Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2007 tonen

Preventieprogramma lage rugpijn

Een vraag van een bedrijf, over de praktische toepassingen van een nieuw KB over lage rugpijn... direct ook maar op mijn blog. --- De persoon met lage rugpijn moet zich via de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kandidaat stellen voor het preventieprogramma. Hij moet ten minste 4 weken tot maximum 3 maanden arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van: - hetzij mechanische lage rugpijn met of zonder worteluitstraling; - hetzij een chirurgische ingreep in het gebied van de lendenwervelkolom; in dat geval beginnen de termijnen van 4 weken en van 3 maanden te lopen vanaf de datum van de ingreep. Wanneer de duur van de ongeschiktheid de 4 weken niet bereikt, kan de persoon die sedert ten minste een week arbeidsongeschikt is zich kandidaat stellen, wanneer de duur van de relevante arbeidsongeschiktheden in het voorafgaande jaar in totaal minstens 4 weken bedraagt. Het preventieprogramma omvat a) een revalidatiebehandeling b) indien nodig een ergonomisch advies dat omvat: - een erg

Prepensioen bouw op 56 jaar

Een tijd geleden heb ik bericht over het prepensioen bouw . Dat was nog niet in orde, waardoor 56-jarige bouwvakkers nog niet met prepensioen konden gaan. Nu is dat dus wel terug geregeld. De CAO is verlengd voor 2 jaar. Een uittreksel hieruit (ik ga niet de hele rimram zitten overtypen): " ...Verlenging van alle bestaande CAO-teksten met toepassing van de bepalingen van het generatiepact betreffende de beroepsloopbaan. Zij die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen voorleggen nadat zij worden ontslagen, kunnen ongeacht hun leeftijd, op brugpensioen gaan. De sectorale anciënniteit wordt toegepast op alle stelsels. " En hier wordt het dus echt interessant: " De regeling brugpensioen vanaf 56 jaar voor ongeschikten wordt verlengd voor 2 jaren. De Raad van Bestuur van het FBZ werkt de modaliteiten uit van een sectorale alarmbelprocedure. Deze procedure is een meetinstrument waarbij de uitstroom op 56 vergeleken wordt met de uitstroom op 58, gedurende de looptijd van d

De nepnier

Wel, de grote donorshow is dus een grote nepshow gebleken. En maar goed ook. Ik moet toegeven, de programmamakers van BNN hebben op een originele manier het tekort aan donoren in het licht gebracht. Iedereen was er ingelopen, ikzelf inbegrepen . Het is wel schrijnend dat dergelijke problemen op zulk een manier in het nieuws moeten komen. Gewone informatie is niet meer voldoende, er is blijkbaar een schokeffect nodig. Wie zijn dan eigenlijk decadent, de programmamakers of de kijkers? De kijkers, vrees ik. Zij bepalen misschien niet wat er op de buis komt, maar wel wat er op blijft. De allesbepalende kracht van de kijkcijfers. De macht van de massa. Maar voorlopig is de kaart met de grenzen van het fatsoen dus niet hertekend. Gelukkig maar.

Schudden voor gebruik

Een van de nieuwe hypes in de big business van big butts is de Power Plate en aanverwanten. Deze machines gebruiken vibraties om de spiertonus te verbeteren, en volgens de makers ook nog eens sneller en beter. Het zou in één ruk ook de flexibiliteit en sterkte van de spieren verbeteren, pijn en stress verminderen, en osteoporose tegengaan. Op zich is het principe nog niet zo ver gezocht. De Russische Ruimtevaart gebruikte al lang vibraties om de spier- en botmassa van hun kosmonauten in gewichtloze toestand op peil te houden. De achteruitgang van de spieren, dat is evident. Er is geen zwaartekracht waartegen de spieren constant moeten opboksen, zodat ze als sneeuw voor de zon wegsmelten indien ze niet voldoende gestimuleerd worden. Omwille van de gewichtloze toestand heeft gewichtheffen niet veel zin, en alhoewel fitnessoefeningen met trekken en duwen tegen weerstand wel de klus zouden klaren, er is gewoon geen plaats hiervoor in de zorgvuldig afgemeten ruimtecapsules. Waarom de b