Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2022 tonen

Artikels in 2022

Dit jaar heb ik behoorlijk wat geschreven. Op mijn blog is het dit jaar wel wat "rustiger" geweest; ik heb hier (deze even buiten beschouwing gelaten) slechts acht artikels gepend. Voor Attentia heb ik er een tiental gemaakt (het aantal weet ik niet precies, omdat de marketing afdeling die vervolgens publiceert en ik die vervolgens zelf niet altijd meer terugvind; enfin hier is een voorbeeld). Hier en daar heb ik er nog een dozijn of zo gemaakt. Maar de overgrote meerderheid van mijn artikels schreef ik voor Kluwer; ik zit er dit jaar aan 279. Hiernaast schrijf ik ook nog elders, maar dat laat ik hier buiten beschouwing. Dus in totaal kom ik aan meer dan 300 artikels over preventie. Eigenlijk gek veel als ik dat zo optel. Elk weekend schrijf ik minstens een halve dag (meestal twee halve dagen), ik lever tussen de vijf en de tien artikels af en die worden dan in de loop van de komende week (of weken) op de site geplaatst. Ik heb er een ritme in gevonden, en dat levert dus res

Boeken top 10 2022

Dit jaar heb ik weer ruim 100 boeken gelezen of beluisterd. Maar liefst 38 ervan heb ik vijf sterren gegeven. Bij deze mijn top tien uit die lijst. Giulio Boccaletti - Water: A Biography Een onthullende geschiedenis - over continenten en millennia - van hoe de distributie van water de menselijke beschaving heeft gevormd. Giulio Boccaletti begint met de vroegste beschavingen van sedentaire boeren aan de oevers van de Nijl, de Tigris en de Eufraat. Hij beschrijft hoe deze samenlevingen mogelijk werden gemaakt door veranderingen in de zeespiegel. Hij onderzoekt hoe deze sedentaire landbouw leidde tot irrigatie en meervoudige bebouwing, wat op zijn beurt resulteerde in een explosie van de bevolking en de specialisatie van arbeid. We zien hoe irrigatiestructuur leidde tot sociale structuur. En hij maakt duidelijk hoe de moderne wereld begon met een juridische structuur voor de ontwikkeling van waterinfrastructuur.  Sue Black - Written in Bone: Hidden Stories in What We Leave Behind Op basi

Nieuw KB Re-integratie | Nouvelle AR Réintégration

Breaking news: het nieuwe KB Re-integratie is vandaag verschenen in het Belgisch staatsblad  La nouvelle AR Réintégration   est publiée aujourd'hui au Moniteur Belge ! Het re-integratietraject (RIT) voor arbeidsongeschikte werknemers, dat deel uitmaakt van de Codex over het Welzijn op het Werk, wordt op verschillende punten ingrijpend gewijzigd. Le trajet de réintégration des travailleurs en incapacité de travail, qui fait partie du Code du bien-être au travail, est radicalement modifié sur plusieurs points. De belangrijkste inhoudelijke wijziging van het KB, dat op 1 oktober a.s. van kracht zal zijn, is de loskoppeling van de verbreking van het arbeidscontact omwille van medische overmacht van het RIT. De grootste impact voor externe preventiediensten is de inclusie van de re-integratiebeoordeling (mits leidend tot plan) in de basisdienstverlening voor C- en D ondernemingen. La modification de fond la plus importante de l'arrêté royal, qui entrera en vigueur le 1er octobre,

Beroepsziekten Nederland in cijfers

Het rapport “ Beroepsziekten in Cijfers 2022 ” van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is verschenen. Covid was in 2021 de belangrijkste beroepsziekte, stress/burn-out en MSA blijven ook belangrijk. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations. Het 69 pagina’s tellend rapport “Beroepsziekten in Cijfers 2022” is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en is verschenen op 28 juni 2022. Het rapport geeft een overzicht van het aantal geregistreerde beroepsziekten, de aard ervan en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten. De meest gemelde beroepsziekten in 2021 zijn met 1.866 meldingen infectieziekten en luchtwegaandoeningen als gevolg van covid-19 (41% van het totaal). Het gaat naar schatti

