Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2018 tonen

Zwangerschapswens? Dan laat je best dit op voorhand testen

Onlangs zat ik in een overleg van de Werkgroep Onderwijs* met de interne preventieadviseurs van de verschillende onderwijskoepels, en het kwam ter sprake dat kleuterleidsters met een zwangerschapswens eigenlijk best op voorhand een bloedafname zouden laten uitvoeren, om na te kijken of ze wel beschermd zijn tegen de gevaarlijkste infectieziekten. Maar eigenlijk geldt dat voor alle vrouwen. Een kort overzicht. Tijdens de zwangerschap zijn er een aantal infectieziekten die een risico inhouden voor het ongeboren kind. Sommige werknemers hebben een beroepsmatig verhoogd risico op besmetting. Ben je niet beschermd? Dan moet je tijdens de zwangerschap uit dit risico verwijderd worden, conform het KB Moederschapsbescherming. De werkgever is hier niet altijd mee opgezet; het werkrooster moet stante pede helemaal omgegooid worden. Kan geen aangepast of ander werk voorzien worden? Dan wordt de werkneemster tijdelijk geschorst. Geen andere optie; dit advies van de arbeidsarts is abs

Tot wanneer heeft het zin om een griepspuitje te laten zetten?

Als tussendoortje, want ik krijg de laatste tijd wel héél vaak deze vraag. Kan ik vanaf nu gewoon doorverwijzen naar mjin blog :-). Het griepseizoen start in ons land doorgaans midden januari, zie ook de grafiek hierboven. Het duurt minstens 10 dagen vooraleer je beschermd bent na vaccinatie; het lichaam heeft even tijd nodig om voldoende antistoffen op te bouwen. Doorgaans werkt het vaccin vanaf twee à drie weken na de vaccinatie. Een vaccin blijft beschermen gedurende zes à twaalf maanden (hoe ouder, hoe minder lang de bescherming). Dus tot wanneer heeft het zin om een spuitje te laten plaatsen? Tot ongeveer midden december.

De campagnes van Toezicht op het Welzijn op het Werk in 2019

Elk jaar wat vroeger aangekondigd ( die van 2017  had ik op 23 januari 2017,  die van 2018  op 21 november 2017), maar zo kun je je alvast goed voorbereiden: bij deze een overzicht van de geplande campagnes van Toezicht op het Welzijn op het Werk in 2019. Bij elk bezoek gaat de inspecteur het beleid van de werkgever inzake welzijn na. Vervolgens overloopt men de aanpak van de werkgever voor elk domein van de welzijnswet, en gaat men dieper in op het thema gekozen voor de sector. Niet in orde? Dan zijn er consequenties aan verbonden. Dit kan gaan van een mondeling of schriftelijk advies, tot een waarschuwing en zelfs het stopzetten van de activiteit bij ernstige tekortkomingen. Regionaal Antwerpen:   Maalderijen ; thema Gevaarlijke producten Brussel:   Bewaking ; thema Ergonomie Henegouwen:   Grootwarenhuizen ; thema Ergonomie Limburg & Vlaams-Brabant:   Fabricage kunststofproducten ; thema Gevaarlijke producten Luik:   Rusthuizen ; them

You like to...

In de Journal of Occupational & Environmental Medicine van oktober 2018 zijn twee interessante artikels verschenen: (1)  Association Between Exercise and Low Back Pain Resulting in Modified Duty and Lost Time: A Cross-Sectional Analysis of an Occupational Population en (2)  Early Return to Work Has Benefits for Relief of Back Pain and Functional Recovery After Controlling for Multiple Confounds . Deze artikels tonen weer maar eens welke maatregelen het grootste positieve effect hebben op verzuim: het verhogen van de fysieke activiteit.  De twee vaakst voorkomende factoren van afwezigheid zijn locomotorische en stressgerelateerde klachten (elke een kleine 20% van de gestelde diagnoses bij ziekteverzuim). In aantal verzuimdagen zijn stressgerelateerde klachten wel belangrijker (circa 30% versus 20% locomotorisch). Dit is omdat stressgerelateerde aandoeningen vaker leiden tot langdurig ziekteverzuim. Maar het is moeilijker om impact te hebben stressgerelateerde aan

Chemische agentia: nieuwe stoffen en nieuwe grenswaarden

Een recent nieuwsbericht op BeSWIC verwijst naar een recent gepubliceerd KB dat op 13 oktober 2018 in werking treedt.  Titel 1 van boek VI van de codex over het welzijn op het werk handelt over chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia. Bijlage VI.1-1 beschrijft de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Hier zijn nu een aantal chemische stoffen aan toegevoegd, en een aantal grenswaarden zijn gewijzigd. Van mei tot september 2017 is hiervoor een publieke raadplegingsprocedure uitgevoerd. Dit is gebeurd om conform EU richtlijnen te werken, en op basis van bevindingen van de ACGIH (de Association Advancing Occupational and Environmental Health). De vernieuwde lijst is hier te raadplegen. Lager in dit artikel het overzicht van nieuwe stoffen en stoffen met gewijzigde grenswaarden. Waarom is dit belangrijk?  De werkpostanalyses van werknemers die aan een van de nieuwe beschreven stoffen zijn blootgesteld, moeten worden aangepast. En de labo refer

Plan je dag

In When: The Scientific Secrets of Perfect Timing beschrijft Daniel H. Pink hoe belangrijk timing is. Hij geeft raad hoe je de verborgen patronen van de dag kunt gebruiken om het ideale werkschema te maken. Dit wordt bijvoorbeeld ook aangestipt in The Productivity Project van Chris Bailey of Own the Day, Own your Life van Marcus Aubrey, en ik pas dat ook effectief toe in mijn dagdagelijkse leven. Iedereen heeft een individueel circadiaan ritme*. Natuurlijk verlopen die interne biologische klokken grosso modo voor iedereen analoog; met pieken 's ochtends en in de late namiddag, en kleine en grotere dips 's middags en 's avonds / 's nachts. Maar je hebt grote individuele variaties hierop, die in een populatie van mensen over een Gausscurve verdeeld zijn. De uitschieters worden bestempeld als vroege vogels of nachtuilen; de meesten zitten ergens tussenin. Zelf was ik vroeger een duidelijke nachtuil, maar gaandeweg ben ik door externe prikkels meer en meer een v