ook dit idee belandde vorige zomer uiteindelijk in de prullenmand. Geen roe, maar wel lekkers Enkele weken vóór de publicatie van het KB berichtte Minister De Block dan weer dat er geen roe, maar wel wat lekkers voorzien was: zieke werknemers die het

Een kleine opkuis van het KB Gezondheidstoezicht

Onlangs is het KB Re-integratie opgenomen als artikels 73/1 tot en met 73/11 in het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers. En nu heeft men ook de rest van het KB Gezondheidstoezicht* opgekuist (ik krijg het onding niet rechtstreeks gelinkt, maar het is op 06/02/2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad , numac 2017200281). Voor jullie welzijn (want het lezen van deze wetteksten heeft een ernstig slaapverwekkend effect) geef ik hier de belangrijkste wijzigingen weer. Een verzoek om gezondheidstoezicht kan nu ook gewoon via mail Zie hiervoor artikel 11. Wel ok, er staat niet specifiek dat de aanvraag nu ook via mail mag, maar er staat “op de meest aangewezen wijze”. En volgens insiders is de achterliggende reden van deze term om een verzoek via mail mogelijk te maken. Welcome to the 20 th century! (nee, geen typo). Dit komt ook tegemoet aan de enkele “ancien” arbeidsinspecteurs en arbeidsgeneeshere

Duistere humor

Men zegt me wel eens dat ik een nogal duister gevoel voor humor heb. Het is wel al "gemilderd" met het ouder worden. In mijn stagejaar, ondertussen alweer bijna 20 jaar geleden, merkte de pediater waarbij ik stage liep na de zoveelste hoestbui die dag op dat ze waarschijnlijk een zware verkoudheid had. “Ja,” antwoordde ik bevestigend, “of longkanker.” Ze kon er niet mee lachen. Blijkbaar was een goede vriendin van haar overleden aan longkanker of iets dergelijks; whatever. Sommige mensen hebben geen gevoel voor humor. Of misschien was haar karakter al aangetast door een van de tumoren die naar haar hersenen gemetastaseerd waren; het bleek achteraf namelijk dat ze effectief longkanker had… Just kidding. Waarom geef ik deze anekdote hier mee? Wel, recent is er een onderzoek gepubliceerd in Cognitive Processing, dat heeft gevonden dat mensen met een duister gevoel voor humor intelligenter zijn. Woohoo! Voor de studie vroegen wetenscha

Een 69 bij het rijden

En uiteraard doel ik hier op de “code 69” die in bepaalde omstandigheden zal worden genoteerd op het rijbewijs. Of wat dacht je anders?   Al op 25 april 2015 is richtlijn 2051-653 verschenen in het Europees Publicatieblad. Deze richtlijn wilt de codes op de rijbewijzen in gans Europa harmoniseren, opdat bijvoorbeeld een code 69 in elk Europees land hetzelfde betekent. Code 69 doelt op het verplicht gebruik van een alcoholslot; tot dusver werd in België hiervoor code 112 gebruikt. Niet langer dus.   In feite worden een hele reeks codes geharmoniseerd. Er zijn een aantal nieuwe bijgekomen, een aantal zijn vereenvoudigd, en een aantal zijn geschrapt. Op het attest voor de kandidaat van groep 2 staan nu de nieuwe codes (ook voor groep 1 ). Code 69 moet je handmatig toevoegen onder "aanpassingen aan het voertuig", by the way. Ook de documenten voor het oogonderzoek door de oogarts zijn gewijzigd (ook voor groep 1 ).   België had tot 1 januari 2017 vo