Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2023 tonen

Het belang van leeftijdsinclusief leiderschap

Leeftijdsdiverse teams worden steeds gebruikelijker, met soms tot 35 jaar verschil tussen teamleden. Voor het welzijn en de motivatie van teams is een leiderschapsstijl die deze diversiteit erkent en waardeert essentieel. Een nieuw onderzoek belicht de opkomst van jonge leiders die oudere werknemers aansturen, de uitdagingen en voordelen hiervan en hoe een organisatie effectief leeftijdsinclusief leiderschap kan toepassen.   De generatieshift in leiderschap De generatie geboren tussen 1980 en 1995, vaak aangeduid als “Millennials”, neemt steeds vaker leidinggevende posities in. Het is niet ongewoon dat zij teams leiden met leden die veel ouder zijn dan zijzelf. Deze generatiebrede verandering brengt unieke uitdagingen en kansen met zich mee. Leeftijdsinclusief leiderschap is hierbij essentieel om motivatie en samenwerking te bevorderen. Dit benadrukt onderzoek van de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaand

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn

Het belang van leeftijdsinclusief leiderschap

Leeftijdsdiverse teams worden steeds gebruikelijker, met soms tot 35 jaar verschil tussen teamleden. Voor het welzijn en de motivatie van teams is een leiderschapsstijl die deze diversiteit erkent en waardeert essentieel. Een nieuw onderzoek belicht de opkomst van jonge leiders die oudere werknemers aansturen, de uitdagingen en voordelen hiervan en hoe een organisatie effectief leeftijdsinclusief leiderschap kan toepassen.     De generatieshift in leiderschap De generatie geboren tussen 1980 en 1995, vaak aangeduid als “Millennials”, neemt steeds vaker leidinggevende posities in. Het is niet ongewoon dat zij teams leiden met leden die veel ouder zijn dan zijzelf. Deze generatiebrede verandering brengt unieke uitdagingen en kansen met zich mee. Leeftijdsinclusief leiderschap is hierbij essentieel om motivatie en samenwerking te bevorderen. Dit benadrukt onderzoek van de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vl

Conferentie "Vaardigheden, vaardigheden, vaardigheden!"

Tijdens het Europees Jaar van de Vaardigheden, op 20 september 2023, vond er een bijzondere bijeenkomst plaats in Brussel: de conferentie “Vaardigheden, vaardigheden, vaardigheden!”. Deze conferentie legde de focus op de nodige vaardigheden voor mensen, concurrentievermogen en duurzaamheid. De kern van de discussie draaide om welke vaardigheden onze arbeidskrachten nodig hebben, waar de hiaten en uitdagingen liggen en welke acties we in de toekomst moeten ondernemen. De organisatie van dit evenement was een gezamenlijk initiatief. Het Europees Parlement en de Europese Commissie werkten samen met vijf belangrijke agentschappen van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie. Hieronder vielen het Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF en ELA. Het evenement werd drukbezocht. Meer dan 120 deelnemers waren aanwezig in Brussel en ruim 200 mensen keken online mee. Ze luisterden aandachtig naar de inzichten en meningen van vooraanstaande sprekers, waaronder leden van he

Mentale gezondheid in de EU en in België

De Europese Commissie heeft een nieuwe Eurobarometer vrijgegeven om de opvattingen van EU-inwoners over mentale gezondheid te verkennen. Dit onderzoek, gehouden in alle 27 lidstaten bij personen vanaf 15 jaar, belicht het actuele mentale welzijn, bepalende factoren voor positieve mentale gezondheid, de blik op mensen met mentale aandoeningen en de kwaliteit en bereikbaarheid van betreffende zorgdiensten. Werk wordt consistent gezien als een tweesnijdend zwaard: het kan zowel bevorderend als belemmerend zijn voor mentale gezondheid. 18% geeft aan dat het essentieel is voor positief mentaal welzijn. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen weergegeven, met specifieke aandacht voor de resultaten uit België.     Achtergrond Geestelijk welzijn is essentieel voor onze algemene gezondheid. De Europese Commissie heeft de laatste 25 jaar initiatieven en projecten gesteund om dit in de EU en verder te bevorderen. Op 7 juni 2023 heeft de Commissie een uitgebreid plan voor mental

Covid en andere luchtweginfecties - Richtlijnen en updates

In de strijd tegen luchtweginfecties, vooral tijdens het winterseizoen, hebben de FOD Volksgezondheid en regionale gezondheidsautoriteiten een nationale campagne gelanceerd. Deze campagne, "Tips voor het bestrijden van luchtweginfecties", benadrukt het belang van basishygiënemaatregelen en zal zichtbaar zijn via diverse kanalen, waaronder affiches en online media, door heel België gedurende de herfst en winter. Met een verwachte nieuwe stijging in het aantal covid-besmettingen, is het essentieel voor preventieadviseurs in België om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen rondom COVID-19 en de daarbij horende preventiemaatregelen. Huidige richtlijnen Quarantaine en isolatiemaatregelen Op dit ogenblik is er geen specifiek beleid voor quarantaine of isolatie in verband met COVID-19, en is de aanpak van het virus vergelijkbaar met die van griep of verkoudheden. Toch wordt er sterk aangeraden om thuis te blijven indien men symptomen vertoont, als een preven

Sportblessures in Nederland - cijfers en trends

In 2022 ervoeren sporters in Nederland een stijging in het aantal blessures naar 5,1 miljoen, een toename vergeleken met het voorgaande jaar, maar nog steeds lager dan de pre-pandemische cijfers. Deze blessuretrends, die variëren per sporttak en type blessure, onderstrepen het belang van gerichte blessurepreventie en veilig sportgedrag. Ook voor preventieadviseurs in België zijn deze inzichten relevant.   Blessuretrends: Een blik op de cijfers In 2022 liepen sporters in Nederland naar schatting in totaal 5,1 miljoen blessures op, meer dan een jaar eerder (4,3 miljoen blessures). Voor de coronapandemie in 2019 waren er 5,5 miljoen sportblessures in Nederland. Ook het blessurerisico (2,4 blessures per 1.000 uur sport) nam toe in vergelijking met 2021, maar ook hier zien we nog steeds een lager risico dan in 2019 (3,1). Een zelfde patroon zien we in de SEH-bezoeken. In 2022 bezochten sporters 104.000 keer de SEH wegens een sportblessure: vaker dan in 2021 (91.500), maar minder vaak