Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2018 tonen

Het ontslag om medische redenen: dit zijn de drie mogelijke wegen

Ja, er zijn wel degelijk drie mogelijkheden om over te gaan tot een ontslag om medische redenen. Deze heb ik recent in een webinar voor Kluwer toegelicht. Het heeft blijkbaar wel wat losgemaakt, want ik krijg hier nu veel vragen over. Dus hieronder nog even het overzicht. Er zijn drie mogelijkheden :  Aanvraag re-integratietraject door werkgever of werknemer Optie 1 = Arbeidsarts: FRB met beslissing C à Werkgever: motivatieverslag à ontslag om medische redenen Optie 2 = Arbeidsarts: FRB met beslissing D à Werkgever: ontslag om medische redenen Werkhervattingsonderzoek of spontane raadpleging of zelfs periodiek onderzoek Optie 3 * = Arbeidsarts: FGB met beslissing “definitief ongeschikt” + vermelding onder F “Geen aangepast of ander werk mogelijk” à ontslag om medische redenen FRB = Formulier voor de re-integratiebeoordeling; FGB = Formulier voor de gezondheidsbeoordeling * Update 02/05: In een recent advies van de F

Mag men eetgerief afwassen in de WC-ruimtes?

Als ik bekijk hoe vaak ik adviezen geef over gerichte vragen, zou ik er een boek over kunnen schrijven. Of ik kan een aantal ervan lichtjes herwerken en gebruiken als een kort blogartikel. Zal ik dat eens doen. Zo krijg ik bijvoorbeeld de volgende vraag. Bij een werkgever is er een locatie met een aantal administratieve werknemers. Er is enkel een wasbak in de toiletruimte. De medewerkers kunnen dus enkel hier hun kopjes, borden en bestek afwassen. Kan dit? Mijn gut feeling zegt alleszins dat het niet ideaal is om het servies te wassen in de wastafel van het toilet. De wetgeving over dit onderwerp is terug te vinden in de Codex over het welzijn op het werk, meer bepaald boek III (arbeidsplaatsen), titel 1 ( basiseisen betreffende arbeidsplaatsen ). De sociale voorzieningen (sanitaire installaties, refter, rustlokaal en lokaal voor zwangere werknemers en werknemers die borstvoeding geven) staan beschreven in hoofdstuk VI. In artikel III.1-39 staat dat een refter

Slaperige chauffeurs

De obese vrachtwagenchauffeur zit tegenover me in zijn ondergoed. Hij komt voor een verlenging van zijn rijgeschiktheid groep 2. "Doet u aan sport?" vraag ik hem. "Jazeker," verzekert hij me. "Transport!" waarop hij buldert van het lachen; zijn drie onderkinnen wiebelen vrolijk mee. Hij geeft toe dat hij regelmatig vermoeid is overdag, en dat hij luid snurkt. Een duidelijk geval van slaapapneu, dat later ook bevestigd zal worden door een slaaponderzoek. Hij is pas terug rijgeschikt, één maand na het instellen van een succesvolle behandeling. En terecht, want chauffeurs met slaapapneu raken drie tot zeven keer vaker betrokken in auto-ongevallen. Het probleem van slaperige chauffeurs blijft echter niet meer beperkt tot zulke duidelijke klinische gevallen als hierboven. Slaperig achter het stuur zitten zorgt voor de meeste ongevallen in het verkeer. Meer dan alcohol, overdreven snelheid of drugs. Het is de hoofdoorzaak van een op de drie dodelijke

