Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2013 tonen

Het goede voornemen

Met het aftikken van de laatste dagen van 2013, komt ook de terugblik op het voorbije jaar. Met haar ups en downs, meevallers en tegenvallers. Eigenlijk waren de vorige 365-tal dagen voor mij niet echt bijzonder, een jaar dat waarschijnlijk niet eens voor mijn geestesoog gaat passeren wanneer ik later half dementerend op mijn sterfbed lig. 2011, nu, dat is pas een jaar dat me gaat bijblijven. In dat jaar was mijn eega Lydia zwanger, en op 16 december is onze dochter Hermione geboren. Tot dan deelde ik mijn leven in twee periodes in, vóór en nadat ik Lydia leerde kennen. Op die vrijdag in midden december is het ante- en post-Hermione-tijdperk aangebroken. Sorry Lydia, je bent van je troon gestoten. What can I say... 2012 blijft me voornamelijk bij, omdat ik toen heel gezond ben gaan leven. Eigenlijk moet ik mijn schoonbroer Philip hiervoor danken. We waren op 5 augustus aan het bekvechten over wie het meest afgetakelde lichaam had. Ik argumenteerde heel redelijk dat hij het ver

Wetswijzigingen voor externe diensten in een notendop

De Koninklijke Besluiten voor het Gezondheidstoezicht en Tarificatie van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk worden grondig gewijzigd. De belangrijkste gevolgen in een notendop. De wereld van de arbeidsgeneeskundige zit al jaren in het slop. Quasi alle externe diensten voor preventie en bescherming op het werk hebben een schrijnend tekort aan arbeidsgeneesheren. De job op zich kan interessant en uitdagend zijn, maar door de tekorten en de verplichtingen van de huidige wetgeving wordt teveel gefocust op "bandwerk" onderzoeken, die niet steeds een echte meerwaarde hebben. De minimumtarieven zijn ook onvoldoende gestegen, waardoor de specialisatie arbeidsgeneeskunde (die 4 jaar duurt bovenop de algemene vorming tot arts) financieel niet interessant is. Een huisarts verdient met gemak twee- à driemaal zoveel als een arbeidsgeneesheer. Door dit alles wordt het doel van een zinvol preventief welzijnsbeleid voor alle werknemers in België niet meer ber

Navulbare oogspoelfles okee?

Nee. Een collega meldt me dat ze tijdens rondgangen regelmatig de opmerking krijgt dat oogspoelflesjes zoals Ocal kostelijk zijn als ze frequent worden toegepast. Nu zijn er leveranciers die hervulbare oogspoelflessen verkopen. Dus kunnen we dit niet aanbevelen? Die flessen kan men stofvrij bewaren en vullen met kraantjeswater vlak voor gebruik; op voorwaarde dat er stromend water voorhanden is. En in eerste instantie denk ik: tja, waarom niet? Dat is een heel stuk goedkoper, en er is niets mis met kraantjeswater. Maar bij nader inzien lijkt het me toch geen ideale oplossing. 1. Time is of the essence. Wanneer je de ogen moet spoelen, doe je dit best zo snel mogelijk. Als je dan een oogspoelfles eerst nog met water moet vullen, verlies je kostbare seconden. 2. Men raadt een oogspoelfles aan wanneer het eerder sporadisch voorvalt dat men de ogen moet spoelen, of wanneer er geen stromend water in de onmiddellijke nabijheid is. Als zulk een incident regelmatig voorv

