Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Optimale integratie van vruchtbaarheidsbehandelingen in de werkomgeving: Een gids voor werkgevers

De vereniging De Verdwaalde Ooievaar wil met een nieuwe brochure de werkgever informeren over en bewustmaken van vruchtbaarheidsbehandelingen, en de impact op het werk.   Vruchtbaarheidsbehandelingen: Een veelvoorkomende realiteit In België vinden jaarlijks 58.615 vruchtbaarheidsbehandelingen plaats. Eén op de dertien zwangerschappen in Vlaanderen is het resultaat van zo'n behandeling. Deze cijfers tonen aan dat veel werknemers te maken krijgen met vruchtbaarheidstrajecten, wat invloed heeft op hun werk. Afwezigheid, verminderde concentratie en fysiek ongemak zijn enkele gevolgen. De partner van de betrokken persoon ervaart ook impact.   Afbeelding: Wist-je-datjes. Bron: De Verdwaalde Ooievaar.   De Verdwaalde Ooievaar is een vereniging voor wensouders en professionelen rond het thema (onvervulde) kinderwens. De vereniging wil met een nieuwe brochure “Vruchtbaarheidsbehandelingen optimaal integreren in de werksituatie: een win-win voor werkgever en werknemer” de wer
Recente posts

Vernieuwde afspraken voor distributie van jodiumtabletten

Op vrijdag 15 december 2023 heeft de ministerraad, geleid door minister van Binnenlandse Zaken, een nieuwe overeenkomst goedgekeurd met apothekersverenigingen voor de distributie van kaliumjodidetabletten, een belangrijke maatregel in de bescherming tegen nucleaire incidenten.     Achtergrond en noodzaak van de nieuwe overeenkomst Deze stap volgt op een eerdere overeenkomst uit 2018, die de predistributie van deze tabletten via apotheken regelde. Deze eerdere overeenkomst was tijdelijk en gericht op een nationale campagne die eind 2023 tot begin 2024 zou plaatsvinden. Met het naderen van deze termijn, is een nieuwe overeenkomst noodzakelijk om de distributie en beschikbaarheid van jodiumtabletten te blijven garanderen.   Taken en verantwoordelijkheden van apotheken Binnen noodplanningszones : Apotheken in de nabijheid van klasse 1 nucleaire sites of grensgebieden zullen actief burgers benaderen om te controleren of zij al jodiumtabletten bezitten. In

Nieuwe EU-richtlijn beoogt betere arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers

De Europese Commissie verwelkomt een recent politiek akkoord gericht op het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de digitale platformeconomie. Dit akkoord, een resultaat van samenwerking tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten, is een belangrijke stap in het verzekeren van rechtvaardige werkomstandigheden voor deze groeiende sector.     Achtergrond van de richtlijn Met meer dan 500 actieve digitale arbeidsplatforms in de EU, die kansen bieden voor bedrijven en werknemers, is er behoefte aan duidelijkere regelgeving. De platforms kampen met uitdagingen door verschillende wetten en gerechtelijke uitspraken binnen de EU. Tot nu toe worden de meeste platformwerkers als zelfstandigen beschouwd, wat kan leiden tot problemen zoals gebrek aan transparantie, veiligheidsrisico's en onvoldoende sociale bescherming. In december 2021 introduceerde de Commissie een voorstel om de arbeidsvoorwaarden voor mensen werkzaam via digitale platforms te verbeteren. D

Boeken top 10 2023

Dit jaar heb ik opnieuw de mijlpaal bereikt van 100 gelezen boeken. Uit deze lijst heb ik 10 favorieten geselecteerd die elk op hun eigen manier uitzonderlijk zijn. Hier is mijn top 10, in chronologische volgorde. Hal Brands - Danger Zone: The Coming Conflict with China In dit urgente werk analyseert Brands de groeiende geopolitieke spanningen tussen grote mogendheden. Het boek biedt een diepgaand inzicht in de complexe dynamiek van internationale betrekkingen en de potentiële conflicten die onze wereld kunnen vormgeven. André Pelgrims - Dansen Naar Vrijheid In dit inspirerende werk verkent André Pelgrims een zoektocht naar je volle en vrije zelf, naar authentiek en persoonlijk leiderschap door de metafoor van dans. Met een combinatie van persoonlijke anekdotes, filosofische inzichten en praktische adviezen, biedt "Dansen naar vrijheid" een uniek perspectief op hoe men een rijker en meer authentiek leven kan leiden. Randall Munroe - What If? Serious Scientific Answers to Absu

