Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Gezondheidsrisico’s door uitstoot Tata Steel

Recent onderzoek door het RIVM toont aan dat bewoners in de omgeving van Tata Steel in Nederland een hogere kans hebben om ziek te worden door de uitstoot van de fabriek. Het onderzoek legt een directe relatie tussen de emissies van Tata Steel en gezondheidseffecten. Voor bewoners van Wijk aan Zee, het meest getroffen gebied, verkort de verwachte levensduur met 2,5 maanden. Daarnaast neemt de kans op longkanker en astma toe.     Achtergrondinformatie: Fijnstof en stikstofoxiden Fijnstof en stikstofoxiden (NO x ) zijn schadelijke stoffen die in de lucht kunnen voorkomen. Fijnstof bestaat uit minuscule deeltjes (grotendeels ammonium-, nitraat- en sulfaatverbindingen, elementair koolstof en koolstofhoudende verbindingen zoals PAK) die diep in de longen kunnen doordringen. Stikstofoxiden zijn gassen die ontstaan bij verbrandingsprocessen. Beide stoffen zijn gekoppeld aan diverse gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, astma en longkanker. Afbeelding: Basisconcept van h
Recente posts

AI op de werkvloer: casestudy ID9 - Colonoscopie

Op 17 mei 2023 heeft EU-OSHA zestien casestudies gedeeld, om inzicht te geven in hoe taken kunnen worden geautomatiseerd met behulp van op AI gebaseerde systemen, en hoe dit het welzijn van werknemers kan bevorderen. Deze studies kijken naar de impact van deze systemen op veiligheid en gezondheid op het werk. Ze brengen ook in kaart wat de drijvende krachten zijn, wat de obstakels kunnen zijn en wat de succesfactoren zijn voor het optimaal gebruik van deze technologie, terwijl werknemers tegelijkertijd worden beschermd. De casestudy "Artificial intelligence software supporting physicians in colonoscopy diagnostic tasks (ID9)" beschrijft hoe AI-detectiesoftware beelden van coloscopieën (kijkonderzoeken van de dikke darm) analyseert in een oncologisch centrum in Midden-Duitsland. Hoewel de AI-toepassing gebruikt wordt voor een nauwkeurige diagnose, vervangt het de artsen niet, maar ondersteunt het hen. AI opent ook de deur naar nieuwe mogelijkheden zoals teleconsultaties, robot

AI op de werkvloer: casestudy ID14 - Software

Op 17 mei 2023 heeft EU-OSHA zestien casestudies gedeeld, om inzicht te geven in hoe taken kunnen worden geautomatiseerd met behulp van op AI gebaseerde systemen, en hoe dit het welzijn van werknemers kan bevorderen. Deze studies kijken naar de impact van deze systemen op veiligheid en gezondheid op het werk. Ze brengen ook in kaart wat de drijvende krachten zijn, wat de obstakels kunnen zijn en wat de succesfactoren zijn voor het optimaal gebruik van deze technologie, terwijl werknemers tegelijkertijd worden beschermd. In de korte casestudy " Ai-based software to increase fact checking’s speed, scale and impact (ID14)" wordt onderzocht hoe een Britse liefdadigheidsorganisatie AI inzet voor factchecking. Het heeft hierdoor een significante verbetering in snelheid, omvang en kwaliteit van hun werk ervaren. Toch brengt de toepassing van AI uitdagingen met zich mee. Het kan medewerkers blootstellen aan schadelijke content, zoals grafisch geweld of haatdragende taal, die anders w

