Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2019 tonen

Re-integratiecasus - secretaresse in burn-out

Zoals aangegeven in een vorig blogartikel ga ik hier een aantal recente casussen bespreken van officiële re-integratietrajecten; dus welteverstaan casussen die naar mij geëscaleerd zijn omdat men er niet uit geraakt. 99% van de re-integraties verlopen zonder problemen; en hiermee bedoel ik niet enkel de officiële trajecten, maar ook het tienvoud hiervan, van officieuze trajecten in de vorm van "gewone" werkhervattingsonderzoeken met tijdelijk of definitief aangepast of ander werk. Een secretaresse in een kleine onderneming (in feite is ze de enige werkneemster, van een advocaat) is sinds ruim een jaar in ziekteverlof, met de diagnose "burn-out". Ze volgt regelmatig sessies bij een psychotherapeut. Ze vraagt nu een re-integratietraject aan. Dit is niet omdat ze zich hiertoe gedwongen voelt vanuit de mutualiteit of door de werkgever, maar uit eigen initiatief, om haar professioneel leven opnieuw op te pikken. Dit echter niet bij de huidige werkgever, ze heef

Waar blijft de hervorming van de beroepsziekten 21ste eeuw eigenlijk?

Op 26 april 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 21 april 2016 tot oprichting van een "Commissie tot hervorming van de beroepsziekten 21ste eeuw". Zoals bijvoorbeeld Prebes op 4 mei 2016 en  Beswic op 13 mei 2016 berichtten, werd dit adviesorgaan belast met het opmaken van een verslag met maatregelen om de wetgeving over de beroepsziekten te hervormen, met een actualisatie voor de nieuwere beroepsziekten en ook een samenhang met arbeidsongevallen. Dat laatste gezien de fusie van het vroegere Fonds voor de Beroepsziekten met het Fonds voor de ArbeidsOngevallen, tot het huidige Fedris. Dat verslag moest er uiterlijk voor het najaar 2017 zijn. En het is er ook gekomen! Met lichte vertraging weliswaar, begin 2018. Op 26 april 2018 hebben Minister De Block en de voorzitter van de Commissie prof. em. Josse Van Steenbergen het rapport voorgesteld aan de sociale partners, zo verscheen ook op diezelfde dag op de website van minister De

Re-integratiecasus - poetsvrouw met rotator-cuff syndroom

Ik krijg regelmatig re-integratiecasussen voorgeschoteld, vooral wanneer ze escaleren. Enkele van de meest recente heb ik kort beschreven in een artikel voor de Artsenkrant, dat zal waarschijnlijk eind mei of zo verschijnen. Maar zal ik er ook eens over bloggen; één casus per artikel, dat helpt ook weer om mijn jaardoelstelling voor aantal artikelen te halen :-). Een 50-jarige poetsvrouw bij een dienstenchequebedrijf is sinds ruim twee jaar op de ziekenkas, omwille van rotator cuff-syndroom.  De "rotator cuff" is het gezamenlijke peesblad van de spierpezen rond de schouder. Die zorgt voor stabiliteit van het schoudergewricht, en laat je schouder toe rond 3 assen te bewegen: zijwaarts naar buiten, draaien naar binnen en draaien naar buiten. Door ongeval of door overbelasting kunnen scheuren ontstaan in de pezen. Hierbij raakt ook vaak een pees ingeklemd onder het acromion. Bij een scheur van de cuff heb je pijn en krachtverlies. Een kleine spierscheur gen

Hoge Raad Advies periodiek gezondheidstoezicht

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk stelt in haar Advies nr. 223 (verschenen op 26 maart 2019) voor om de Codex te wijzigen, met een nieuwe invulling van het periodiek arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht.  Ik heb er een tekst over geschreven voor Prevent, dat ik hier kan posten zodra het in de PreventActua verschenen is.  In tussentijd kan ik alvast onderstaande meegeven: een presentatie waarin ik een uitgebreid overzicht geef van het advies van de Hoge Raad: een youtube filmpje in het Nederlands, een in het Frans en een slideshare. Hoge Raad PBW - Advies periodiciteit onderzoeken from Edelhart Y. Kempeneers

Hold the phone! Of hoe je je telefoonverkeer kunt indijken

Ok, zoals beloofd in een vorig blogartikel, de acties die ik genomen heb om mijn telefoonverkeer in de hand te houden (en wat misschien ook voor jou zou kunnen werken). Zowat alles aan mijn smartphone vind ik zalig: de mogelijkheid om mails te bekijken, audioboeken of series te streamen, informatie op te zoeken, mijn fitbit en withings te synchroniseren… alleen die telefoonfunctie vind ik wat minder. Meerdere keren per uur word ik gebeld, het is een beetje teveel van het goede. Er wordt nogal vaak gezegd dat het mailverkeer de spuigaten uit loopt, dat de in- en uitstroom van mails steeds groter wordt. En daar ben ik het mee eens. "Grijp eens vaker de telefoon in plaats van een mail te sturen", zegt men dan. En daar vind ik dat men in de fout gaat. Want ja, voor de beller is het gemakkelijker om enkele nummers in te toetsen (zelfs dat is vaak zelfs niet meer nodig) en je vragen af te vuren, maar voor de ontvanger is dit storender dan een inkomende mail. J