Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2008 tonen

Twintig geschifte vragen

Voor het behalen van een medische schifting (rijbewijs van groep 2) moet de kandidaat een vragenlijst invullen. Dit omvat twintig vragen die moeten helpen om te evalueren of de kandidaat enige ziekten of aandoeningen heeft die het normaal besturen van een voertuig zou kunnen verhinderen of belemmeren. Klinkt ingewikkeld he? Wacht tot je de vragenlijst ziet! 1 Bent u in behandeling of in behandeling geweest voor een aandoening van het centraal of perifeer zenuwstelsel, een hersenbloeding, een hersenletsel, een schedelfractuur, een coma ? 2 Bent u in behandeling of in behandeling geweest voor belangrijke stoornissen in uw oordeels-, perceptie-, aanpassingsvermogen of voor een aandoening van de psychomotorische reacties? 3 Bent u voor een geestesziekte of een andere psychiatrische aandoening in behandeling of in behandeling geweest? 4 Hebt u grote aanpassingsmoeilijkheden die zich bijvoorbeeld uiten door een onaangepast verkeersgedrag, overdreven risiconeming, ongecontroleerd gedr

Dronken geuren

Huidkankercellen hebben een andere geur. Amerikaanse onderzoekers vergeleken de lucht boven een aantal huidkankercellen met die boven gewone cellen. De chemische samenstelling van die lucht verschilde. Een profiel voor de geur van kankercellen kan worden opgesteld. Op termijn zou zo een goedkope en pijnloze manier van testen kunnen ontwikkeld, ter vervanging van de biopsie. Ook andere onderzoekers werken aan manieren om kanker op te sporen aan de hand van geur. Zo worden er honden getraind om blaaskanker in urinemonsters op te sporen door eraan te ruiken. Het gebruik van het reukorgaan als diagnosemiddel is niet nieuw. Een sterk ontregelde diabetes bijvoorbeeld geeft een karakteristieke fruitgeur van de adem, door de aceton die wordt geproduceerd bij diabetische ketoacidosis. De ernst van een infectie kon men al inschatten door de geur die vrijkwam boven de wonde. Of om het minder ver van huis te zoeken: een acute opstoot van ethylisme evalueer ik onder meer door de karakteristieke eth

Scherpe wetgeving

Het is alweer een tijdje geleden dat ik iets gepost heb op mijn blog (veel bezig geweest met de bouw en in de tuin). Zal ik het nog eens hebben over het rijgeschiktheidsattest. Recent is daar een hele heisa rond geweest, ik heb er ook over geschreven in " Geschifte wetgeving ". Nu zijn de werkgevers en masse hun personeel aan het sturen voor medische schiftingen, uit (terechte) vrees dat ze anders fikse boetes gaan moeten betalen. Ik ga er niet verder over uitweiden, ik heb in het eerder blogartikel al genoeg gezanikt over het feit dat de wetgeving niet duidelijk is. Er gaat nu wel een wetswijziging komen om hieraan te verhelpen. (Aan de onduidelijke wetgeving, niet aan mijn gezanik.) Ondertussen hebben de werkgevers wel al het geld voor de extra schiftingen mogen ophoesten, maar bon. Beter laat dan nooit. Voor de vrachtwagenchauffeurs verandert er alleszins niets. De voorwaarden voor een medische schifting bij rijbewijs C blijven hetzelfde. De schifting voor rijbewijs B z

De kantoorzombies

Als arbeidsgeneesheer voer ik een jaarlijkse rondgang uit in de aan mij toegewezen bedrijven. Een bedrijfsbezoek heet dat. Kijken of de mensen veilig hun werk kunnen uitvoeren, of er risico's zijn waarop ik moet letten tijdens de jaarlijkse onderzoeken, wijzen op gevaren en oplossingen aanreiken, enzovoorts enzoverder. Ik zou hier een gedetailleerd overzicht kunnen geven van de vijf pijlers van gezondheidsrisico's waar we naar kijken, maar ik heb geen zin. En het is eigenlijk toch saaie boel, dus prijs je gelukkig. Nu, rondgangen in chemische fabrieken kunnen echt wel boeiend zijn. Je krijgt inzicht in de productieprocessen van het bedrijf, grote indrukwekkende machines met tal van buizen en tellers. Gemeentebesturen zijn ook leuk om te doen. Je bezoekt tal van gevarieerde locaties. Van garages tot kinderdagverblijven, zwembaden tot kerkhoven. Maar o, o de administratieve werkplaatsen. Burelen met enkel administratieve bediendes. Je kijkt naar de ergonomische aspecten van

Senior griep

De griepprik. Is het wel effectief? Verzwakt het je afweer niet? Is het wel nodig? Ik heb het er nog uitvoerig over gehad in mijn blogartikel " De vaccinatiemaffia ". Als je snel de antwoorden wil weten: ja, nee, en ja. Een griepvaccin is algemeen beschouwd wel degelijk bewezen effectief. Alle degelijk uitgevoerde onderzoeken (zijnde dubbelblind: noch de patiënt, nog de onderzoeker weet of een actief geneesmiddel wordt toegediend) hebben dit keer op keer aangetoond, alle bezweringen van homeopatie ten spijt. De houding van homeopaten tegenover vaccinaties is eigenlijk onlogisch. Elk vaccin is gebaseerd op het principe dat het lichaam van een bepaalde aandoening een zeer kleine, onschadelijke hoeveelheid toegediend krijgt, waardoor wel volledige bescherming ontstaat tegen de aandoening. En dit is nu eens exact waarop het gelijkheidsprincipe gebaseerd is, de grondslag van homeopatie. Maar dat terzijde. Oudere mensen zijn gevoeliger voor aandoeningen,  door een vermindere