AI op de werkvloer: casestudy ID8 - Sampling

Op 17 mei 2023 heeft EU-OSHA zestien casestudies gedeeld, om inzicht te geven in hoe taken kunnen worden geautomatiseerd met behulp van op AI gebaseerde systemen, en hoe dit het welzijn van werknemers kan bevorderen. Deze studies kijken naar de impact van deze systemen op veiligheid en gezondheid op het werk. Ze brengen ook in kaart wat de drijvende krachten zijn, wat de obstakels kunnen zijn en wat de succesfactoren zijn voor het optimaal gebruik van deze technologie, terwijl werknemers tegelijkertijd worden beschermd. De casestudy "An artificial intelligence-based system for visual recognition of hazardous particles in an air sample (ID8)" behandelt hoe een Duits onderzoeksinstituut een AI-gestuurde microscoop gebruikt. Dit apparaat analyseert elektronenbeelden en classificeert vezels naar grootte, waardoor handmatige, repetitieve taken worden geëlimineerd en het risico op monsterbesmetting vermindert. Dit leidt niet alleen tot tijdsbesparing, maar verbetert ook de groepsdy

Een blik op de arbeidskwaliteit van mensen met een handicap in Canada

Uit onderzoek blijkt dat Canadezen met een handicap twee keer zo vaak rapporteren over lage arbeidskwaliteit dan mensen zonder handicap. Deze studie van het Institute for Work & Health (IWH) werpt een nieuw licht op de werkgelegenheidskwaliteit voor personen met een handicap. Hoewel werkgelegenheidscijfers belangrijk zijn, benadrukt deze studie dat ze maar een stukje van de puzzel vormen: deelname aan de arbeidsmarkt garandeert niet noodzakelijk kwalitatief werk. Het onderzoek naar arbeidskwaliteit Mensen met een handicap hebben meer kans om in banen van mindere kwaliteit terecht te komen. Dit wordt aangedreven door een stijgende trend in tijdelijk, laagbetaald en onzeker werk in Canada. Om deze kwestie te onderzoeken, voerden de onderzoekers een online enquête uit bij ongeveer 2.800 werkende Canadezen, waarbij minstens een derde van de deelnemers een fysieke, mentale of cognitieve handicap had. Verschillende “soorten” banen Het onderzoeksteam identificeerde vier verschil

Arbeidsomstandigheden en preventie moeten beter, volgens rapport SER

Nederland kan nog steeds vooruitgang boeken in het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Primair door de uitvoering en evaluatie van risico-inventarisatie te versterken, onder andere door KMO’s beter te ondersteunen, preventieve maatregelen te bevorderen en werknemers meer inspraak te geven in het arbobeleid. De overheid moet de handhaving intensiveren. Dit is de boodschap die de Sociaal-Economische Raad (SER) uitdraagt in het eerste deel van het advies “Naar een werkend arbostelsel voor iedereen”. Er is (nog) geen dergelijk document in België, maar er zijn gelijkluidende echo’s. Het is dus nuttig om de adviezen van de SER onder de loep te nemen.     De SER fungeert als het voornaamste adviesorgaan voor de regering en het parlement in Nederland, gericht op sociaal-economische kwesties. In de SER zijn ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (ook wel kroonleden genoemd) verenigd. In een nieuw advies van 76 pagina's, deelt de SER haar visie over de werking va

Toename in sterfgevallen: Analyse van Belgische trends in 2022

Een stijging van 5,5% in het aantal sterfgevallen werd opgetekend in België in 2022 in vergelijking met het gemiddelde van 2017, 2018, 2019 en 2021. De stijging was statistisch significant in zowel Vlaanderen als Wallonië en vooral onder vrouwen en personen ouder dan 85 jaar. Deze trends waren het sterkst in april, gedurende de zomer, en in december. Stijging van Overlijdens: Een Vergelijking Statbel registreerde in 2022 in totaal 116.380 overlijdens in België, een stijging van 3,6% ten opzichte van 2021. Deze stijging is echter nog markanter (5,5%) als men de cijfers vergelijkt met het vierjarig gemiddelde van 2017, 2018, 2019 en 2021. Het jaar 2020 is buiten beschouwing gelaten vanwege de uitzonderlijke impact van de coronapandemie op de sterftecijfers. Het effect van de bevolkingsstructuur op deze stijging moet nog onderzocht worden. Regionale Trends: Vlaanderen en Wallonië Een nadere blik op de regionale verschillen toont aan dat Vlaanderen en Wallonië de hoogste toenames kenden in