Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juli, 2019 tonen

Mogen verpleegkundigen adrenaline plaatsen in geval van anafylactische shock?

Kwestie van mijn adviezen waar mogelijk te recycleren, bij deze mijn antwoord op de vraag of verpleegkundigen die zelfstandig vaccineren in het kader van de griepcampagne de Epi-Pen mogen gebruiken in geval van nood. Sinds het KB van 29/02/2016 (lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd) kunnen verpleegkundigen vaccins voorbereiden en toedienen zonder dat een arts aanwezig dient te zijn. Het plaatsen van adrenaline bij anafylactische shock is echter een b2-activiteit = een technisch verpleegkundige strekking waarvoor een voorschrift van een arts nodig is. Concreet: het zou wel degelijk kunnen, maar dan enkel als de verpleegkundigen in zulk een geval steeds een arts kunnen bereiken die hen dan kan bevestigen dat ze de spuit mogen zetten. Zulk een procedure dient dan ook in een protocol neergeschreven te worden, met een staand order.

Tijd om te dagdromen

In 1984 heeft Isaac Asimov een kortverhaal gepubliceerd, "Writing Time". In dit amusante verhaal speelt een zekere George de hoofdrol. Hij heeft een kleine demon Azazel, die hij wensen kan laten vervullen. Hij mag er alleen niet zelf rechtstreeks voordeel aan hebben.  Een vriend van George, een schrijver, klaagt hoeveel tijd hij verliest met wachten. Wachten op de bus. Wachten op de lift. In het restaurant. Op een taxi. Allemaal verloren tijd, die hij anders zou kunnen besteden aan schrijven. In een grootmoedige bui vraagt George aan Azazel om het probleem van zijn vriend op te lossen. En poef! Vanaf nu moet zijn vriend nooit meer wachten. Een maand later ontmoet George zijn vriend weer. Maar die heeft een gejaagde blik. Wat is er, vraagt George. De wens van zijn vriend is uitgekomen; hij moet nooit meer wachten. De bussen en taxi's stoppen op het moment dat hij een voet buiten zet. De liftdeur springt open op het moment dat hij ernaartoe stapt. In

Welke vitamines en mineralen moet je nemen?

In de recentste Annals of Internal Medicine is een massale overkoepelende studie verschenen naar de gezondheidseffecten van vitamine- en mineraalsupplementen. De belangrijkste conclusies geef ik hieronder weer. De industrie rond voedingssupplementen is big business . Ik heb zelf ook een aantal supplementen in de geneesmiddelenkast zitten, in de ijdele hoop om mijn beperkte tijd op deze aardkloot met een aantal maanden of jaren te kunnen verlengen. Maar heeft het enige zin?  Als je de onderzoeken wilt geloven, wel. Met de regelmaat van de klok verschijnen er studies die een nieuw superfood of supermolecule vinden; resveratrol staat bijvoorbeeld de laatste dagen weer in de kijker, als wondermiddel voor Marsastronauten. Maar dergelijke onderzoeken zeggen niet alles. Statistische significantie is niet heiligmakend. Gooi een Belgische euromunt op 21 juli 20 keer in de lucht, en je hebt een goeie kans dat ze 16 keer op "kop" landt. Om met een grotere zekerheid te

Het geschenk

Een tijdje terug heb ik een verhaal gelezen over Boeddha, met een interessante levensles. Ik herinner me de details niet meer precies, maar het komt op het volgende neer. Op een dag is de Boeddha met een leerling aan het wandelen. Plots stormt een boze jongeman op hen af en begint allerlei verwensingen te roepen naar de Boeddha. En niet van de minste, het is een shitstorm van jewelste. Met echt wel een aantal inventieve woordspelingen en zo, eigenlijk best goed gevonden. Enfin, je had erbij moeten zijn. Maar de Boeddha blijft onverstoord glimlachen, en uiteindelijk druipt de jongeman onverrichterzake af. "Hoe kon je zo rustig blijven?" vraagt de leerling achteraf verbijsterd. "Werd je er niet door geraakt? Die van de mislukte zeeleeuwabortus bijvoorbeeld deed echt mijn bloed koken…" "Vertel me eens," antwoordt de Boeddha, "als je een geschenk koopt voor iemand, en die persoon wilt het niet aannemen, van wie is dan dat geschenk?

Rijgeschiktheid groep 2 - Mogen de externe diensten nog zelf oogtesten uitvoeren?

