Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2018 tonen

Rat race

"Werknemers worden  empowered! " verzekert de consultant me. Ik zit in een workshop over de evolutie van de arbeidsmarkt. "De arbeidsmarkt fragmenteert. Werknemers werken niet meer voor één werkgever, maar krijgen meer autonomie en kunnen zelf bepalen voor wie ze werken, hoeveel en wanneer." Ook op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg staat dat met de wet Peeters betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk een verbetering van de arbeidsomstandigheden wordt bereikt. De werknemer kan zijn arbeidstijd beter beheren en heeft een grotere autonomie bij de organisatie ervan. Glijdende uurroosters en loopbaansparen laten de werknemer toe om meer vat te hebben op zijn werk en om zijn inspanningen beter te spreiden om het professioneel leven en het gezinsleven te verzoenen. Een dergelijke "wet Peeters" is sowieso onvermijdelijk. Een recente  analyse van Eurofound , de Europese Stichting tot verbetering van de le

Waarom er dit jaar meer hinder is van de eikenprocessierups (en dit alleen maar erger zal worden)

De eikenprocessierups zorgt voor hinder in Limburgse gemeenten, vooral in de regio Bree, Maaseik en Kinrooi. In die mate dat mijn schoonmoeder (die van Kinrooi is) me gevraagd heeft er een blogartikel aan te wijden. Wat is het probleem De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is de larve van de eikenprocessierupsvlinder. Deze mottige mot legt haar eitjes in de toppen van eikenbomen. Door het broeikaseffect rukt de processierups jaarlijks 30 kilometer op naar het noorden. Bij ons vind je ze vooral in het noorden van Limburg en in de Antwerpse Kempen, de warmste gebieden van Vlaanderen door de zandgrond daar. De rupsen komen doorgaans eind april, begin mei uit. Na een aantal vervellingen zijn ze volgroeid. Vanaf het vierde vervellingsstadium, meestal tussen half mei en eind juni, krijgen de rupsen brandharen. Als die loskomen en op de huid terechtkomen, dan veroorzaakt dat felle jeuk en irritatie aan de ogen en luchtwegen. Uitgebreide info hierover vind je bijvoor