Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2023 tonen

Gezondheidsrisico’s door uitstoot Tata Steel

Recent onderzoek door het RIVM toont aan dat bewoners in de omgeving van Tata Steel in Nederland een hogere kans hebben om ziek te worden door de uitstoot van de fabriek. Het onderzoek legt een directe relatie tussen de emissies van Tata Steel en gezondheidseffecten. Voor bewoners van Wijk aan Zee, het meest getroffen gebied, verkort de verwachte levensduur met 2,5 maanden. Daarnaast neemt de kans op longkanker en astma toe.     Achtergrondinformatie: Fijnstof en stikstofoxiden Fijnstof en stikstofoxiden (NO x ) zijn schadelijke stoffen die in de lucht kunnen voorkomen. Fijnstof bestaat uit minuscule deeltjes (grotendeels ammonium-, nitraat- en sulfaatverbindingen, elementair koolstof en koolstofhoudende verbindingen zoals PAK) die diep in de longen kunnen doordringen. Stikstofoxiden zijn gassen die ontstaan bij verbrandingsprocessen. Beide stoffen zijn gekoppeld aan diverse gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, astma en longkanker. Afbeelding: Basisconcept van h

AI op de werkvloer: casestudy ID9 - Colonoscopie

Op 17 mei 2023 heeft EU-OSHA zestien casestudies gedeeld, om inzicht te geven in hoe taken kunnen worden geautomatiseerd met behulp van op AI gebaseerde systemen, en hoe dit het welzijn van werknemers kan bevorderen. Deze studies kijken naar de impact van deze systemen op veiligheid en gezondheid op het werk. Ze brengen ook in kaart wat de drijvende krachten zijn, wat de obstakels kunnen zijn en wat de succesfactoren zijn voor het optimaal gebruik van deze technologie, terwijl werknemers tegelijkertijd worden beschermd. De casestudy "Artificial intelligence software supporting physicians in colonoscopy diagnostic tasks (ID9)" beschrijft hoe AI-detectiesoftware beelden van coloscopieën (kijkonderzoeken van de dikke darm) analyseert in een oncologisch centrum in Midden-Duitsland. Hoewel de AI-toepassing gebruikt wordt voor een nauwkeurige diagnose, vervangt het de artsen niet, maar ondersteunt het hen. AI opent ook de deur naar nieuwe mogelijkheden zoals teleconsultaties, robot

AI op de werkvloer: casestudy ID14 - Software

Op 17 mei 2023 heeft EU-OSHA zestien casestudies gedeeld, om inzicht te geven in hoe taken kunnen worden geautomatiseerd met behulp van op AI gebaseerde systemen, en hoe dit het welzijn van werknemers kan bevorderen. Deze studies kijken naar de impact van deze systemen op veiligheid en gezondheid op het werk. Ze brengen ook in kaart wat de drijvende krachten zijn, wat de obstakels kunnen zijn en wat de succesfactoren zijn voor het optimaal gebruik van deze technologie, terwijl werknemers tegelijkertijd worden beschermd. In de korte casestudy " Ai-based software to increase fact checking’s speed, scale and impact (ID14)" wordt onderzocht hoe een Britse liefdadigheidsorganisatie AI inzet voor factchecking. Het heeft hierdoor een significante verbetering in snelheid, omvang en kwaliteit van hun werk ervaren. Toch brengt de toepassing van AI uitdagingen met zich mee. Het kan medewerkers blootstellen aan schadelijke content, zoals grafisch geweld of haatdragende taal, die anders w

AI op de werkvloer: casestudy ID8 - Sampling

Op 17 mei 2023 heeft EU-OSHA zestien casestudies gedeeld, om inzicht te geven in hoe taken kunnen worden geautomatiseerd met behulp van op AI gebaseerde systemen, en hoe dit het welzijn van werknemers kan bevorderen. Deze studies kijken naar de impact van deze systemen op veiligheid en gezondheid op het werk. Ze brengen ook in kaart wat de drijvende krachten zijn, wat de obstakels kunnen zijn en wat de succesfactoren zijn voor het optimaal gebruik van deze technologie, terwijl werknemers tegelijkertijd worden beschermd. De casestudy "An artificial intelligence-based system for visual recognition of hazardous particles in an air sample (ID8)" behandelt hoe een Duits onderzoeksinstituut een AI-gestuurde microscoop gebruikt. Dit apparaat analyseert elektronenbeelden en classificeert vezels naar grootte, waardoor handmatige, repetitieve taken worden geëlimineerd en het risico op monsterbesmetting vermindert. Dit leidt niet alleen tot tijdsbesparing, maar verbetert ook de groepsdy

