Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2019 tonen

Een verhaal met een staart

In het boek " Radical Candor " vertelt de auteur Kim Malone Scott de parabel van een Russische boer en zijn geliefde hond. De hond krijgt een wonde aan zijn staart, en het kwispelding moet geamputeerd worden. Maar de boer houdt zoveel van zijn beest dat hij dit niet over zijn hart krijgt. Dus snijdt hij over een periode van meerdere weken elke dag slechts een klein stukje van de staart af. De moraal van het verhaal? Dat verhalen over Russische boeren behoorlijk gruwelijk zijn. ... En dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Door niet direct kordate maatregelen te treffen, vererger je het lijden enkel. In een vorig blogartikel heb ik het er al over gehad dat je slecht nieuws (of corrigerende feedback) best gewoon direct meegeeft, en dit gaat verder op dat thema: als er iets gebeurt wat je niet ok vindt, dan ga je dit als leidinggevende best direct en open terugkoppelen. Doe je dat niet, dan erger je je er enkel over, en weet de werknemer niet dat er ee

Werken blauw licht-filterbrillen echt?

Naar aanleiding van mijn blogartikel over EnChromabrillen , heb ik een aantal keer de vraag gekregen hoe het nu eigenlijk zit met de "blauwe brillen". Deze brillen die blauw licht filteren, zijn steeds populairder aan het worden bij beeldschermwerkers. Ze zouden de ogen tegen vermoeidheid beschermen, en slaapstoornissen beperken. Is dat nu echt zo? Lees verder, en je komt het te weten. Interne klok Onze interne biologische klok wordt elke dag juist gezet aan de hand van externe prikkels. Dit kan zijn in de vorm van onze eetgewoontes, wanneer we starten en stoppen met werken, maar de belangrijkste factor is de blootstelling aan licht. Er zijn interessante studies uitgevoerd, waarbij alle externe prikkels werden weggenomen. De proefpersonen behielden een slaap-waakritme, maar dit stabiliseerde zich gemiddeld gezien op ongeveer 25 uur! Elke dag zetten we onze interne klok dus een uur terug. Hoe werkt de lichtblootstelling op ons in? De lichtprikkels die de

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Werken EnChromabrillen echt?

Recent kom ik in mijn Linkedin timeline regelmatig (opnieuw) video's tegen met kleurenblinde mensen die voor de eerste keer "écht kleuren kunnen zien" wanneer ze een Enchroma bril uitproberen. met zeer uitgesproken reacties, mensen die van emotie gaan huilen. Ik vond het toch maar twijfelachtig. Kleurenblinden hebben een anatomische afwijking van een of meerdere types kegeltjes (lichtgevoelige cellen in het netvlies) waardoor ze bepaalde kleuren minder goed of niet kunnen waarnemen. Dus hoe zou een bril hier een fundamenteel verschil kunnen uitmaken? Misschien dan weer wel, bijzienden bvb. worden wél duidelijk geholpen met een bril. Ik heb de medische vakliteratuur er dan maar even op nageplozen, en het verhaal blijkt effectief te mooi om waar te zijn: in oktober 2018 is er in het vakblad Opt Express een onderzoek van Gómez-Robledo et al gepubliceerd:  Do EnChroma glasses improve color vision for colorblind subjects? Zij evalueerden de effectiviteit van

De Probe-studie

Tijdens mijn vakantie heb ik eens het 310 pagina's tellende document over de PROBE studie doorgenomen (ja, ik doe niet enkel aan BASE jumping en free solo climbing*, soms lees ik ook wat).  Even ter verduidelijking: de PROBE studie is een recent onderzoek naar de blootstelling van de Belgische werknemers aan gevaarlijke stoffen via peilpraktijken. PROBE is een acroniem, dat staat voor "Hazardous chemical P roducts R egister for O ccupational use in Be lgium". (lijkt me dan wel eerder HCPRfOUiB, maar ik geef toe, dat bekt niet zo lekker). De analyse van de blootstellingsgegevens in de externe en interne diensten Mijn eerste indruk was: oh dear, we hebben niet veel bruikbare informatie in België. Shame on us. Er is namelijk een plethora aan interpretaties van "blootstelling" en "risico", niet alleen per bedrijf of functie, maar ook per externe dienst en per individuele arbeidsarts. Er is gewoonweg geen uniformiteit in registratie of i

