Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2020 tonen

Komt er een tweede piek van COVID-19 en zo ja, wanneer?

Zijn we in België aan het einde van een vanaf nu jaarlijks "coronavirusseizoen", zoals we gewoon zijn voor het griepvirus? Is het definitief achter de rug, zoals destijds met SARS en MERS? Of komt er dit jaar al een tweede golf, en wanneer dan? Omdat ik zowel van klanten als intern van collega's regelmatig deze vraag krijg voorgelegd, heb ik mijn voorspelling hierover even uitgeschreven. Elk jaar zien we een griepseizoen optreden. Gedurende een tiental weken worden er een half miljoen mensen besmet, raken ze ziek, en verdwijnt het virus ook weer. Waarom verdwijnt het weer? Er is toch een reservoir van nog ruim 10 miljoen te infecteren Belgen? En die zijn zeker niet allemaal gevaccineerd. Een verklaring die soms wordt gegeven is de komst van de late lente, de wijzigingen van de weersomstandigheden. Gaan we hetzelfde beeld zien bij het SARS-CoV-2-virus? In  een vorig artikel  heb ik al aangetoond dat de "tweede piek" van de peilingen naar grippaal klachte

De verborgen piek van coronavirusbesmettingen

Het aantal bevestigde besmettingen geeft een misleidend beeld van zowel de hoogte als het tijdstip van de echte piek van besmettingen in België. Dat toon ik hieronder aan met data van zowel Sciensano zelf als van steekproeven van het Rode Kruis. In een eerder artikel heb ik al aangetoond dat er veel meer besmettingen zijn gebeurd in België dan de bevestigde aantallen zouden suggereren: in plaats van ca. 60.000 gevallen ligt het aantal echte doorgemaakte COVID-19 infecties eerder rond de 600.000. Dit blijkt uit steekproeven met reststalen van bloeddonors: bij 4,7% zijn antilichamen teruggevonden tegen het SARS-CoV-2-virus. De verklaring van deze ogenschijnlijke discrepantie ligt in het lage aantal uitgevoerde testen bij de aanvang van de epidemie (zie ook de lichtblauwe curve in de grafiek van de website van VRTNWS hieronder), en bij de vaststelling dat meer dan 80% van de mensen die besmet zijn geen of slechts milde symptomen vertonen. Uit de steekproeven op de reststalen van bloeddo

Zullen vakantiejobs nog mogen?

Het SARS-CoV-2-virus wordt geklasseerd in biologische agentia groep 3. Afhankelijk van wanneer dit officieel gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad, zal dit ook impact hebben op de vakantiejobs deze zomer. Want biologische agentia groep 3 en 4 behoren tot de verboden werkzaamheden voor jongeren. Momenteel staan de coronavirussen al vermeld in het KB Biologische agentia , onder risicogroep 2. Er was al een advies van de  Belgian Biosafety Server (BBS) en de dienst Welzijn op het Werk van de FOD WASO om het SARS-CoV-2 virus te classificeren onder risicogroep 3, ik heb daar op 20 april nog een artikel over gemaakt voor Kluwer. De E uropese Commissie heeft nu  een nieuwe richtlijn opgesteld die 24 juni van kracht wordt. Hierin wordt het SARS-CoV-2-virus geclassificeerd onder de risicogroep 3.  De lidstaten hebben tot 24 november om hun eigen wetgeving aan te passen.  Jobstudenten of studenten-werknemers worden volgens de welzijnswetgeving ook beschouwd als jo

Het echte aantal besmettingen coronavirus in België ligt tien maal hoger

Op datum van schrijven (7 juni 2020) bedraagt het aantal bevestigde SARS-CoV-2 besmettingen in België 59.072. Maar het aantal effectieve besmettingen ligt een tienvoud hoger. Ik licht dat hieronder in meer detail toe. Om te beginnen, het aantal bevestigde besmettingen met het SARS-CoV-2 virus. De officiële cijfers worden bijgehouden door Sciensano , en ze zijn ook terug te vinden op de website van de Johns Hopkins universiteit . Na een redelijk steile toename vanaf midden maart en in april, is het aantal nieuwe besmettingen min of meer gestabiliseerd.  Dit zijn echter niet alle besmettingen. Zeker bij aanvang werden enkel mensen die ernstig ziek waren of mensen in de zorgsector gecontroleerd. Bij mensen met milde symptomen werd omwille van een tekort aan testmateriaal enkel uitgegaan van een vermoeden van besmetting, maar ze werden niet meegeteld.  Sinds enkele weken is men ook begonnen met het testen van mensen met milde symptomen, maar ook dit geeft niet het volledige beeld: zoals ee

Coronavirus en ventilatie

Een tijd terug heb ik het al gehad over het SARS-CoV-2 virus en een inschatting van het risico op verspreiding via het ventilatie- of airconditioningssysteem .  Hier vermeldde ik al de richtlijnen van de REHVA (ventileer meer en vermijd hercirculatie van lucht). Ondertussen is er nog meer geweten over het virus. Ik heb de huidige kennis van zaken toegelicht in onderstaande video. Kun je niet met toevoer van 100% verse lucht werken? Dan Raadt de Hoge Gezondheidsraad in haar recente advies ( HGR NR 9599 van 25 mei 2020 ) aan om een HEPA-filter H13 te voorzien. " Indien werking met 100% verse lucht niet mogelijk is, is een HEPA-filtratie van minimaal H13 op de afvoer en toevoer noodzakelijk om recirculatie mogelijk te maken. "