Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2018 tonen

Re-integratie - opvolging verloop bij overgang naar andere externe dienst

Met het jaareinde in aantocht even als tussendoortje een operationeel advies over re-integratie: wat doe je wanneer een re-integratietraject lopende is, maar je verandert van externe dienst? Moet het traject opnieuw gestart worden? Opnieuw beoordeeld? Wat als de arbeidsarts nog geen advies heeft geformuleerd? De algemene directie humanisering van de arbeid heeft er een officieel advies over gegeven, dat ik hier graag deel. Er zijn grosso modo twee mogelijke scenario's. 1 Nog geen FRB Eigenlijk is dit een no-brainer. De arbeidsarts heeft de werknemer dus wel al gezien op een re-integratieonderzoek, maar heeft nog geen advies opgesteld op een formulier voor de re-integratiebeoordeling (FRB). Tja, je zou nog kunnen argumenteren dat de nieuwe arbeidsarts zich enkel baseert op de aanwezige informatie in het gezondheidsdossier, en aan de hand hiervan een advies opstelt. Maar je voelt al aan dat dit wringt: de arts gaat een advies opstellen zonder de werknemer zelf gespro

Het ontwerp-KB Periodiciteit - De inhoud

Ok, eerst een korte samenvatting: er is een ontwerp-KB voor de aanpassing van de invulling van het periodiek arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht. De betrokken partijen (werkgevers- en werknemersorganisaties, wetenschappelijke organisaties en beroepsverenigingen) hebben de tekst nagelezen en hun opmerkingen overgemaakt. Op 14 december 2018 is de Hoge Raad samengekomen om dit te overlopen. Wat is eruit gekomen? Er is een akkoord over de algemene principes, maar nog niet over de concrete risico’s en de hieraan gekoppelde periodiciteiten. Een verdere bespreking is gepland in januari met het oog op een nieuwe plenaire vergadering op 25 januari 2019. Moest hier een consensus bereikt worden, dan volgt een advies naar de Minister, wat zou toelaten om een nieuw KB te publiceren. Vraag is nu uiteraard wel, elk effect de val van de regering op deze timing zal hebben. Wat staat er nu precies in de tekst? Wel, eerder durfde ik er nog niets over kwijt, want het kon echt nog all

Zware beroepen

Ik moet dit even van me afschrijven, en dan zie ik nog wel of ik het alsnog publiceer. Vandaag is een een nationale actiedag, onder meer omwille van het afspringen van het overleg over de zware beroepen. Mensen moeten vroeger kunnen stoppen met werken, wordt geargumenteerd. En dat vind ik zo totaal de verkeerde discussie. Vind ik dan dat er geen "zware beroepen" zijn? Dat men bijvoorbeeld tot 67 jaar nog steeds zonder probleem straten kan aanleggen? Uiteraard niet. Natuurlijk zijn er fysiek belastende jobs die men niet zonder meer kan blijven doen. Maar om per definitie te zeggen dat die allemaal eerder moeten kunnen stoppen, vind ik een verkeerde benadering. En wanneer ook mentale belasting wordt meegenomen in de discussie, dan is het hek helemaal van de dam.  Mijn vader heeft een carrière in het onderwijs achter de rug; een van de "zware beroepen". Hij heeft dat met volle goesting en overgave gedaan tot hij 67 jaar was, en dan "moest" hij

Over kippen en teams

Een groep wetenschappers wilde onderzoeken hoe ze via selectieve kweek de productie van eieren konden opdrijven. Wat was de beste en snelste methode? Ze vergeleken twee mogelijkheden. De onderzoekers startten met meerdere kippengroepen van een haan en zes kippen. In een eerste scenario keken ze per kippengroep welke kip het grootst aantal eieren legde. Deze kippen haalden ze uit de ren, en zetten ze samen in nieuwe groepen. In het andere scenario keken ze naar de meest productieve kippengroepen, en gingen met de hele groep verder. Welke manier denk je dat de meest effectieve methode was? De onderzoekers konden behoorlijk snel tot een besluit komen. Een week na de start van het onderzoek bleek een probleem met het eerste scenario: van de zes kippen in een nieuwe samengestelde groep waren er nog maar twee over; kaalgeplukt en bloedend. De overige vier: doodgepikt. Bleek dat de kippen met de grootste eierenproductie ook de meest dominante kippen waren. Zij o

Een nieuw KB over de tarieven en prestaties van de externe diensten?

Zoals al beloofd in mijn vorig artikel, ga ik hier de highlights geven van het recent gepubliceerde advies van de Hoge Raad over de tarieven en de prestaties van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Hierin geven de leden van de Hoge Raad PBW aan dat ze wensen dat de voorgestelde wijzigingen in werking treden op 1 januari 2019, maar dat is niet meer haalbaar. Enkel de goedkeuring van het verslag van de elektronische procedure staat voor 14 december op de agenda. Het Kabinet kan op basis van dat advies een ontwerp-KB opstellen, maar normaal gaat zulke tekst eerst voorgelegd worden aan de Hoge Raad voor publicatie. Een effectief nieuw KB dat in voege zal gaan, zal dus pas ten vroegste voor 01/01/2020 zijn. Ik ga geen waardeoordeel vellen over de inhoud, enkel weergeven wat er in het advies staat. Ik geef wel mee dat ik het jammer vind dat de externe diensten niet betrokken werden bij het opmaken van het advies, en enkel achteraf uitgenodigd werden voor ee

Is ‘eentje’ echt ‘geentje’?

Dit artikel is eerder verschenen in PreventActio oktober 2018. Recent verscheen in het medisch tijdschrift The Lancet een nieuwe studie over de gevolgen van alcoholgebruik voor de gezondheid. Volgens de onderzoekers is zelfs het sporadische glaasje schadelijk en moeten overheden een volledige alcoholonthouding adviseren. In ontkenning Alcohol is slecht voor de gezondheid, zo melden onderzoekers van het Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) in het medisch tijdschrift The Lancet. Voor wie dit als een totale verrassing komt, heb ik er zo nog een aantal: ook roken is slecht voor de gezondheid en inademen van asbestvezels is niet echt top voor je levensverwachting. Oh, en Sinterklaas bestaat niet. Voor alle bovenstaande beweringen is er namelijk al ruime tijd voldoende wetenschappelijk bewijs. Maar met alcohol blijven we toch in gezamenlijke ontkenning, omdat we er zo’n speciale band mee hebben (maar met Sinterklaas hebben we dat uiteraard ook). Maatschappi