Het nieuwe invuldocument jaarverslag interne dienst vind je hier terug

Ben je bezig met het jaarverslag van de interne dienst? Sinds vorig jaar is het niet langer nodig om dat vóór 1 april op te sturen naar de FOD WASO, maar het moet wel degelijk nog steeds opgemaakt worden. Het document moet ter beschikking gehouden worden, voor het geval dat een arbeidsinspecteur langskomt. Maar blijkbaar worden de documenten op de officiële website niet langer geüpdatet; zo heb ik toch vernomen. Je kunt uiteraard nog steeds het document voor het jaar 2017 downloaden, en dit aanpassen. Maar het document is beveiligd, en het is een gedoe om de jaartallen aan te passen, zowel in de tekst als in de hoofdingen. Dus heb ik dat even voor je gedaan. Ik heb dan maar ook direct de term "arbeidsgeneesheer" gewijzigd naar "arbeidsarts", sinds juli van dit jaar de nieuwe officiële titel. Je kunt de documenten downloaden via onderstaande links: Formulier A  (interne dienst zonder afdelingen) Formulier B  (interne dienst met afdelingen) Fo

Mijn doelen voor 2019

Sinds 2014 heb ik mijn jaardoelstellingen telkens behaald. Hoe, dat geef ik al weer in een eerder blogartikel . Bij deze mijn doelstellingen voor 2019. Schrijven:  130 uren 85 artikels Lezen: 120 boeken 40.000 pagina’s Bewegen: 4.380.000 stappen (12.000 stappen per dag ) 261 dagen met meer dan 10.000 stappen (5 dagen per week) Gewicht: 9.000 punten (maximaal 25 punten per dag) 183 dagen met minder dan 25 punten (1 op 2 dagen) Welzijn: 1000 dingen waar ik dankbaar voor ben (zo'n 3 per dag) Als je mijn eerdere doelen bekijkt (in eerder blogartikel dus), zul je zien dat ze scherper gesteld zijn*. Ik leg de lat dan ook elk jaar ietsje hoger. Deze continue verbetering (ondanks mijn gestaag toenemende leeftijd :-)) is mogelijk doordat ik mijn doelstellingen SMART heb opgesteld, ze continu bijhoud, en er gewoontes van heb gemaakt. En het helpt naar het schijnt ook om je doelen publiek  te maken; hierdoor ga je je er beter aan houden. Dus b

De tarieven van je externe dienst in 2019

In een vorig blogartikel had ik het over het advies 215 van de Hoge Raad PBW , waarin ze onder meer een wijziging van de tariefregeling van de externe diensten vragen. Ze wensten  dat de voorgestelde wijzigingen in werking zouden treden op 1 januari 2019, maar dat is uiteindelijk niet meer haalbaar gebleken. Enkel de goedkeuring van het verslag van de elektronische procedure stond voor 14 december j.l. op de agenda. Zoals ik al heb aangegeven, kan het Kabinet op basis van dat advies een ontwerp-KB opstellen, maar normaal gaat zulke tekst eerst voorgelegd worden aan de Hoge Raad voor publicatie. Een effectief nieuw KB dat in voege zal gaan, zal dus pas ten vroegste voor 01/01/2020 zijn. Wat worden dan de nieuwe minimumtarieven in 2019?  Hierover is nog geen officiële communicatie verschenen (ik verwacht die in de loop van de komende weken), maar  de  minimumtarieven van de externe diensten zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, en worden elk

Boeken top tien 2018

In 2018 heb ik 131 boeken gelezen of beluisterd; de hele lijst vind je hier . Hieronder de 10 beste, in (voor mij) chronologische volgorde. Niet eenvoudig hoor, eigenlijk heb ik er meer dan 30 die ik als een van mijn favorieten zou kunnen bestempelen. Mijn top-tien van 2017 en 2016 vind je samen in dit artikel . Scale: The Search for Simplicity and Unity in the Complexity of Life, from Cells to Cities, Companies to Ecosystems, Milliseconds to Millennia van Geoffrey West Prof. West is een Brits theoretisch natuurkundige. In Scale geeft hij enorm boeiende inzichten in de onderliggende schalingswetten bij verandering van grootte in biologische organismen, processen, steden, organisaties en dergelijke meer. Dit boek is eigenlijk een van mijn all-time favorieten geworden. When: The Scientific Secrets of Perfect Timing van Daniel H. Pink De onderliggende wetenschap van timing. Start de school een half uur later, en de testresultaten van de leerlingen verbeteren significan