Een blik op de arbeidskwaliteit van mensen met een handicap in Canada

Uit onderzoek blijkt dat Canadezen met een handicap twee keer zo vaak rapporteren over lage arbeidskwaliteit dan mensen zonder handicap. Deze studie van het Institute for Work & Health (IWH) werpt een nieuw licht op de werkgelegenheidskwaliteit voor personen met een handicap. Hoewel werkgelegenheidscijfers belangrijk zijn, benadrukt deze studie dat ze maar een stukje van de puzzel vormen: deelname aan de arbeidsmarkt garandeert niet noodzakelijk kwalitatief werk. Het onderzoek naar arbeidskwaliteit Mensen met een handicap hebben meer kans om in banen van mindere kwaliteit terecht te komen. Dit wordt aangedreven door een stijgende trend in tijdelijk, laagbetaald en onzeker werk in Canada. Om deze kwestie te onderzoeken, voerden de onderzoekers een online enquête uit bij ongeveer 2.800 werkende Canadezen, waarbij minstens een derde van de deelnemers een fysieke, mentale of cognitieve handicap had. Verschillende “soorten” banen Het onderzoeksteam identificeerde vier verschil

Arbeidsomstandigheden en preventie moeten beter, volgens rapport SER

Nederland kan nog steeds vooruitgang boeken in het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Primair door de uitvoering en evaluatie van risico-inventarisatie te versterken, onder andere door KMO’s beter te ondersteunen, preventieve maatregelen te bevorderen en werknemers meer inspraak te geven in het arbobeleid. De overheid moet de handhaving intensiveren. Dit is de boodschap die de Sociaal-Economische Raad (SER) uitdraagt in het eerste deel van het advies “Naar een werkend arbostelsel voor iedereen”. Er is (nog) geen dergelijk document in België, maar er zijn gelijkluidende echo’s. Het is dus nuttig om de adviezen van de SER onder de loep te nemen.     De SER fungeert als het voornaamste adviesorgaan voor de regering en het parlement in Nederland, gericht op sociaal-economische kwesties. In de SER zijn ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (ook wel kroonleden genoemd) verenigd. In een nieuw advies van 76 pagina's, deelt de SER haar visie over de werking va

Toename in sterfgevallen: Analyse van Belgische trends in 2022

Een stijging van 5,5% in het aantal sterfgevallen werd opgetekend in België in 2022 in vergelijking met het gemiddelde van 2017, 2018, 2019 en 2021. De stijging was statistisch significant in zowel Vlaanderen als Wallonië en vooral onder vrouwen en personen ouder dan 85 jaar. Deze trends waren het sterkst in april, gedurende de zomer, en in december. Stijging van Overlijdens: Een Vergelijking Statbel registreerde in 2022 in totaal 116.380 overlijdens in België, een stijging van 3,6% ten opzichte van 2021. Deze stijging is echter nog markanter (5,5%) als men de cijfers vergelijkt met het vierjarig gemiddelde van 2017, 2018, 2019 en 2021. Het jaar 2020 is buiten beschouwing gelaten vanwege de uitzonderlijke impact van de coronapandemie op de sterftecijfers. Het effect van de bevolkingsstructuur op deze stijging moet nog onderzocht worden. Regionale Trends: Vlaanderen en Wallonië Een nadere blik op de regionale verschillen toont aan dat Vlaanderen en Wallonië de hoogste toenames kenden in

Onthaalouders in Vlaanderen krijgen definitief werknemersstatuut: meer rechtszekerheid en rust

 619 onthaalouders krijgen definitief het statuut van werknemer in Vlaanderen. Dit betekent dat ze elke maand een vast inkomen zullen ontvangen en meer sociale rechten krijgen, zoals betaalde vakantie en een pensioenopbouw. Dit biedt meer rechtszekerheid en rust voor de onthaalouders, omdat ze niet langer afhankelijk zijn van het aantal kinderen dat ze opvangen voor hun inkomen. Minister Crevits is positief over de verandering en verwacht dat het de werkdruk en de kwaliteit van de kinderopvang zal verbeteren. “Sui generis”-statuut De discussie over het statuut van de onthaalouders sleept al jaren aan. Sinds 1 april 2013 werken erkende onthaalouders in een “sui generis”-statuut. Dit is een soort tussenstatuut tussen werknemer en zelfstandige. Ze krijgen geen loon, maar een onkostenvergoeding, berekend per kind per opvangdag. Ze bouwen ook amper rechten op, zoals betaalde vakantie of pensioen.  Sinds 2015 loopt in Vlaanderen een proefproject waarin een groep van 619 onthaalouders de over

Beroepsrisico's voor kappers zwaar onderschat, blijkt uit nieuw Europees onderzoek

