Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2021 tonen

Welk advies zou je geven?

Onlangs heb ik een youtube video bekeken waarin de zeer populaire SF & Fantasy auteur Brandon Sanderson de vraag krijgt welke adviezen hij zou geven aan zijn jongere zelf, mocht hij terug in de tijd kunnen keren. Terecht wilt hij dat niet doen, want je weet nooit welke ongewenste effecten zulk een tijdsparadox teweegbrengen. Bovendien hebben de meesten onder ons geen tijdmachine ter beschikking. Dergelijke "had ik maar" spijtbetuigingen helpen je dus niet voort.  Maar waarom zou je teruggaan in de tijd?  Als je jezelf nu zou tegenkomen, welk advies zou je die persoon geven? Doe deze denkoefening eens. Alsof iemand die je heel goed kent, met dezelfde overtuigingen en mogelijkheden, en die met dezelfde issues worstelt als jij, je om eerlijk advies vraagt. Wat zou je zeggen aan die persoon? Wat doet die goed, waar is werk aan, en wat zou jij adviseren om dat aan te pakken? Je zult verrast zijn hoe helder je dan plots de dingen ziet.

CAO 133 is niet meer van toepassing

De CAO 133 regelde werkloosheid met bedrijfstoeslag voor ontslagen werknemers van 58 jaar of ouder met een beroepsverleden van minstens 35 jaar, wanneer ze mindervalide zijn of ernstige lichamelijke problemen hebben die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door het werk. Sinds 1974 was die collectieve arbeidsovereenkomst telkenmale verlengd voor twee jaar, maar voor 2021 is dat niet gebeurd. Het is hierdoor niet meer mogelijk om deze ontslagregeling in te roepen voor bovenstaande categorie werknemers. Ook kan men momenteel niet langer bij Fedris een attest aanvragen waarin wordt erkend dat de werknemer ernstige fysieke problemen heeft of dat die vóór 1 januari 1993 minstens twee jaar blootgesteld was aan asbest, tenzij deze werknemer vóór 2021 werd ontslagen en op 31 december 2020 en aan het einde van de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 58 jaar had bereikt. Er is op dit moment geen informatie over een mogelijke verlenging van deze CAO. Meer informatie over de verschillende werkl

De minimumtarieven van je externe dienst in 2021

De minimumtarieven van de externe diensten zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Ze worden elk jaar op 1 januari aangepast aan de spilindex, voor het ganse lopende jaar. De spilindex is in februari 2020 overschreden, dus de minimumtarieven voor 2021 zullen 2% hoger zijn dan die van 2020. Bijgevolg zijn onderstaande cijfers van toepassing. Tariefgroep ≤ 5 werknemers > 5 werknemers Tariefgroep 1 38,43 EUR 44,92 EUR Tariefgroep 2 55,74 EUR 65,49 EUR Tariefgroep 3 69,27 EUR 81,72 EUR Tariefgroep 4 87,67 EUR 103,37 EUR Tariefgroep 5 102,83 EUR 121,23 EUR Preventie-eenheid NVT 162,36 EUR Preventie-eenheid buiten budget NVT 124,48 EUR Medisch onderzoek buiten budget 83,92 EUR 83,92 EUR Hé, gingen die tariefregelingen niet grondig herzien worden? Het advies nr. 215 van de Hoge Raad PBW uit 2018 vroeg om een wijziging van de tariefregeling van de externe diensten. De Belgische overheid is er anno 2021 nog niet toegekomen om dit onder de loep te nemen.  Ze hebben sind

Goede voornemens? De drie basisstappen

Op deze blog heb ik het al vaak gehad over goede voornemens, waaronder de mijne. Welke je kunt kiezen, hoe je die moet opstellen, en nog het belangrijkst, op welke manier je die opvolgt en bijstuurt. Bij de start van een nieuw kalenderjaar, waarbij tal van mensen hun goede voornemens van het voorgaande jaar weer van onder het stof halen, hier nog even de basics. 1 Doelen: Begin met de "big picture" Denk goed na over je doelstellingen. Wat wil je starten/verbeteren/behouden?  Wat zijn uiteindelijk de basics? Een fysiek gezond lichaam Een gevoel van mentaal welzijn Deze twee basisbeginselen kun je verder gaan opdelen. Wat begrijp je bijvoorbeeld onder fysieke gezondheid? Dat kan zijn  Afwezigheid van ziektes Afwezigheid van pijn Gevoel van fitheid Gezond gewicht En mentaal welzijn bereik je, afhankelijk van je voorkeuren, door kunnen omgaan met stresserende situaties goede familiebanden een uitgebreide vriendenkring zelfontwikkeling Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Your mil

