Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2023 tonen

Een blik op de arbeidskwaliteit van mensen met een handicap in Canada

Uit onderzoek blijkt dat Canadezen met een handicap twee keer zo vaak rapporteren over lage arbeidskwaliteit dan mensen zonder handicap. Deze studie van het Institute for Work & Health (IWH) werpt een nieuw licht op de werkgelegenheidskwaliteit voor personen met een handicap. Hoewel werkgelegenheidscijfers belangrijk zijn, benadrukt deze studie dat ze maar een stukje van de puzzel vormen: deelname aan de arbeidsmarkt garandeert niet noodzakelijk kwalitatief werk. Het onderzoek naar arbeidskwaliteit Mensen met een handicap hebben meer kans om in banen van mindere kwaliteit terecht te komen. Dit wordt aangedreven door een stijgende trend in tijdelijk, laagbetaald en onzeker werk in Canada. Om deze kwestie te onderzoeken, voerden de onderzoekers een online enquête uit bij ongeveer 2.800 werkende Canadezen, waarbij minstens een derde van de deelnemers een fysieke, mentale of cognitieve handicap had. Verschillende “soorten” banen Het onderzoeksteam identificeerde vier verschil

Arbeidsomstandigheden en preventie moeten beter, volgens rapport SER

Nederland kan nog steeds vooruitgang boeken in het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Primair door de uitvoering en evaluatie van risico-inventarisatie te versterken, onder andere door KMO’s beter te ondersteunen, preventieve maatregelen te bevorderen en werknemers meer inspraak te geven in het arbobeleid. De overheid moet de handhaving intensiveren. Dit is de boodschap die de Sociaal-Economische Raad (SER) uitdraagt in het eerste deel van het advies “Naar een werkend arbostelsel voor iedereen”. Er is (nog) geen dergelijk document in België, maar er zijn gelijkluidende echo’s. Het is dus nuttig om de adviezen van de SER onder de loep te nemen.     De SER fungeert als het voornaamste adviesorgaan voor de regering en het parlement in Nederland, gericht op sociaal-economische kwesties. In de SER zijn ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (ook wel kroonleden genoemd) verenigd. In een nieuw advies van 76 pagina's, deelt de SER haar visie over de werking va

Toename in sterfgevallen: Analyse van Belgische trends in 2022

Een stijging van 5,5% in het aantal sterfgevallen werd opgetekend in België in 2022 in vergelijking met het gemiddelde van 2017, 2018, 2019 en 2021. De stijging was statistisch significant in zowel Vlaanderen als Wallonië en vooral onder vrouwen en personen ouder dan 85 jaar. Deze trends waren het sterkst in april, gedurende de zomer, en in december. Stijging van Overlijdens: Een Vergelijking Statbel registreerde in 2022 in totaal 116.380 overlijdens in België, een stijging van 3,6% ten opzichte van 2021. Deze stijging is echter nog markanter (5,5%) als men de cijfers vergelijkt met het vierjarig gemiddelde van 2017, 2018, 2019 en 2021. Het jaar 2020 is buiten beschouwing gelaten vanwege de uitzonderlijke impact van de coronapandemie op de sterftecijfers. Het effect van de bevolkingsstructuur op deze stijging moet nog onderzocht worden. Regionale Trends: Vlaanderen en Wallonië Een nadere blik op de regionale verschillen toont aan dat Vlaanderen en Wallonië de hoogste toenames kenden in