Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2020 tonen

COVID-19 - Hoe effectief is quarantaine?

Recent is er een nieuw Cochrane Review verschenen van het beschikbare bewijsmateriaal uit studies die aantonen hoe de quarantaine de verspreiding van COVID-19 beïnvloedt. Ondanks het beperkte bewijs vonden alle studies quarantaine belangrijk om het aantal besmette personen en het aantal sterfgevallen te verminderen. Momenteel zijn er geen effectieve geneesmiddelen of vaccins beschikbaar om COVID-19 te behandelen of te voorkomen. Daarom zijn in een aantal landen beperkende volksgezondheidsmaatregelen zoals isolatie, fysieke afstand en quarantaine gebruikt om de overdracht van het SARS-CoV-2-virus te beperken. Isolatie verwijst naar het scheiden van mensen met symptomen van anderen, terwijl quarantaine de beperking is van mensen die geen symptomen hebben, maar die contact hebben gehad met mensen met een bevestigde of vermoede infectie. Quarantaine kan op vrijwillige basis worden toegepast of kan wettelijk worden afgedwongen door de autoriteiten, en kan worden toegepast op individueel, g

Een leerling is mogelijk besmet met het coronavirus. Wat gebeurt er nu?

  De maatregelen hangen af van de leeftijd van het kind. Een kort overzicht. Onder de 6 jaar  worden de kinderen doorgaans niet getest. Ze worden beschouwd als een bevestigd geval. Het zieke kind blijft thuis tot er geen koorts meer is en de klachten beter zijn. Men beschouwt het besmettingsrisico wel als laag, dus voor de rest van de klas én voor de huisgenoten zijn geen bijkomende tests of quarantaine nodig. Uitzondering hierop is wanneer het kind zo ziek is dat een ziekenhuisopname nodig is, of als er een huisgenoot is met een hoog risico op complicaties bij besmetting. Is deze test positief, dan moeten de huisgenoten in quarantaine. De klasgenootjes niet, maar de ouders worden wel op de hoogte gebracht. Wordt er vervolgens binnen de twee weken een tweede klasgenootje ziek, dan wordt dat kind wel getest, en als die test positief is, dan moet de ganse klas alsnog in quarantaine.   Kinderen  van 6 tot 12 jaar  (dus kinderen in het lager onderwijs) worden getest. Maar bij een positieve

COVID-19 en obesitas

Een overzicht van COVID-19-onderzoeken onthult een verontrustend verband met overgewicht. Mensen met obesitas hebben bijna de helft meer kans om te overlijden aan COVID-19 dan wie een gezond gewicht heeft. Ook is een vaccin mogelijk minder effectief bij heel zware mensen. Onderzoekers   van de universiteit van North Carolina onderzochten de beschikbare gepubliceerde literatuur over personen die met het SARS-CoV-2-virus virus waren geïnfecteerd. Ze hebben ontdekt dat mensen met obesitas (een BMI hoger dan 30) bij besmetting met het virus een sterk verhoogd risico lopen op ziekenhuisopname (113%), meer kans om te worden opgenomen op de intensive care (74%), en een hoger risico op overlijden (48%). Deze verbanden zijn sterker dan eerder ingeschat. Obesitas wordt al in verband gebracht met tal van onderliggende risicofactoren voor COVID-19, waaronder hoge bloeddruk, hartaandoeningen, suikerziekte en chronische nier- en leveraandoeningen. Metabole veranderingen veroorzaakt door obesita