Helft arbeidsongevallen in Nederland niet gemeld bij arbeidsinspectie

Veel werkgevers in Nederland weten niet dat bedrijfsongevallen meteen gemeld moeten worden aan de arbeidsinspectie. Onderzoek naar de oorzaak van een ongeluk blijft vaak uit. Van slechts de helft van het aantal bedrijfsongevallen per jaar is de inspectie op de hoogte. Werkgevers die geen melding doen, of het onderzoek wel hinderen, riskeren een boete die kan oplopen tot 50.000 euro. Maar de inspectie sanctioneert zelden, omdat ze vaak niet weten dat er een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. Om een inschatting te kunnen maken van hoeveel ongevallen werkgevers níet doorgeven, raadpleegde de inspectie VeiligheidNL, het Nederlands kenniscentrum voor letselpreventie. Door de aantallen uit de periode 2016 tot en met 2020 die gerelateerd zijn aan bedrijfsongevallen naast de meldingen te leggen die de inspectie die jaren wél ontving, schat de inspectie dat werkgevers grofweg de helft van de werkongelukken niet doorgeven. Wel nam het aantal meldingen ieder jaar toe: van 3.786 in 2016 naar 4.4

Besmetting met apenpokken op de werkvloer

Er is in Wallonië een geval van apenpokken vastgesteld waarbij de besmetting waarschijnlijk gebeurd is via contact met vuile handdoeken in een zwembad. Het Waals agentschap AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) heeft aan de externe preventiediensten de volgende casus gemeld waarvan de wijze van verwerving hoogstwaarschijnlijk contact is met vuile handdoeken in een zwembad, waarbij geen ander besmettingsmechanisme is aangetoond. Het gaat over een jobstudent die de lockers van het zwembad schoonmaakt en van tijd tot tijd bevuilde handdoeken/linnengoed moet verwijderen. Hoewel de jobstudent handschoenen heeft gedragen tijdens de uitvoering van deze taak, zouden de handdoeken in contact zijn geweest met de huid van diens onderarmen. De jongeman presenteert een diffuse uitbarsting en een bevestigde diagnose. Het AVIQ adviseert dat de werkgevers preventieve maatregelen implementeren en/of aanpassen voor werkplekken die zijn blootgesteld aan de behandeling van bewezen of mogelijk met apenpokk

Apenpokken - stand van zaken

Apenpokken zijn wereldwijd in opmars, ook in België. Wat is het, hoe wordt het overgedragen, wat zijn de preventiemaatregelen en wat is de huidige stand van zaken in België? Sinds de laatste keer dat ik erover schreef begin juli, is de situatie wat gewijzigd. Onderstaand artikel geeft een overzicht. Wat zijn Apenpokken Monkeypox of Apenpokken (MPX) wordt veroorzaakt door het monkeypoxvirus (MPXV), dat behoort tot de familie van de orthopoxvirussen (waartoe ook het pokkenvirus behoort). Tot nu toe kwam de ziekte vooral voor in beboste delen van Centraal- en West-Afrika, met sporadisch gevallen in andere landen, gelinkt aan een reis naar deze gebieden. Sinds begin mei 2022 verspreidt de ziekte zich echter in Europa en daarbuiten, waarbij besmettingen vooral voorkomen bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen, maar niet uitsluitend. Hoe raakt men besmet Om besmet te geraken door het apenpokkenvirus moet men nauw contact hebben met een besmettelijke of ziek persoon. Dit kan optre

