Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2023 tonen

Oproep tot verkeersveiligheid tijdens wegwerkzaamheden: 'Rij veilig, wij veilig'

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zet een nieuwe campagne in de kijker om de verkeersveiligheid tijdens wegwerkzaamheden te verbeteren. De campagne, getiteld 'Rij veilig, wij veilig', komt als reactie op het hoge aantal ongevallen bij wegwerkzaamheden. De AWV vraagt weggebruikers om alert en hoffelijk te zijn wanneer ze een werf naderen, en de veiligheidsrichtlijnen te volgen. Deze campagne is gedurende de hele maand mei te zien op affiches langs grote wegen en op sociale media.     De impact van verkeersongevallen bij wegwerkzaamheden In 2021 gebeurden er in de buurt van werven op de Vlaamse wegen 6 dodelijke ongevallen en ruim 500 ongevallen met gewonden. In 2020 werden 11 dodelijke ongevallen en 450 ongevallen met gewonden geregistreerd. Niet alleen wegenwerkers lopen een risico bij wegwerkzaamheden, ook bestuurders van passerende voertuigen en fietsers lopen gevaar. Ter illustratie: op vrijdag 12 mei 2023 vond er nog een veelbesproken ongeluk plaats op een ove

SleepSync

SleepSync is een app ontworpen om ploegenwerkers te helpen hun slaapcycli te optimaliseren. Deze tool, ontwikkeld door onderzoekers van de Monash University, heeft al bewezen dat het de slaapkwaliteit en het humeur van ploegenwerkers kan verbeteren.   De werking van SleepSync SleepSync is een geavanceerde applicatie die gebruikers in staat stelt om hun werk- en sociale schema's, evenals hun slaap- en waakcycli en stemming, in te voeren. Met deze informatie kan de app persoonlijke aanbevelingen doen over de beste slaaptijden, aangepast aan de individuele biologische ritmes van de gebruiker. Tijdens een twee weken durende proefperiode waaraan 27 ploegenwerkers deelnamen, ontdekte het Monash-onderzoeksteam dat de deelnemers gemiddeld 29 minuten langer sliepen per nacht door het gebruik van SleepSync. Meer dan 80% van de proefpersonen rapporteerde dat hun slaapkwaliteit was verbeterd, terwijl 70% zei dat ze gemakkelijker in slaap vielen. Afbeelding: Pre- en post-app scores vo

Werkgerelateerde sterfgevallen: Onderrapportage en de noodzaak van effectieve preventie

Het aantal werkgerelateerde sterfgevallen in Ontario, Canada lag vorig jaar tien keer hoger dan het officiële aantal, volgens het Workers Health and Safety Centre (WHSC). Onderzoeksresultaten tonen aan dat meer dan 2.000 werknemers overleden door traumatische incidenten en gevaarlijke blootstellingen op het werk. Het WHSC benadrukt dat dit al een conservatieve schatting is en dat de provinciale Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) slechts 220 claims voor overlijden van werknemers erkende in 2022.     Onderrapportage van werkgerelateerde sterfgevallen De WHSC merkt op dat, hoewel de meeste traumatische sterfgevallen op het werk worden gemeld bij de WSIB, zeer weinig sterfgevallen als gevolg van beroepsziekten worden gemeld of erkend. Dit geldt met name voor kanker, longziekten en andere chronische ziekten met een lange latentietijd tussen blootstelling op het werk en het begin van de ziekte. Ook onderrapportage en erkenning van verwondingen en ziekten veroorzaakt door gee