Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2022 tonen

Dodelijk arbeidsongeval grondwerker in Marchin

In Marchin heeft woensdag 21 september rond 16.10 uur een dodelijk arbeidsongeval plaatsgevonden. Een graafmachine raakte een kolom en grote stenen van een pilaar vielen op een andere werknemer.   Het slachtoffer is een 40-jarige arbeider uit Hoei. Hij was samen met een collega bezig met grondwerken. Een graafmachine raakte een nieuw opgerichte stenen pilaar. Grote blokken steen vielen op het slachtoffer, dat kort daarna overleed. De politiezone van Condroz waarschuwde de arbeidsauditor van wacht. Deze bezocht de plaats van de tragedie, vergezeld van een arbeidsinspecteur van Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, voor een eerste analysere van het dodelijk arbeidsongeval. Er zijn hoorzittingen gehouden in een poging de precieze omstandigheden van het ongeval te begrijpen en vast te stellen of er een strafbaar feit is gepleegd. De bouwplaats werd stilgezet.   Elk jaar vallen er slachtoffers bij ernstige en soms zelfs fatale botsingen met machines of voertuige

Nieuw KB Re-integratie | Nouvelle AR Réintégration

Breaking news: het nieuwe KB Re-integratie is vandaag verschenen in het Belgisch staatsblad  La nouvelle AR Réintégration   est publiée aujourd'hui au Moniteur Belge ! Het re-integratietraject (RIT) voor arbeidsongeschikte werknemers, dat deel uitmaakt van de Codex over het Welzijn op het Werk, wordt op verschillende punten ingrijpend gewijzigd. Le trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail, qui fait partie du Code du bien-être au travail, est radicalement modifié sur plusieurs points. De belangrijkste inhoudelijke wijziging van het KB, dat op 1 oktober a.s. van kracht zal zijn, is de loskoppeling van de verbreking van het arbeidscontact omwille van medische overmacht van het RIT. De grootste impact voor externe preventiediensten is de inclusie van de re-integratiebeoordeling (mits leidend tot plan) in de basisdienstverlening voor C- en D ondernemingen. La modification de fond la plus importante de l'arrêté royal, qui entrera en vigueur le 1er octobre,

Beroepsziekten Nederland in cijfers

Het rapport “ Beroepsziekten in Cijfers 2022 ” van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is verschenen. Covid was in 2021 de belangrijkste beroepsziekte, stress/burn-out en MSA blijven ook belangrijk. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations. Het 69 pagina’s tellend rapport “Beroepsziekten in Cijfers 2022” is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en is verschenen op 28 juni 2022. Het rapport geeft een overzicht van het aantal geregistreerde beroepsziekten, de aard ervan en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten. De meest gemelde beroepsziekten in 2021 zijn met 1.866 meldingen infectieziekten en luchtwegaandoeningen als gevolg van covid-19 (41% van het totaal). Het gaat naar schatti

Bestuurder bulldozer verwondt twee werknemers in Verviers

In een bedrijvenpark in Verviers is woensdag 14 september een ernstig arbeidsongeval gebeurd. De bestuurder van een bulldozer reed er tijdens een manoeuvre twee mannen aan. Een van hen werd aan het hoofd geraakt, de andere werd overreden en raakte ernstig gewond.     Het arbeidsongeval gebeurde op de site voor het bedrijf Enerwood, dat een biomassafabriek exploiteert in Dison. De bestuurder van een bulldozer was houtsnippers aan het leveren. Tijdens het uitvoeren van een manoeuvre raakte hij twee bezorgers die werken voor een bedrijf in Zulte, Oost-Vlaanderen. Een van hen werd aan het hoofd geraakt, de andere werd overreden en raakte ernstig gewond. Beide mannen werden naar het ziekenhuis gebracht. De man die aan het hoofd werd geraakt, kon het ziekenhuis verlaten en naar huis terugkeren. De toestand van zijn collega is nog steeds kritiek.   Na het incident besloot het bedrijf Enerwood zijn activiteiten op de site deels op te schorten. De arbeidsinspectie stuurde een deskundi