Bof is back

Bof is een heel besmettelijke ziekte. De laatste jaren hoorde je er niet zo veel meer van, dankzij de hoge vaccinatiegraad bij ons. In 2012 is er echter een opflakkering geweest in het Gentse, en opnieuw dit voorjaar. Vandaag heb ik van twee collega's in Limburg twee onafhankelijke casussen doorgekregen; toeval of een nieuwe epidemie, ditmaal in het oosten van ons land? Ik erger me er wel aan, dat dit nu nog steeds kan gebeuren. In een ideale wereld volgen de mensen de wetenschappelijke richtlijnen, en worden dergelijke vervelende virussen definitief de kop ingedrukt. Bijna alle kinderen kunnen  worden ingeënt, en de kleine groep zwakke kindjes worden beschermd door de kudde-immuniteit. Dat betekent dat deze minderheid niet beschermd is, maar omdat (bijna) iedereen rondom hen dat wel is, raken zij niet besmet. Voor bof ligt de drempel hiervoor rond de 80%: wanneer minstens vier op de vijf mensen gevaccineerd zijn, heeft de infectieziekte geen kans om uit te breiden tot een epi

Inzage arbeidsgeneeskundig dossier

Ik weet niet wat er gaande is de laatste weken - is het iets in het water, of het vallen van de bladeren - maar het regent aanvragen naar inzage van het arbeidsgeneeskundig dossier. Als geneesheer-directeur van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) heb ik de twijfelachtige eer om elke aanvraag te bestuderen en te beantwoorden. In principe heeft elke patiënt recht op inzage van diens medisch dossier, en zodoende kan ook elke werknemer zijn arbeidsgeneeskundig dossier raadplegen. In de praktijk gebeurt dit bij ons enkel wanneer de werknemer in kwestie overhoop ligt met diens werkgever, en overal informatie wilt verzamelen om te bewijzen dat hij of zij onheus behandeld werd. Dat merk je ook aan de toon van de aanvraag. Zo ontving ik recent nog een behoorlijk dreigende brief van een werkneemster. Ze verwees erin naar de wetgeving, en gaf ons een duidelijke deadline waarbinnen we haar dossier moeten overmaken, or else ... Ik heb haar in vormelijk Fran

Bruisend water tegen de kater

Of nee wacht, SPRITE is het beste redmiddel tegen een kater! Zo lees ik het toch op verschillende nieuwssites, zoals bvb. die van Het Laatste Nieuws . "Chinese onderzoekers hebben 'Sprite' tot beste middel gekroond om een kater te bestrijden..." "De onderzoekers onderzochten de 'helende' werking van een zestigtal drankjes en daarbij kwam 'Sprite' verrassend als effectief middeltje uit de bus. De extracten van citroen en limoen zorgen ervoor dat onze lever een bepaald enzym sneller aanmaakt. En dat enzym zorgt op zijn beurt voor een snelle afbraak van alcohol." Uit nieuwsgierigheid ben ik wat verder gaan zoeken naar de bron van dit nieuwsartikel. En via verschillende websites ben ik tot het originele nieuwsartikel geraakt op Chemistry World . Geen vermelding hier van extracten van citroen of limoen. Wel dat een aantal dranken, waaronder Sprite en bruisend water, de activiteit van alcohol dehydrogenase (ADH) verlagen en de activiteit va

Stress

Stress is alomtegenwoordig. Ik merk het bij de bedrijven waar ik SPOC ben, bij mijn collega's, mijn vrienden en familieleden. Bij mezelf. En de stress neemt toe. De cijfers liegen er niet om. Bij een recente analyse van de beslissingen bij consultaties voor een aantal van onze klanten heb ik een explosieve toename gevonden van ongeschikte werknemers door stress en burn-out. Een maatschappelijk fenomeen dat trouwens door de hele  westerse  wereld vernietigend om zich heen slaat. En is dit verbazend? Het levenstempo neemt elke dag toe. Een internationale studie, het Pace of Life Project , heeft aangetoond dat in één generatie de snelheid van wandelen in de grote wereldsteden met gemiddeld 10% is toegenomen.  Elke dag weer een hoop nieuwe vragen, elke dag weer nieuwe problemen die je niet hebt gecreëerd, maar die je wel moet oplossen. Mails moeten niet meer de volgende dag worden beantwoord, maar binnen het uur. Heb je de mail al gelezen? Ik heb hem vijf minuten gelede