Doel van 365 artikelen behaald

Ik heb mijn jaardoelstelling gehaald. Ik had me begin dit jaar aanvankelijk voorgenomen om 350 artikelen te schrijven. Dat leek mij een haalbare doelstelling, omdat ik in 2022 304 artikelen heb gepend. Daarmee had ik mijn  initiële doelstelling van 250 ruimschoots overschreden. Dus dacht ik, 350 zal ook wel gaan. Ik kon het niet laten om de lat nét iets hoger te leggen. Dus, waarom niet voor elke dag van het jaar een artikel? Voilà, 365 werd het nieuwe magische getal. De meeste van mijn stukken zijn kort, voornamelijk nieuwsartikelen. Deze kosten minder tijd dan diepgaande opiniestukken. Aan de andere kant, nogal wat hiervan zijn samenvattingen van een uitgebreider document, dat ik dan ook wel eerst moet lezen. En ik heb ook een paar zwaargewichten geschreven, zoals een artikel van meer dan 50.000 karakters over gevaarlijke geneesmiddelen voor EU-OSHA. Maar gemiddeld kom ik uit op zo'n 7.000 karakters per stuk, een kleine twee A4 pagina's. Nu, bij artikel 365 (dit dus 😁), heb

Platformwerk in België: belangrijke rechtszaak gestart

De rechtbank in Brussel onderzoekt opnieuw de arbeidsstatus van Deliveroo-bezorgers. Dit is een vervolg op een langlopende discussie over de werkvoorwaarden van platformwerkers in België.     Achtergrond Digitale werkmodellen zoals platform-gebaseerd werk zijn in opkomst, met al meer dan 500 digitale arbeidsplatforms en 28 miljoen platformwerkers in de EU. De Europese Commissie heeft in 2021 stappen gezet om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te verbeteren, en erkent zowel de kansen als uitdagingen van platformwerk. Flexibiliteit en toegankelijkheid van platformwerk kan bijdragen aan de werk/leven-balans, vooral voor kwetsbare groepen. Maar problemen zoals arbeidsstatus, toegang tot sociale bescherming en jobonzekerheid vormen significante uitdagingen, met name voor laaggeschoold werk. In de afgelopen jaren was er veel aandacht voor de arbeidsomstandigheden op digitale platformen, zoals de taxidienst Uber of de maaltijdbezorgdienst Deliveroo. De vakbonden zien de op

Textielbedrijf krijgt boete van 25.000 euro voor dodelijk arbeidsongeval

Een tragisch arbeidsongeval vond plaats in het textielbedrijf Associated Weavers in Ronse, waarbij de 27-jarige mecanicien Aaron Dhondt om het leven kwam. Tijdens herstellingswerkzaamheden aan een machine kwam een zwaar onderdeel los, wat fatale gevolgen had voor de jongeman. Dit leidde tot een rechtszaak waarbij Associated Weavers uiteindelijk een boete van 25.000 euro kreeg opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk, vanwege gedeelde verantwoordelijkheid in het ongeval.   Het ongeval: Een dodelijke werkdag Op 4 februari 2022, in de productiehal van Associated Weavers, was Aaron Dhondt bezig met herstellingswerken toen het ongeval plaatsvond. Een zwaar metalen onderdeel kwam los en trof hem, wat waarschijnlijk onmiddellijk fataal was. Het onderzoek ter plaatse werd gevoerd door het parket, een wetsgeneesheer en een gerechtsdeskundige. Het bedrijf, een Europese topspeler in tapijtproductie, reageerde aangeslagen en legde de werkzaamheden in de betreffende hal stil. Associated We