Onderzoeksproject richtte zich op implementatie van Europese kaderovereenkomst over gezondheid en veiligheid in kapperssector. Meer dan een op de drie kappers in Europa heeft eczeem en kappers worden dagelijks blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën die kunnen leiden tot huid- en ademhalingsproblemen en andere nadelige gezondheidseffecten. Een onderzoeksproject gericht op de gezondheid en veiligheid van kappers is afgerond. Het project richtte zich op de implementatie van de Europese kaderovereenkomst over beroepsgezondheid en veiligheid in de kapperssector. Kappers hebben veelvuldig contact met gevaarlijke chemicaliën, wat gezondheidsrisico's met zich meebrengt zoals huidschade, ademhalingsproblemen en kanker. Het onderzoek toonde aan dat meer dan een op de drie kappers in Europa eczeem heeft. Daarnaast worden kappers dagelijks blootgesteld aan een breed scala aan haarcosmetische producten en gevaarlijke kapselchemicaliën, wat kan leiden tot huid- en ademhalingsproblemen en ander

Mis geen twee keer

Weet je nog dat ik een paar jaar geleden blogde over mijn doelstellingen? Nou, ik heb een kleine bekentenis te doen. Ik was een beetje uitgepraat over mijn doelen en ik had er ook een tijdje moeite mee. Na een acute periode van covid (na twee dagen was ik weer aan het werk) heb ik verrassend lang moeite gehad om mijn dagelijkse tienduizend stappen te halen. Ik was gewoon uitgeput, mijn conditie was plotsklaps verslechterd. Het duurde even voordat ik weer in vorm was. Uiteindelijk haalde ik mijn doelstelling van gemiddeld 10.000 stappen per dag net niet in 2022 💀. Aanvankelijk was dat dus omdat ik gewoonweg niet meer kon (ik zal het maar niet hebben over het aantal ibuprofens dat ik maandenlang heb genomen om de dag door te komen), maar na vier maanden of zo was dat wel verbeterd. En vanaf dan waren het eerder mijn nieuwe gewoontes waardoor ik er niet meer aan toe kwam om de extra effort te doen. Het nieuwe jaar heb ik ook niet goed ingezet; de eerste week was er één dag waarop ik de t

Er was eens...

Er was eens een prachtige bibliotheek waar duizenden boeken stonden te schitteren in het licht van de zon. In deze bibliotheek stond een boek dat er al vele jaren stond en dat vele harten had veroverd. Het was het boek van de Britse schrijver Roald Dahl, vol met magische verhalen en onvergetelijke personages. Maar op een dag begonnen de mensen te praten over de woorden die in het boek stonden. Sommige woorden waren niet meer passend voor deze tijd, vonden ze. Ze wilden dat de woorden werden veranderd, zodat de verhalen voor iedereen toegankelijk bleven. Sommige mensen waren boos, omdat ze dachten dat de verhalen van Roald Dahl niet veranderd mochten worden. Maar anderen begrepen dat verhalen evolueren en dat gevoeligheden veranderen. En zo werd er besloten om de woorden aan te passen, zodat de verhalen relevant zouden blijven voor de toekomst. Woorden zoals "dik" en "lelijk" werden weggehaald, omdat deze woorden sommige mensen kwetsten. Maar dit was niet de eerste k

Terug naar de basis: waarom ik stop met het delen van introducties op mijn blog

Als schrijver en blogger vind ik het belangrijk om te blijven groeien en te experimenteren met verschillende manieren om content te delen en te promoten. In 2022 heb ik meer dan 300 artikelen geschreven en gepubliceerd op verschillende platforms. Aan het einde van het jaar schreef ik een blogartikel waarin ik een overzicht gaf van al mijn publicaties en daarbij aangaf dat ik van sommige lezers de feedback had gekregen dat ze niet goed konden volgen wat ik precies publiceerde en waar. Dat zette mij aan het denken over hoe ik een beter overzicht zou kunnen geven. Een oplossing die ik bedacht was om maandelijks een overzicht te geven van mijn artikelen, of om kortere introducties te schrijven naar de artikelen op andere platforms zoals Kluwer of Prevent. In januari ben ik begonnen met het delen van introducties naar mijn artikelen op andere platforms tussen de "echte" artikelen op mijn blog. Ik vond het maar niets. De artikelen op mijn blog (6 in januari) raken ondergesneeuwd i

Op Kluwer: Toolbox over deconnectie

Alle werkgevers met meer dan twintig werknemers moeten afspraken maken rond deconnectie. In een toolbox geef ik informatie over het recht op deconnectie acht concrete bedrijfscasussen een plan van aanpak met concrete tips.

Februari: flitscontrole in de transportsector

De Sociale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (SIOD) kondigt op hun website aan dat ze in februari 2023 flitscontroles zullen uitvoeren in de transportsector. SIOD heeft in dit kader ook een bijkomende checklist opgemaakt. Naast de klassieke controles voeren de sociaal inspecteurs geregeld flitscontroles uit om inbreuken op de sociale wetgeving vast te stellen. Binnen de EU wordt dit gezien als een "best practice" met als bedoeling de compliance te verbeteren. Flitscontroles hebben met name voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd. In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024, wordt in februari 2023 een nationale flitscontrole in de transportsector voorzien. SIOD heeft hiervoor een bijkomende checklist opgemaakt (zie link ). Deze checklist is opgest