Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2011 tonen

Een geval van fileleed

Nog maar eens een casus... Een bediende in zijn penopauze (dus rond de 50 jaar) vroeg een consult aan bij een collega arbeidsgeneesheer, omdat hij problemen had met de verplaatsingen van en naar het werk. De trek van zijn woonst in stad A naar het werk in stad B duurde doorgaans een half uur. Maar als er file was, kon de verplaatsingstijd enorm oplopen, tot - wait for it - een gans uur! Hij vroeg een overplaatsing om medische redenen naar een kantoor dichter bij huis. Een jaar geleden had hij namelijk een hartinfarct doorgemaakt, met nadien een bypass operatie. Vijf maanden later had hij het werk hervat. Sindsdien jaagde hij zich tijdens zijn rit van en naar het werk enorm op, zeker wanneer hij in die eindeloze file zat. Hij kreeg last van hartkloppingen, hoge bloeddruk, maagklachten en slaapstoornissen. De huisarts volgde zijn patiënt in diens verhaal, en stelde een medisch attest op met het advies voor overplaatsing. Mijn collega arbeidsgeneesheer legde dit dossier aan me voor. &q

De vermoeide tandartsassistente

Zal ik eens een casus van onder het stof halen. Kwestie van nog iets te publiceren zonder al te veel moeite te moeten doen... Een collega arbeidsgeneesheer zag een vrouw van in de 40 jaar op spontaan onderzoek. Ze werkt sinds verschillende jaren als tandartsassistente in een groepsassociatie van tandartsen. Recent had ze enkele maanden ziekteverlof omwille van een algemeen vermoeidheidsgevoel. Bij haar werkhervatting ondervond ze een toename van de klachten, sinds haar vernieuwde ziekteverlof van meer dan vier maanden merkt ze een duidelijke, gestage verbetering. De vermoeidheid gaat gepaard met een slechte slaapkwaliteit, veralgemeende pijnklachten, krachtsverlies, misselijkheid, diarree, concentratie- en coördinatieproblemen. Er is bovendien een kortademigheid en die ondervindt ze harder bij de "nonchalantere" tandarts, die meer potjes open laat staan en al eens vaker morst. Ook van ontsmettingsvloeistof krijgt ze ademlast. Ze werkt met allerlei vervelende stofjes, m

Geschift en veilig rijden

Werknemers die alleen met een (bedrijfs)wagen rijden, hebben noch een veiligheidsfunctie, noch nood aan een medische schifting. Vervoert die collega's, dan is het wel een veiligheidsfunctie, maar een medische schifting is nog steeds niet nodig. En iemand die een medische schifting moet hebben, zoals een vrachtwagenchauffeur of buschauffeur, heeft niet noodzakelijk ook een veiligheidsfunctie. Maar soms wel. Simpel, dat begrijpt iedereen zonder problemen. Ja toch! Niet dan? *Zucht* Vooruit, ik zal het dan maar wat verder uitleggen. De medische schiftingen zijn sinds november 2009 versoepeld. Het is nu namelijk niet meer nodig bij de meeste houders van een rijbewijs B om een medische schifting te bekomen, ook niet als je collega's vervoert (zie voor meer info hierover " Niet meer geschift "). Een veiligheidsfunctie omvat een werkpost waarbij je, kort gezegd, de veiligheid van andere werknemers in gevaar kan brengen. Als je alleen met de wagen rijdt, kun je wel andere

Nucleair risico en jodiumtabletten

Een nieuwe dag, een nieuw artikel. Wen er maar niet teveel aan, ik ben niet van plan aan dit tempo te blijven publiceren... Op 10 maart jongstleden beantwoordde ik een vraag van Belgacom, over de verdeling van jodiumtabletten. Ik verwees toen ook naar de site www.nucleairrisico.be , waarop vanaf 14 maart informatie zou verschijnen over, wel, het nucleair risico in België. De volgende dag beefde de aarde in Japan, met de gekende gevolgen. De pers vond het wel héél toevallig dat net dan de overheid een nieuwe verdeling van jodiumtabletten op poten zette. "Dat was al lang voorzien" klonk het op de Wetstraat. "Yeah, right" was het algemene antwoord. En toch, het was waar. Voor een keer hebben de politici niet gelogen. Er zijn zes noodplanningszones in België (zie de kaart hierlangs). In zulk een gebied worden vooraf dozen met stabiele jodiumtabletten, alsook informatiebrochures uitgedeeld in de gezinnen en de collectiviteiten (scholen, hospitalen, fabrieken, crèches,

Vrijstelling van vakbekwaamheid

Wow, mijn aantal blogberichten is de laatste jaren exponentieel gedaald! Met deze tekst evenaar ik alvast het resultaat van 2010 *yay*. Ja, ik heb besloten om mijn ouwe blog weer wat nieuw leven in te blazen. Pure egotripperij hoor, ik heb gewoon de laatste tijd weer gemerkt dat de oude artikels nog steeds veel gelezen worden en ik dacht "waarom niet opnieuw een aantal nieuwe schrijven". Mijn uitgebreide schare fans kan dus een gezamenlijke zucht van verlichting slaken :-P. Ik zal beginnen met een kort bericht dat ik nog in een schuif liggen had, over het KB van 25 Januari 2011 tot wijziging van het KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D + E en de subcategorieën C1, C1 + E, D1, D1+E, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7.2.2011. Als je dit al een lange en moeilijke zin vond, wacht dan op de volgende. Want krachtens dit KB zijn bestuurders van voertuigen (of co