De evolutie van de arbeidsmarkt en de arbeidsomstandigheden

Even terug is een uitgebreid rapport verschenen van Eurofound , de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. Dit document omvat een overzicht van de evolutie van de arbeidsmarkten in de Europese Unie en van de zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden. De belangrijkste bevindingen? Ik geef ze hieronder weer. Werkgelegenheid In de jaren volgend op de zware economische crisis in 2008 was er een groot verlies aan werkgelegenheid. Deze begon zich in 2013 overal in de EU te herstellen, maar de impact van de crisis op de afzonderlijke lidstaten was sterk uiteenlopend. Veel van de landen die het zwaarst zijn getroffen, hebben nog steeds moeite om terug te keren naar de niveaus van vóór de crisis. Werkgelegenheid per sector De retailsector verloor veel jobs in de jaren 2015 en 2016 door verschillende faillissementen en afslankingen. Deze zijn een rechtstreeks gevolg van de toename in selfservice en online shopping. Het ziet er bo

Alcoholscreening: de nieuwe richtlijn

Het interuniversitair onderzoeksproject UP-TO-DATE heeft in november 2017 een nieuwe richtlijn opgesteld van screening naar alcoholgebruik, voor de arbeidsarts. Deze heeft de onderzoeker en referentie ter zake Marie-Claire Lambrechts vorig jaar ook op de Nationale Dagen voor Arbeidsgeneeskunde gepresenteerd ( link naar de powerpoint ). Nu zal die een dezer dagen ook gevalideerd worden door CEBAM; hoog tijd om er eens een blogartikel aan te wijden. Het systeem zit best wel goed in elkaar. De AUDIT heeft tien vragen met elk een score van 0 tot 4; de totaalscore bepaalt het risico. Het acroniem staat voor "Alcohol Use Disorders Identification Test". Tien vragen? Wie heeft tijd om bij iedereen tijdens een toch al zo kort periodiek onderzoek tien vragen te stellen, alleen maar over alcoholgebruik? Geen nood, er is een screening voor de screening: het volstaat al om drie eenvoudige vragen te stellen; dit is de AUDIT-C. Hoe vaak drink je alcohol? 0  Nooit 1 

Uitkering bij deeltijdse werkhervatting

Ik had het al min of meer beloofd in mijn blogartikel " Hoe het zit met die nieuwe goedkeuringen voor progressieve werkhervatting voor twee jaar ", bij deze wat uitleg over de aanpassing van de berekening van de ongeschiktheidsuitkeringen bij deeltijdse werkhervattingen. Werknemers gaan sinds 1 april 2018 dus nog maar maximaal 2 jaar deeltijds mogen werken en deeltijds op de ziekenkas blijven. Dat is bepaald in het recente  Koninklijk Besluit *.  Maar aan de andere kant heeft datzelfde KB ook voorzien in een cumulatie van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij deeltijdse hervatting.  Deze cumulatie was al beloofd bij de voorstelling van het KB Re-integratie in november 2016, en was vooropgesteld voor 1 januari 2017. De finishlijn is hierna nog een aantal keer verzet geweest, maar nu is het dus effectief een feit. Wat houdt dit nu precies in? Tot voor kort werd de uitkering die een werknemer ontvangt, verminderd met een bepaald percentage in functie van

De tarieven van je externe dienst in 2018

Een tussendoortje. En rijkelijk laat, maar ik ging tot voor kort zelf nog steeds uit van de tarieven van 2017. Dus bij deze. De minimumtarieven voor een externe dienst zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, en worden elk jaar op 1 januari aangepast aan de spilindex. De spilindex werd in mei 2017 overschreden. De tarieven van 2018 liggen dus 2% hoger. Samengevat: Parameter  Tarief  Tariefgroep 1  €    43,18 Tariefgroep 2  €    62,94 Tariefgroep 3  €    78,55 Tariefgroep 4  €    99,36 Tariefgroep 5  €  116,52 Preventie-eenheid binnen budget  €  156,06 Preventie-eenheid buiten budget  €  119,65 Medisch onderzoek buiten budget  €    80,66 Om nog even te duiden: stel, je hebt een bedrijf van 100 werknemers en je zit in tariefgroep 4. Je betaalt dan 9936 euro aan je externe dienst. Hiervoor krijg je een budget van 63,67 PE (preventie-eenheden)