Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Op Kluwer: Hoger risico op chirurgische ingreep schouder bij bouwvakkers

In een recent uitgevoerd onderzoek onder mannelijke bouwvakkers is het verband tussen beroepsmatige biomechanische blootstellingen en het optreden van chirurgische behandeling voor subacromiaal impingementsyndroom (SIS) onderzocht. Het onderzoek duurde 16 jaar en volgde in totaal 220.295 mannelijke bouwvakkers die deelnamen aan een nationaal gezondheidstoezichtprogramma. De resultaten van dit onderzoek benadrukken de noodzaak om de blootstelling op de werkplek te verminderen en symptomen vroegtijdig op te sporen in sterk blootgestelde beroepsgroepen. Dit kan helpen om het aantal gevallen van chirurgische behandeling voor SIS te verminderen en de gezondheid van werknemers te verbeteren. Meer duiding in een artikel voor Kluwer . 
Recente posts

Op Kluwer: Blootstelling aan diacetyldamp bij de productie van voedingsmiddelen en dranken

Blootstelling aan damp van diacetyl, vaak gebruikt als smaakstof en een bijproduct van koffiebranden, kan leiden tot ernstige en onomkeerbare longziekte. Dat wordt gemeld in een nieuw gezondheid- en veiligheidsbulletin van het Engelse HSE, dat er ook richtlijnen voor meegeeft. Diacetyl (CAS: 431-03-8), ook bekend als 2,3-butaandion, is een natuurlijk voorkomende organische verbinding die vrijkomt bij fermentatie, als je gist toevoegt aan suiker. Maar in de voedingsindustrie wordt diacetyl ook gebruikt als additief om de voeding wat sterker te doen smaken. Diacetyl kan in boter zitten, in alcoholische dranken zoals bier, in chocolade en in popcorn. Diacetyldamp kan ook ontstaan ​​als bijproduct tijdens het branden en malen van koffiebonen. Synthetische diacetyl is dan wel een toegelaten smaakstof in Europa, het is ook geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Het is giftig bij inademing, kan huidirritatie en oogletsel veroorzaken bij contact en schadelijk zijn bij inslikken. Ik geef mee

Op Kluwer: Je werkgever kan checken wat je doet tijdens de werkuren

Een Canadese vrouw is ontslagen nadat haar werkgever met speciale software haar werkgedrag op haar computer had gecontroleerd. Ook in België mogen werkgevers hun werknemers controleren; er zijn evenwel beperkingen. Ik geef meer duiding in een artikel voor Kluwer .

Op Kluwer: Advies over ontwerp-KB MANCP van de inspectie

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk heeft een positief advies opgesteld over het ontwerp van Koninklijk Besluit (OKB) over de procedure van het “Multi Annual National Control Plan” (MANCP) van de FOD WASO. Dit plan voorziet een aantal belangrijke wijzigingen, zoals het opnemen van de activiteiten van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Meer duiding in een artikel voor Kluwer .

Op Kluwer: Perfectionisten hebben een grotere kans op burn-out

Perfectionisme kan een grote rol spelen in het ontstaan van een burn-out. Werkgevers en preventieadviseurs moeten zich daarom bewust zijn van deze karaktertrek bij hun werknemers, en ervoor zorgen dat zij tijdig worden ondersteund. Perfectionisten zetten zichzelf vaak onnodig onder druk en stellen hoge eisen aan zichzelf, waardoor de kans op burn-out groter is. Dit geldt niet alleen voor mensen met een zware baan, maar ook voor degenen met veeleisende zorgtaken thuis. Omdat stress niet alleen werkgerelateerd is, is het belangrijk om een bredere definitie van burn-out te hanteren en te erkennen dat stress thuis ook een grote rol kan spelen. Werkgevers en preventieadviseurs moeten zich daarom bewust zijn van deze factoren om werknemers tijdig te kunnen ondersteunen om een burn-out te voorkomen. De preventieadviseurs van de externe preventiedienst kunnen hierbij ondersteuning bieden. Meer duiding in een artikel voor Kluwer .

Februari: flitscontrole in de transportsector

De Sociale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (SIOD) kondigt op hun website aan dat ze in februari 2023 flitscontroles zullen uitvoeren in de transportsector. SIOD heeft in dit kader ook een bijkomende checklist opgemaakt. Naast de klassieke controles voeren de sociaal inspecteurs geregeld flitscontroles uit om inbreuken op de sociale wetgeving vast te stellen. Binnen de EU wordt dit gezien als een "best practice" met als bedoeling de compliance te verbeteren. Flitscontroles hebben met name voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd. In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024, wordt in februari 2023 een nationale flitscontrole in de transportsector voorzien. SIOD heeft hiervoor een bijkomende checklist opgemaakt (zie link ). Deze checklist is opgest

Op Kluwer: Beleid rond mentaal welzijn voor ambtenaren wordt bijgestuurd

Ambtenaren die uitvallen met stressgerelateerde aandoeningen blijken ook de jaren nadien vaak te hervallen. Minister De Sutter trekt vanaf nu elk jaar 1 miljoen euro extra uit voor een beter beleid rond mentaal welzijn op het werk. In 2021 was een ambtenaar gemiddeld 16,5 werkdagen ziek. Dat is het hoogste gemiddelde in vijf jaar tijd. Een afwezigheid duurde gemiddeld 10 werkdagen. Samen stapelden de federale ambtenaren bijna een miljoen afwezigheidsdagen op. De meesten vielen uit door stressgerelateerde psychische aandoeningen zoals een burn-out, een depressie of vermoeidheid. Deze groep is de voorbije vijf jaar stelselmatig groter geworden, van 33% in 2017 tot 40% in 2021. Doorgaans vallen deze zieken ook voor een langere periode uit. Ruim een kwart leverde een ziektebriefje in voor langer dan 30 werkdagen. Meer duiding in een artikel voor Kluwer .