Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2022 tonen

Artikels in 2022

Dit jaar heb ik behoorlijk wat geschreven. Op mijn blog is het dit jaar wel wat "rustiger" geweest; ik heb hier (deze even buiten beschouwing gelaten) slechts acht artikels gepend. Voor Attentia heb ik er een tiental gemaakt (het aantal weet ik niet precies, omdat de marketing afdeling die vervolgens publiceert en ik die vervolgens zelf niet altijd meer terugvind; enfin hier is een voorbeeld). Hier en daar heb ik er nog een dozijn of zo gemaakt. Maar de overgrote meerderheid van mijn artikels schreef ik voor Kluwer; ik zit er dit jaar aan 279. Hiernaast schrijf ik ook nog elders, maar dat laat ik hier buiten beschouwing. Dus in totaal kom ik aan meer dan 300 artikels over preventie. Eigenlijk gek veel als ik dat zo optel. Elk weekend schrijf ik minstens een halve dag (meestal twee halve dagen), ik lever tussen de vijf en de tien artikels af en die worden dan in de loop van de komende week (of weken) op de site geplaatst. Ik heb er een ritme in gevonden, en dat levert dus res

Boeken top 10 2022

Dit jaar heb ik weer ruim 100 boeken gelezen of beluisterd. Maar liefst 38 ervan heb ik vijf sterren gegeven. Bij deze mijn top tien uit die lijst. Giulio Boccaletti - Water: A Biography Een onthullende geschiedenis - over continenten en millennia - van hoe de distributie van water de menselijke beschaving heeft gevormd. Giulio Boccaletti begint met de vroegste beschavingen van sedentaire boeren aan de oevers van de Nijl, de Tigris en de Eufraat. Hij beschrijft hoe deze samenlevingen mogelijk werden gemaakt door veranderingen in de zeespiegel. Hij onderzoekt hoe deze sedentaire landbouw leidde tot irrigatie en meervoudige bebouwing, wat op zijn beurt resulteerde in een explosie van de bevolking en de specialisatie van arbeid. We zien hoe irrigatiestructuur leidde tot sociale structuur. En hij maakt duidelijk hoe de moderne wereld begon met een juridische structuur voor de ontwikkeling van waterinfrastructuur.  Sue Black - Written in Bone: Hidden Stories in What We Leave Behind Op basi

Chocoladebedrijf voor de rechter na dodelijk arbeidsongeval

Chocoladebedrijf Baronie uit Veurne maakte wel degelijk fouten bij het arbeidsongeval waarbij een stagiair stierf door elektrocutie. Dat vindt het arbeidsauditoraat Gent.   Robbe Vandecasteele (18) uit Oostduinkerke was op maandag 10 mei 2021 aan het werk in een cabine met elektrische installaties en werd geĆ«lektrocuteerd. Hij was alleen op dat moment en werd later door twee collega’s levenloos aangetroffen.   Op 8 december 2022 deed het arbeidsauditoraat Gent afdeling West-Vlaanderen een eerste uitspraak. Het bedrijf wordt gedagvaard voor onopzettelijke doding. Bovendien zijn er tenlasteleggingen die voortvloeien uit het onderzoek van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk.   Het gaat om zware inbreuken. Zo mocht de stagiair in die cabine helemaal niet aan het werk zijn: hij had er niet de nodige attesten voor. Bovendien mocht hij er niet alleen zijn en wordt het bedrijf verweten dat er geen persoon aanwezig was die in die risicovolle plaats snel alarm kon slaan. Da

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van Nederland

Ruim een kwart van de Nederlandse volwassenen heeft een psychische aandoening gehad in de afgelopen 12 maanden. Dat blijkt uit de resultaten van NEMESIS-3.     NEMESIS-3 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-3) is een psychiatrisch epidemiologisch cohortonderzoek van de Nederlandse algemene bevolking dat voortbouwt op twee eerdere NEMESIS-onderzoeken uitgevoerd in respectievelijk 1996–1999 en 2007–2018. De hoofddoelen van NEMESIS-3 zijn het verschaffen van actuele informatie over de prevalentie, incidentie, beloop en gevolgen van psychische stoornissen, hun risico-indicatoren en het bestuderen van de relevante tijdtrends.   Het onderzoek is gebaseerd op een meertraps, gestratificeerde willekeurige bemonstering van personen van 18-75 jaar. De onderzoekers deden face-to-face-interviews bij de respondenten thuis. Ze gebruikten een licht gewijzigd Composite International Diagnostic Interview (CIDI) versie 3.0 om zowel de diagnostische als de statistische handleidi