Invuldocument jaarverslag 2020

Wil je al het nieuwe jaarverslag opstellen met de activiteiten van de interne dienst PBW van 2020? Dan vind je hieronder de nodige invuldocumenten. Formulier A : interne dienst zonder afdelingen Formulier B : interne dienst met afdelingen Formulier C : gemeenschappelijke interne dienst Dit verslag moet je niet meer opsturen naar de overheid, maar je moet het wel nog opstellen, voorstellen op het Comité PBW en ter beschikking houden van de arbeidsinspectie TWW. Update 12/01: op de website van de FOD WASO vind je nu ook de invuldocumenten van dit jaar , met ook een verklarende nota met toelichting over de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier.

Goede voornemens? Vergroot je kans op succes

Ondanks de populariteit van de goede voornemens voor het nieuwe jaar, is de kennis daarover nog altijd beperkt. Onderzoekers in Stockholm hebben bevraagd bij een duizendtal deelnemers welke goede voornemens mensen het vaakst stellen, de slaagpercentages ervan en wat de kans op succes kan vergroten. Wat blijkt? De meest populaire resoluties hebben betrekking op lichamelijke gezondheid, gewichtsverlies en eetgewoonten. Bij een follow-up na een jaar geeft iets meer dan de helft van de deelnemers aan dat ze hun goede voornemens behaald hadden. Nu, het was een vrijwillige deelname, dus mensen die meer gemotiveerd waren, zijn meer geneigd om ok deel te nemen aan de studie én de follow-up. Maar toch waren er in deze groep verschillen te zien. Diegenen die een beetje begeleiding hebben gekregen, zoals basisinformatie over hoe concreet doelen stellen, blijken succesvoller dan diegenen die geen informatie ontvangen hebben, maar ook succesvoller dan diegenen die bestookt werden met té veel infor

Flitscontroles in tertiaire sector

Telethuiswerk is nog steeds verplicht. In januari 2021 zal de arbeidsinspectie hierop flitscontroles uitvoeren in de tertiaire sector. Via Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 met de dringende maatregelen om de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus te beperken, is telethuiswerk verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Deze dwingende maatregel is nog steeds van kracht, en het belang ervan is de voorbije maand nog een aantal keer herhaald op persconferenties van de Nationale Veiligheidsraad. Omdat er toch nog inbreuken worden vastgesteld rond het verplicht telethuiswerk in een aantal ondernemingen, zal de sociale inspectiedienst in januari 2021 in het ganse land flitscontroles uitvoeren, meer specifiek in de dienstensector of tertiaire sector. De flitscontroles hebben in de eerste plaats een info

Spijt

Vorige maand vroeg de Artsenkrant me om in 500 tekens te vertellen waarvan ik het meeste spijt had in 2020. Mijn antwoord zal ik ook hier op mijn blog als eerste artikel van 2021 weergeven. In één woord: niets.  Hiermee zeg ik niet dat ik niets zou veranderen, mocht ik dit jaar opnieuw kunnen starten. Zo zou ik wellicht de aandelenmarkt verkennen, met oh I don't know, aandelen van Amazon of Pfizer bijvoorbeeld? Ik zou ook iets eerder wc-papier stockeren...  Trouwens, ik heb geen tijdmachine. Dus wat helpt het om me welke beslissing dan ook te beklagen? Zolang je naar je waarden leeft, heb je niets om spijt over te hebben.  Dat gezegd zijnde, ik had misschien ietsje minder mogen snoepen... Okee, full disclosure: zelfs van die snoep heb ik geen greintje spijt.  Ja, er zijn een aantal coronakilo's bijgekomen. But it was totally worth it.  Bovendien, ik ben er door mijn nieuwe strategie alweer een aantal van kwijtgeraakt. (ik zei dat ik erop zou terugkomen om te stoefen...) Veel