Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2020 tonen

Mag je een werknemer die terugkeert uit een corona risicogebied verplichten om thuis te blijven?

Deze vraag heb ik de voorbije dagen al tig keren voorgelegd gekregen van bezorgde werkgevers, aangespoord door nog veel bezorgder werknemers. Het antwoord is neen. In België wordt elke maatregel overwogen door een comité van wetenschappelijke deskundigen en door alle bevoegde gezondheidsautoriteiten. Zij hebben besloten om mensen die terugkeren uit de getroffen landen niet in quarantaine te plaatsen wanneer ze geen symptomen hebben, omdat de kans dat ze zelf besmet zijn nog steeds bijzonder laag is. Dit advies is in overeenstemming met de richtlijnen van de WHO (de Wereldgezondheidsorganisatie). Wanneer organisatorisch mogelijk kan de werkgever wel voorzien dat werknemers die terugkeren uit een risicogebied de eerste twee weken telewerk kunnen verrichten. Ook geldt het advies dat deze werknemers zichzelf de eerste twee weken na terugkeer moeten monitoren op symptomen van COVID-19 (hoesten, ademhalingsmoeilijkheden), en tweemaal daags hun temperatuur moeten nemen.

Feel the burn

Ik voelde een plotse stekende pijn in mijn hartstreek, was lichthoofdig en kon amper nog naar lucht happen. "Dat is het dan," dacht ik. "Een hartinfarct. Ik heb een gevuld leven gehad en heb er vrede mee, maar wat een helse manier om dit aardse bestaan te verlaten." Mijn hartslagmeter was het niet eens met mijn eerder dramatische inschatting. Met 143 slagen per minuut zat ik zelfs nog onder het vereiste minimum voor een effectieve cardiotraining. Sinds kort trachtte ik mijn conditie op te bouwen. Al jaren zat ik met gezwinde pas boven de 10.000 stappen per dag, maar volgens een check-up was er toch nog werk aan de winkel. Dus kreeg ik een hartslagmeter en een trainingsschema mee. En de eerste keer dat ik dit uitprobeerde, was ik compleet van mijn sokken geblazen door het verschil tussen wat ik dacht dat ik kon (niet zo veel) en wat eigenlijk mogelijk was (best wel wat). Probleem is dat ik teveel "luisterde naar mijn lichaam". Bij het mi

Is een re-integratietraject afgesloten na een beslissing "B" op het FRB?

Een tussendoortje. Een arbeidsarts krijgt een werknemer op consult. In het dossier blijkt dat er bij een eerder consult van enkele maanden geleden een re-integratietraject is opgestart, en dat de arts de beslissing "B" heeft geformuleerd op het Formulier voor de Re-integratiebeoordeling (FRB). Dit houdt in dat de arbeidsarts oordeelt dat de werknemer tijdelijk ongeschikt is voor de oorspronkelijke functie en dus op termijn die wel zal kunnen hervatten, maar dat er in tussentijd geen aangepast of ander werk mogelijk is in de onderneming. Wat te doen? Is het eerder opgestarte traject niet afgesloten met bovenstaande beslissing? Wat als nu een nieuw FRB wordt afgeleverd, is dat dan conform? Want die beslissing zal dan ruim na de gestelde limiet van 40 werkdagen na het initiële re-integratieverzoek volgen.  Dit is een vaak voorkomend misverstand. Bij een beslissing "B" wordt de werknemer niet per definitie opnieuw opgeroepen voor een nieuwe evaluatie,

Nee

Nu tien jaar geleden ben ik gestopt met het maken van actieve bijdragen aan de online encyclopedie Wikipedia. In de vier jaren daarvoor heb ik tientallen artikelen aangemaakt en bijgewerkt, zelfs op de Noorse Wikipedia (ook al ken ik geen woord Noors). Ik vond het altijd heel leuk om te doen, maar op een moment heb ik een bewuste afweging gemaakt. Blijf ik hier tijd insteken?  Tijd is niet maakbaar, en je kan je maar op een beperkt aantal onderwerpen focussen. Dit heb ik al high level besproken in mijn artikel " Vier kookplaten ", maar het is een afweging die je eigenlijk regelmatig in meer detail moet maken voor al je activiteiten. Waar ben je mee bezig, hoeveel tijd steek je hierin, en draagt het bij tot je lange termijn doelen? Voor al datgene waar je "ja" op zegt, moet je je ervan bewust zijn dat je hierdoor  in feite "nee" zegt op iets anders. Wellicht wordt je agenda continu overspoeld met meeting requests, je inbox met verzoeken to

Het coronavirus (Covid-19)

Gepubliceerd in de PreventActua 04/2020, versie online op 14/02/2020 Sinds eind december 2019 is er een epidemie gaande in China. In andere landen zijn ondertussen ook verschillende gevallen bevestigd. De ziekte wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus 2019-nCoV en de situatie evolueert snel. Hier volgt een kort overzicht van de aandoening en de maatregelen die bedrijven kunnen treffen. Wat is het? Coronavirussen veroorzaken een groot percentage van de gewone verkoudheden bij volwassenen. Het 2019-nCoV-virus is een nieuwe variant van het coronavirus. Twee andere bekende varianten zijn SARS ( severe acute respiratory syndrome ) en MERS ( Middle East respiratory syndrome ), die respectievelijk eind 2002 en in 2014 toesloegen.   Waar komt het vandaan? Het 2019-nCoV-virus ontstond op een dierenmarkt in Wuhan, een stad in de Chinese provincie Hubei met elf miljoen inwoners. De precieze bron is waarschijnlijk het Chinees schubdier. De schubben van deze dieren

Front of mind

Wil je een goed voornemen omzetten in een concreet resultaat? Dan help het om jezelf hier regelmatig aan te herinneren. Ik vind niet direct een goede vertaling voor het concept "front of mind", maar het houdt in dat je een concrete te nemen actie regelmatig bewust in beschouwing neemt. Door jezelf regelmatig aan je goede voornemen te herinneren, is de kans groter dat je je hier ook aan houdt.  Een voorbeeld. Vorig jaar was mijn gewicht (weer) aan het ontsporen. Dit is een terugkerend fenomeen; sedert mijn studiejaren moet ik er constant op letten dat mijn BMI de 25 niet overschrijdt. (en ja, ik weet dat de BMI eerder een statistische tool is en minder geschikt om te gebruiken als maatstaf voor je eigen gewicht, but whatever). Nu heb ik al een hoop tools die ik gebruik om mijn gewicht op te volgen en onder controle te houden (zoals dagelijks meten, wekelijks opvolgen, en calorieën tellen), maar nu bleek het toch nodig om een tandje bij te steken. Dus had i