Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juli, 2020 tonen

Het échte doel

De voorgaande jaren heb ik rond deze tijd telkens een halfjaarlijkse review gegeven, met een stand van zaken voor mijn jaardoelstellingen (zie bijvoorbeeld 2019 en 2018 ). Dit jaar ben ik minder expliciet geweest over mijn jaardoelen - op den duur is het nieuwe er een beetje van af - maar ik blijf wel verder bouwen op dit systeem. Door de coronacrisis heb ik mijn jaardoelen wel moeten bijstellen, zowel naar boven als naar beneden. Zo zal ik dit jaar bijlange niet geraken aan de vooropgestelde 150 gelezen (of beluisterde) boeken. Door het plots wegvallen van mijn dagelijkse twee à drie uur pendelen, luister ik ook amper nog naar audioboeken. Dit doel heb ik dus grondig moeten herzien, naar een te bereiken jaartotaal van 100 boeken. Nog steeds niet zo slecht, maar wel een 50% "achteruitgang" t.o.v. het voorgaande jaar. Zo erg is dat nu ook weer niet. Boeken lezen is uiteindelijk niet mijn échte doel. Ik heb voor mezelf een aantal basiswaarden geïdentificeerd, die voor mi

De stijgende coronacijfers - een reden tot ongerustheid?

De weekgemiddeldes zijn weer lichtjes aan het stijgen. Een reden tot ongerustheid? Naar aanleiding van een vraag van Bart Vanraes ben ik nog eens gaan kijken naar de brondata die Sciensano ter beschikking stelt . Ik geef in onderstaande grafiek voor de duidelijkheid enkel de bevestigde gevallen en besmettingen vanaf 1 juni. De globale resultaten heb ik eerder al besproken in een artikel waarin ik ook aantoon dat de échte piek van maart grotendeels onzichtbaar is . Naar nieuwe besmettingen vanaf juni was een minimum in week 26 (week van 22 juni) met 603 nieuwe gevallen. De voorbije twee weken is er echter een lichte stijging te zien (621, 630). Het aantal testen is nochtans aan het dalen: van 70.709 in week 26 naar 61.808 en vorige week nog maar 54.102. Weekgemiddeldes van minder dan 100 gevallen per dag zijn natuurlijk peanuts vergeleken met de piekperiode in april, toen we gemiddeld bijna 1600 gevallen per dag hadden (met een maximum van 2319 nieuwe gevallen op 10 april - en dus wede

Wat als de werknemer om medische redenen geen mondmasker mag dragen?

Dragen van een mondmasker is verplicht onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en in de horeca. Maar wat als de werknemer een medisch attest voorlegt van de behandelend arts, dat hij/zij geen mondmasker moet dragen om medische redenen? Er zijn steeds meer mensen die geen mondmasker willen dragen, om welke reden dan ook. Ik vind dat om te beginnen al behoorlijk ironisch: toen er nog geen mondmaskers te verkrijgen waren, stond iedereen te roepen hoe ongehoord dat was, en dat er zo snel mogelijk voldoende mondmaskers moesten komen. En terecht hoor. Maar nu ze er zijn, wilt men ze niet meer dragen. Typisch. Principe PBM Nu, het principe rond dragen van mondmaskers op het werk is gelijkaardig aan dat van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld veiligheidsschoenen. Wanneer uit een risicoanalyse is gebleken dat deze nodig zijn voor een bepaalde werkpost of functie, dan is het verplicht. Als een werknemer een medisch attest aanbrengt van een behandelend

Hoeveel coronadoden zijn er nu écht gevallen in België?

Volgens de officiële cijfers zitten we in België ondertussen aan bijna 10.000 overlijdens ten gevolge van besmettingen met het SARS-CoV-2-virus. Hier blijven toch behoorlijk wat discussies over. Maar met de brondata van Statbel krijg je wel een volledig beeld. Ik zal mijn achtergrond van biostatistiek en epidemiologie gebruiken om op basis hiervan een objectieve inschatting te maken van de effectieve oversterfte tot nu toe. De officiële cijfers Op datum van schrijven (5 juli 2020) staat de teller van het aantal overlijdens door COVID-19 in België op 9.771. Hiermee doet België het een stuk slechter dan bijvoorbeeld Duitsland (9.020 doden) of Nederland (6.132 doden), zeker wanneer je in beschouwing neemt dat beide landen een hoger bevolkingsaantal hebben (respectievelijk 83 en 17 miljoen inwoners, tegenover 11,5 miljoen in België). Over die aantallen blijft wel veel inkt vloeien, want bijvoorbeeld in België werd bij aanvang niet alle besmettingen geobjectiveerd. Alle vermoede