Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2014 tonen

Tarificatie externe diensten - Een schoolvoorbeeld

Met het nieuw KB Tarificatie dat zal ingaan vanaf 1 januari 2016 en het KB met wijzigingen van bepalingen van het gezondheidstoezicht , komt een grondige wijziging van de berekening van de tarieven van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (zie ook een aantal eerdere blogposts). Voor een aantal bedrijven leidt dit ook tot een grote kostenstijging of -reductie. Momenteel is de kost van de externe dienst berekend op de individuele risicoprofielen van de werknemers, en de periodiciteit van het arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht dat hieraan gekoppeld is. Zo betaalt de werkgever jaarlijks ongeveer 120 Euro voor elke jaarlijks onderworpen werknemer, 120/3 Euro en 120/5 Euro voor elke respectievelijk 3- en 5-jaarlijks onderworpen werknemer, en 120/7 Euro voor alle niet-onderworpen werknemers. Vanaf 2016 betaalt de werkgever één vast minimumtarief per werknemer, op basis van hun hoofdactiviteit, zoals aangeduid door hun NACE-code , en hun grootte. Bedrijve

Tarificatie externe diensten 2 - Full disclosure

Zo. De nieuwe KB's ( wijziging van diverse bepalingen en tarifering ) zijn gisteren gepubliceerd in het Belgisch Staadsblad. De meeste bepalingen gaan in vanaf 01/01/2016, zoals ik in het vorig artikel al aangaf. Een aantal wijzigingen gaan echter vanaf nu al in voege. Bij deze een korte beschrijving van de belangrijkste wijzigingen. 1. Forfaitaire minimumbijdrage (artikel 13/2 §2) Op basis van de NACE-code van de onderneming. Werkgever > 5 werknemers Standaardrisico 87 € Verminderd risico 52 € Werkgever 1-5 werknemers Standaardrisico 55 € Verminderd risico 35 € 2. Dienstverlening in forfait (artikel 13/3 en 13/4) Geen interne PA (C-, D) Activiteiten MED + PSY, behalve  1-5 WN: voorafgaand / periodiek onderzoek = 77,53 € Activiteiten vanaf wanneer identiteit WN gekend bij WG Interne PA I/II (A, B, C+) Preventie-eenheden: 150 € per uur PA niv I 100% PA-AG 125% PA niv II / verpleegkundige 75%

Tarificatie externe diensten

Op 9 december van vorig jaar heb ik wat informatie over het ontwerp-Koninklijk-Besluit voor tarificatie van externe diensten op deze site geplaatst. De wettekst is ondertussen na wat lobbywerk van werkgevers- en werknemersorganisaties wat aangepast, en de gerapporteerde info dus gedeeltelijk achterhaald. Helaas mag ik nog niets over de details van het huidige ontwerp-KB zeggen, buiten datgene dat minister Monica De Coninck onlangs zelf  in een persbericht heeft verklaard. Maar bon, bij gebrek aan beter, here goes... Momenteel is de tarificatie gekoppeld aan de individuele arbeidsrisico's van de werknemer. Deze risico's bepalen of de werknemer een periodiek medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer moet ondergaan. De werkgever betaalt jaarlijks ongeveer 120 euro voor elke jaarlijks onderworpen werknemer, 120/3 Euro en 120/5 Euro voor elke respectievelijk 3- en 5-jaarlijks onderworpen werknemer, en  120/7 Euro voor alle niet-onderworpen werknemers. In plaats van