Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2018 tonen

Naar een nieuwe gezondheidstoezicht voor werknemers

Het medisch onderzoek voor scholieren zal er anders gaan uitzien. Leerlingen worden nog maar vijf keer onderzocht en er zal ook gepeild worden naar de mentale gezondheid. Mooi! Wel, ook de periodieke gezondheidsbeoordelingen van werknemers zullen er anders gaan uitzien. Voor alle werknemers worden de risico's van hun job in kaart gebracht. Op basis hiervan worden zij met een bepaalde frequentie preventief onderzocht door arbeidsartsen. De standaard frequentie is jaarlijks. Nu is het aantal arbeidsartsen aan het afkalven. Momenteel zijn er nog maar een goeie 900, en met een gemiddelde leeftijd van meer dan 55 jaar komt daar niet direct verbetering in. We slagen er dus niet meer in om alle werknemers op hun periodiek gezondheidstoezicht te zien. En het nieuw KB Re-integratie heeft dan wel geen aardverschuiving veroorzaakt - uiteindelijk werken we al jaren aan re-integraties van langdurig zieke werknemers via "gewone" werkhervattingsonderzoeken - met haar strikt t

Het jaarverslag

Een tussendoortje.  Je moet het jaarverslag niet langer opsturen naar de FOD WASO, enkel ter beschikking houden. Wat stond er vroeger namelijk? Art. I.2-22.– De werkgever stuurt aan de met het toezicht belaste ambtenaar een volledig jaarverslag over de werking van de interne dienst uiterlijk binnen drie maanden na het afgelopen burgerlijk jaar waarop het betrekking heeft. Dus: "Jaarverslag verzenden, vóór 1 april." En wat staat er nu ? Artikel 1. - Artikel I. 2-22 van de codex over het welzijn op het werk, wordt vervangen als volgt: ″Art. I. 2-22. - De werkgever houdt het jaarverslag van de interne dienst, bedoeld in artikel II. 1-6, § 1, 2o, b), ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaren.″ Dus: "Jaarverslag bewaren." Dit betekent echter niet dat je het ganse jaar de tijd hebt om je jaarverslag op te stellen. Huh? De "binnen drie maanden" is toch ook geschrapt? Ja, maar artikel II.7-24 is nog steeds van k

Stand van zaken

Ik sta achter met twee van mijn acht doelen. Minder artikels geschreven (zeven minder dan deze dag een jaar geleden) en minder boeken gelezen (drie). Maar ik maak me geen zorgen. Ik weet op zijn minst al dat ik achter sta, omdat ik het dus bijhoud en opvolg. En ik weet ook waarom ik achter sta: een weekje verlof, met het gezin naar de Efteling; de series The Good Place en Altered Carbon op Netflix; en een aantal nieuwe arbeidsintensieve projecten op het werk. Maar nu kan ik opnieuw beginnen bijbenen: het verlof is achter de rug, ik heb niet direct nieuwe series op Netflix op het oog, en het werk... tja, some things never change. Dus bij deze nog maar eens mijn advies over het opstellen van je doelen: - maak ze smart - hou ze in de gaten - en doe er iets aan; elk klein beetje helpt Zoals vijftien minuten besteden aan een kort blogartikel.

Beroepsastma vaststellen in vier eenvoudige stappen

In een lang vervlogen verleden volgde ik op een afdeling pneumologie de consultatie beroeps- en milieugerelateerde aandoeningen mee op. Met de regelmaat van de klok kwamen we patiënten tegen die al maanden, jarenlang astmaklachten hadden, en waar pas na veel omwegen de connectie met het werk werd gemaakt. Vandaag nog worden in België slechts 10% van de beroepsastma’s als dusdanig herkend en behandeld. Dus er is nog veel werk aan de winkel. Dr. David Bernstein, professor aan de universiteit van Cincinnatti, heeft recent een heel nuttige richtlijn opgesteld voor behandelend artsen, om beroepsastma door isocyanaten te diagnosticeren (zie pdf ). Maar eigenlijk kun je het stappenplan eenvoudig uitbreiden, en dan heb je een richtlijn voor detectie van quasi alle beroepsastma’s. Hieronder geef ik het weer in vier eenvoudige stappen en vijf mogelijke vaststellingen. Stap 1 – Anamnese Bevraag de patiënt. Wat doet hij/zij van werk? Is daar een blootstelling aan allergenen moge