Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2022 tonen

Nieuw KB Re-integratie | Nouvelle AR Réintégration

Breaking news: het nieuwe KB Re-integratie is vandaag verschenen in het Belgisch staatsblad  La nouvelle AR Réintégration   est publiée aujourd'hui au Moniteur Belge ! Het re-integratietraject (RIT) voor arbeidsongeschikte werknemers, dat deel uitmaakt van de Codex over het Welzijn op het Werk, wordt op verschillende punten ingrijpend gewijzigd. Le trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail, qui fait partie du Code du bien-être au travail, est radicalement modifié sur plusieurs points. De belangrijkste inhoudelijke wijziging van het KB, dat op 1 oktober a.s. van kracht zal zijn, is de loskoppeling van de verbreking van het arbeidscontact omwille van medische overmacht van het RIT. De grootste impact voor externe preventiediensten is de inclusie van de re-integratiebeoordeling (mits leidend tot plan) in de basisdienstverlening voor C- en D ondernemingen. La modification de fond la plus importante de l'arrêté royal, qui entrera en vigueur le 1er octobre,

Beroepsziekten Nederland in cijfers

Het rapport “ Beroepsziekten in Cijfers 2022 ” van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is verschenen. Covid was in 2021 de belangrijkste beroepsziekte, stress/burn-out en MSA blijven ook belangrijk. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations. Het 69 pagina’s tellend rapport “Beroepsziekten in Cijfers 2022” is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en is verschenen op 28 juni 2022. Het rapport geeft een overzicht van het aantal geregistreerde beroepsziekten, de aard ervan en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten. De meest gemelde beroepsziekten in 2021 zijn met 1.866 meldingen infectieziekten en luchtwegaandoeningen als gevolg van covid-19 (41% van het totaal). Het gaat naar schatti