Chloorgas

In de Jordaanse havenstad Aqaba zijn zeker twaalf mensen omgekomen en 250 anderen gewond geraakt bij een ongeval met een container met chloorgas. Het giftige gas kwam vrij toen de container tijdens het transport viel. Het ongeval vond plaats op 27 juni 2022. Een container met 25 ton chloorgas moest per schip naar Djibouti in de Hoorn van Afrika gebracht worden. Maar toen een kraan de container op het schip probeerde te plaatsen, stortte de container naar beneden en meteen kwam een grote gele gifwolk vrij. Bij het ongeval kwamen minstens twaalf mensen om het leven. Nog eens 250 anderen raakten gewond. De gewonden werden overgebracht naar twee openbare ziekenhuizen, een privéziekenhuis en een veldhospitaal. Chloor is bij kamertemperatuur een geelgroen gas met een typische, irriterende geur. Door afkoeling of door drukverhoging wordt het een heldere, amberkleurige vloeistof. Het wordt als vloeistof in aangepaste containers getransporteerd. Het kent vele toepassingen o.a. als bleekmiddel i

Basisnormen brandveiligheid gebouwen aangepast

Het KB dat de basisnormen vastlegt voor de preventie van brand en ontploffing in gebouwen is gewijzigd. Zo bevat bijlage 7 een nieuw punt 3 met voorschriften voor de brandbeveiliging in parkings. Het zal ingaan vanaf 1 juli 2022. Op 23 juni 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het " Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen ". De voorschriften van het KB regelen de brandveiligheid van nieuw op te richten gebouwen en de uitbreidingen van de bestaande gebouwen. In deze analyse is niet specifiek rekening gehouden met risico’s als gevolg van elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof. Maar het is duidelijk dat heel wat maatregelen in dit nieuwe hoofdstuk ook voor branden van die voertuigen ten goede zullen komen. Zo is er nu ook een sprinklerinstallatie als brandbeveiligingssysteem mogelijk, terwijl voordien alleen een roo

Je kans op overlijden in 10 seconden

Een eenvoudige test van 10 seconden voorspelt je kans op overlijden binnen de zeven jaar. Wil je weten welke? Ik leg het even uit. Ok, je neemt een stel tarot-kaarten... haha kidding. Nee, het is heel eenvoudig. Sta op één been. Hou je dat 10 seconden vol? Gefeliciteerd! Vergeleken met je leeftijdsverwanten heb je een vier maal lagere kans om binnen de zeven jaar te overlijden door welke oorzaak dan ook - hartaanvallen, beroertes, kanker en meer. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Exercise Medicine Clinic-CLINIMEX in Rio de Janeiro, Brazilië bij mensen tussen 51 en 75 jaar. Correlatie is geen causatie uiteraard. Het is niet omdat je een goed evenwicht hebt, dat je langer gaat leven of dat het beschermt tegen, ik zeg maar wat, kanker. Dus ik heb wel mijn bedenkingen over de onderzoeksconclusie; dat ze dus mensen oefeningen gaan geven om hun evenwicht te verbeteren - eh, zo werkt het niet hoor. Statistisch gezien is het verband er dus wel. En ik kan me wel voorstellen dat mensen met o

Wat moet je doen nu de coronacijfers weer stijgen?

 Even tussendoor, gezien ik de laatste dagen al meerdere gelijkaardige vragen hierover gekregen heb. Vraag De coronacijfers zijn terug aan het stijgen. Wij merken het bij ons ook en willen onze werknemers adviseren om extra waakzaam te zijn. Zou de generieke gids mogelijk al terug geactiveerd worden? Antwoord De coronacijfers zijn inderdaad terug aan het stijgen. Het beschermend effect van de coronavaccins neemt na 2-3 maanden af; waarna men wel nog beschermd is tegen ernstige ziekte, maar men wel opnieuw besmet kan worden en besmettelijk kan zijn, zeker bij het optreden van nieuwe (sub)varianten.  Dat laatste is nu het geval: de BA.5 omikron subvariant heeft sinds kort de overhand gekregen in België, en is de belangrijkste motor van de nieuwe stijging van het aantal nieuwe covid-gevallen. Bron: weekrapport Sciensano Naar alle verwachting zal in de volgende weken de stijging zich verder zetten en zullen meer mensen covid krijgen, weliswaar meestal zonder heel erge symptomen: ruim 80% v

