Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2009 tonen

Made in Mexico

Mexico heeft dus een nieuw griepvirus. Tss, is het in de wereld nog niet erg genoeg met de economische crisis, de milieuvervuiling en het broeikaseffect? Wat heeft Mexico bezield om op zulk een moment af te komen met een nieuwe griep? Werkelijk! Aan de andere kant, het geeft me wel weer een onderwerp voor mijn blog. Zo zie je maar weer, op kosmische schaal blijft alles in balans. Het "griepvirus" bestaat eigenlijk uit een groep van verschillende varianten van het influenzavirus. Het zijn meestal type A influenzavirussen, maar ook type B en in nog mindere mate type C. De eiwitmantel van de influenzavirussen is verschillend. Op basis hiervan worden ze verder onderverdeeld. De "H" verwijst naar het type hemagglutinine in de eiwitmantel en "N" naar het type neuraminidase. De combinatie van H en N geeft naam aan het subtype van het virus, bijvoorbeeld H1N1. Bij mensen betreft het drie verschillende H's en twee N's: H1, H2 en H3 en N1 en N2. Nu, deze eiw

Niet meer geschift

Zo, ik laat je dit keer niet zolang meer wachten! In 2008 is er serieus gerommeld in de wetgeving rond de medische schiftingen, getuige ook mijn tekstjes hierover in de maanden augustus en september van vorig jaar. Maar de belangrijkste wijziging heb ik nog niet beschreven. Op 15 november 2008 is er namelijk een wetswijziging in werking getreden. Ik zal de wetgever even citeren: “Ingevolge een wijziging in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs is het medisch onderzoek voor houders van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie A, B of B+E, niet meer vereist voor: het vervoer van personeel georganiseerd en uitgebaat door een werkgever met eigen, gehuurd of in leasing genomen materieel en op eigen verantwoordelijkheid; het vervoer georganiseerd en uitgebaat door fysieke of rechtspersonen ten behoeve van hun cliënteel; vervoerdiensten georganiseerd ten behoeve van hospitalen, klinieken (behalve het vervoer van personen met ambulanc

Blog 2.0

De laatste vijf maanden heb ik niets meer geschreven op mijn blog, maar ik heb er een heel goede verklaring voor. Ik heb mijn blauwlichttherapie verder geperfectioneerd en verkocht aan de hoostbiedende. Mijn fortuin heb ik vervolgens geïnvesteerd in Fortis-aandelen. En nu ben ik hier dus weer, tot ik opnieuw een revolutionaire behandelingstechniek vind. Kwatongen beweren dat hier niets van aan is, en dat ik gewoon geen tijd meer maakte voor de blog omdat ik me voortdurend bezighield met het werk en de bouw. Hecht hier geen geloof aan. (Alle gekheid op een stokje: een drietal maanden na mijn “uitvinding” verschenen er verschillende artikels in de kranten over de gezondheidsbevorderende effecten van blauw licht! Go figure.) 2009 is tot nu toe een jaar van veranderingen geweest. Mijn vrouw en ik zijn verhuisd naar Kumtich. Ik ben van internetprovider veranderd. En eind deze maand verander ik van werk. Ja, dat heeft wel een hele impact hoor... zo van internetprovider veranderen.