Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2022 tonen

Opinie: Veranderende gezondheidstoestand van werknemers

Deze tekst is op 22 april 2022 verschenen in PreventActua. In een Frans rapport uit januari 2022 worden enkele pistes aangereikt om beter om te gaan met endometriose op de werkvloer ( link ). Maar in hoeverre moet een werkgever rekening houden met de veranderende gezondheidstoestand van de medewerkers als die geen gevolg zijn van het werk zelf? Frans rapport over endometriose Het hoger vernoemd voorbeeld van Frankrijk is een lovenswaardig initiatief, uiteraard. Endometriose is een pijnlijke en soms invaliderende aandoening, die bij bijna een op de tien vrouwen voorkomt en kan leiden tot occasionele, maar herhaalde arbeidsongeschiktheid. Dat maakt het soms moeilijker voor deze vrouwen om aan de slag te blijven. De Franse parlementsleden hebben endometriose dan ook unaniem erkend als een chronische aandoening. Het rapport geeft concrete voorstellen voor de werkvloer, zoals betere communicatie zodat de aandoening gemakkelijker (h)erkend wordt, herinrichting van de werkpost, aanpassing van