Opinie: Veranderende gezondheidstoestand van werknemers

Deze tekst is op 22 april 2022 verschenen in PreventActua. In een Frans rapport uit januari 2022 worden enkele pistes aangereikt om beter om te gaan met endometriose op de werkvloer ( link ). Maar in hoeverre moet een werkgever rekening houden met de veranderende gezondheidstoestand van de medewerkers als die geen gevolg zijn van het werk zelf? Frans rapport over endometriose Het hoger vernoemd voorbeeld van Frankrijk is een lovenswaardig initiatief, uiteraard. Endometriose is een pijnlijke en soms invaliderende aandoening, die bij bijna een op de tien vrouwen voorkomt en kan leiden tot occasionele, maar herhaalde arbeidsongeschiktheid. Dat maakt het soms moeilijker voor deze vrouwen om aan de slag te blijven. De Franse parlementsleden hebben endometriose dan ook unaniem erkend als een chronische aandoening. Het rapport geeft concrete voorstellen voor de werkvloer, zoals betere communicatie zodat de aandoening gemakkelijker (h)erkend wordt, herinrichting van de werkpost, aanpassing van

Opinie: Impact van nachtarbeid

 Deze tekst is op 1 maart 2022 verschenen in PreventActua De recente discussie over nachtwerk doet heel wat stof opwaaien. Zo ook bij arbeidsarts Edelhart Kempeneers. Voor de economie zou een soepelere regeling rond nachtwerk een zegen zijn; op het vlak van veiligheid en gezondheid daarentegen… Discussie “Werknemers worden empowered!”, verzekert de consultant me. Het jaar is 2016. Ik zit in een workshop over de evolutie van de arbeidsmarkt. “De arbeidsmarkt fragmenteert. Werknemers werken niet meer voor één werkgever, maar krijgen meer autonomie en kunnen zelf bepalen voor wie ze werken, hoeveel en wanneer.”   Ik moet hieraan terugdenken wanneer ik de geanimeerde discussie volg over het nachtwerk. PS-voorzitter Paul Magnette ziet geen brood in een eventuele soepelere regeling rond nachtarbeid, waar de e-commercesector nochtans al erg lang vragende partij voor is. Hij wil dan eerder kiezen voor een ‘e-commerce-uitstap’. Niet alleen om de werkomstandigheden van de medewerkers van die bed

Al 30 maanden tournée minérale

12 juni 2019. Dat was de laatste keer dat ik een druppel alcohol aangeraakt heb. Ja kijk, nu klink ik als een ex-alcoholist. "Al 965 dagen nuchter. Bijna aan mijn muntje voor 1000 dagen!" Maar ik ben nooit een grote drinker geweest. Het is naar aanleiding van de "tournée minérale" dat ik er hier nu even over uitweid. Want de hele ceremonie vind ik nogal bijzonder. Alcohol drinken als sociale gewoonte zit zó ingebakken in onze cultuur, dat de ondertussen jaarlijkse traditie om een maand alcohol af te zweren met opzet pas in februari is gezet. Want januari, nochtans het moment dat alle goede voornemens gemaakt worden voor het nieuwe kalenderjaar, tja, dan moet je toch met wat bubbels kunnen klinken hè. Maar ik heb dus ondertussen al bijna drie jaar geen alcohol meer aangeraakt. In de maanden voor die bewuste datum had ik ook maar sporadisch een glaasje gedronken; op een aantal nieuwjaarsrecepties en zo. Eigenlijk had ik me begin dat jaar al voorgenomen om gewoonweg te