Update 12/02 zie onderaan. Recent hebben verschillende gemeentebesturen, ondernemingen en interne en externe diensten een officiële omzendbrief ontvangen uitgaande van de FOD Mobiliteit, over het medisch rijgeschiktheidsonderzoek groep 2. Naast enkele algemene richtlijnen tips and tricks staat hier ook in vermeld dat het oogonderzoek moet uitgevoerd worden door een oogarts, dat dit - ten onrechte - door sommige centra zelf worden uitgevoerd, en dat ze dit vanaf september a.s. ook effectief zullen controleren. Wat betekent dit nu concreet, mogen de externe diensten deze oogonderzoeken niet langer zelf uitvoeren? Hieronder vind je terug wat letterlijk in de wetgeving staat, en wat het concreet betekent. De wetgeving Klaar voor wat saaie teksten? Lees dan gerust verder. Indien niet, sla het dan gewoon over en lees enkel het besluit. Ik heb sowieso de relevante passages in het rood gezet. Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. (B.S. 30.04

Druk druk

"Hey, hoe gaat het?" "Ja, druk hé." "Pff, ik weet wat je bedoelt, hier ook. Druk druk." "Ja, hoog tijd voor een vakantie!" Hoe vaak ik deze conversatie al niet heb gehoord. Vroeger deed ik daar lustig aan mee, maar nu niet meer. Gevolg? "Hey, hoe gaat het?" "Goed, met jou?" "Ja, druk hé... Jij ook zeker?" Ja, ik heb het druk, jij hebt het druk, hij zij, wij hebben hebben het allemaal zo verschrikkelijk druk. Het overheerst onze hele mindset. Als hamsters in een wiel, aangedreven door inkomende mails en telefoons. Voel je de burn-out al aankomen? Nood aan vakantie, om je batterijen dringend weer op te laden? Maar al die stress zit in je hoofd; je creëert je eigen hel. Er zit geen sabeltandtijger achter je aan; je leven hangt er niet van af of je die mails al dan niet beantwoordt. Net zoals de hamster in het wiel, heb je de keuze of je harder of trager gaat lopen, of dat je er helemaal

Papegaaienwerk

Nominatief nominatief nominatief... Tien maal onder elkaar. Vocatief vocatief... "Kunnen we niet gewoon aanhalingstekens zetten? En afkortingen gebruiken?", vraag ik behulpzaam aan mijn leraar Latijn. Uiteindelijk kennen we allemaal wel de naamvallen, en zal het échte werk (tien Latijnse woorden verbuigen) pas hierna kunnen starten. "Nee! Wij zijn geen luieriken!", antwoordt de leraar luid en verontwaardigd. Zijn keelkwabben zinderen ervan na. Het schaamrood staat me op de kaken. Nu, dertig jaar later, kan ik me nog steeds verschrikkelijk ergeren aan dergelijk papegaaienwerk. Zoals de consultaties borstvoeding. Even kaderen. Als arbeidsarts evalueren we of het werk niet tot gezondheidsklachten leidt, en geven we waar nodig advies naar aangepast of ander werk. Tijdens zwangerschap en borstvoeding kunnen er ook risico's zijn voor de baby. Zo mogen zwangere werkneemsters tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap tot en met de tiende

De halfjaarlijkse review - 2019

Vorig jaar heb ik rond deze tijd ook al een tussentijdse stand van zaken gegeven van mijn jaardoelstellingen , en in februari  van dit jaar ook al. Ik bekijk sowieso elke ochtend kort hoe ver ik sta, en elke maandagochtend iets uitgebreider; dus zal ik ook even een update schrijven in een kort blogartikel. Juist is juist, dus ik geef al even mee dat we nog niet helemaal halfweg het jaar zijn; de langste maanden zitten in het tweede jaardeel, dus 181 op 365 dagen = 49,6%. Maar voor het gemak zal ik afronden naar 50%. Schrijven:  130  uren  - 60,6 = NIET ok 85 artikels - 51 = ok Lezen: 120  boeken  - 79 = ok 40.000 pagina’s - 28.595 = ok Bewegen: 4.380.000 stappen  (12.000  stappen per dag ) - 2.410.104 = ok 261 dagen met meer dan 10.000 stappen (5 dagen per week) - 157 = ok Gewicht: 9.000  punten  (maximaal 25 punten per dag) - 3.962 = ok 183 dagen met minder dan 25 punten (1 op 2 dagen) - 110 = ok Welzijn: 1000 dingen waar ik  dankbaar  voor ben (zo