Kankertatoeages

Britse vorsers hebben ontdekt dat nanopartikels (heel kleine deeltjes) van tatoeage-inkt in de bloedstroom terecht kunnen komen en zich kunnen opstapelen in de lever en de nieren. Eerdere studies hebben al aangetoond dat 13 van de 21 meest gebruikte inktsoorten in Europa kankerverwekkende stoffen bevatten. Kobalt bijvoorbeeld geeft groene en blauwe tinten, kwik zorgt voor een rode kleur, en benzopyreen zit in verschillende zwarte inkten.  Nu, al bij al zal het risico wel nog best meevallen. Een studie in de Lancet uit 2012 heeft nog besloten dat een oorzakelijk verband met huidkanker niet bewezen is, en sluit zich hierbij aan met de bevindingen uit eerdere onderzoeken. Het potentieel risico van minieme hoeveelheden van inktpartikels die in de loop van de jaren hun weg vinden naar andere organen, lijkt me nog kleiner te zijn. Het risico op hepatitis B of C door besmette tatoeagenaalden is veel belangrijker dan het misschien eventueel mogelijk lichtjes verhoogde risico op

Ramadan en spuitjes

De Ramadan begint in ons land morgen, op 10 juli. Tijdens deze negende maand van de islamitische maankalender vasten moslims tussen fajr, de dageraad ruim vóór zonsopgang, en maghrib bij zonsondergang. Dit houdt in dat veel moslims tijdens de dag niet eten, drinken, roken en zich onthouden van geslachtsgemeenschap. Zieken, zwangere vrouwen, soldaten in oorlogstijd, jonge kinderen, reizigers en alle anderen voor wie het vasten een bedreiging vormt voor de gezondheid zijn vrijgesteld van het vasten. Elk jaar verschuift de maand een tweetal weken naar voren. De voorbije jaren is het niet eenvoudig geweest voor de arme moslims, met het verschuiven van de vastenmaand naar midzomerdag. En de volgende jaren zal het eerst erger worden vooraleer het terug betert. Mensen die zwaar buitenwerk verrichten riskeren in deze periode zwaar gedehydrateerd te raken. Strikt gezien kunnen zij vrijgesteld worden van het vasten, gezien het een bedreiging vormt voor de gezondheid. Maar welke zelf

Weigering vaccinatie

Een werknemer komt op voorafgaande gezondheidsbeoordeling (het vroegere "aanwervingsonderzoek"). Volgens de risicoanalyse is er een risico biologische agentia, en is een preventieve hepatitis B vaccinatie nodig. De werknemer weigert dit. Wat doe je dan?  Het is een vraag waarmee een collega arbeidsgeneesheer geplaagd werd. Zelf heb ik ook al ervaring met recalcitrante werknemers, getuige mijn terugkeer naar het behekste centrum , ondertussen al vijf jaar geleden! Ik heb de casus intern bij AristA aan de collega's voorgelegd, om in gezamenlijk overleg een algemene richtlijn op te stellen.  Strikt wettelijk* gezien: risico op basis van risicoanalyse = verplichte vaccinatie. Weigering = niet geschikt. Maar wat met diegenen die Allergische overgevoeligheid hebben Non-responders zijn Om religieuze redenen weigeren (en dus gediscrimineerd zouden worden) Om die redenen zouden we de volgende stappen kunnen nemen: Document laten tekenen waarin

Muconzuurmetingen

Kijk, om nog eens te laten weten dat ik leef (naast op Linked In , Twitter en Goodreads  - en de blog van mijn dochter  uiteraard), bij deze nog eens een tekstje. Het is eigenlijk een extract uit een mailcommunicatie die ik binnen AristA deed, maar misschien dat het iemand nog eens van pas kan komen. Oh, en voor meer info over benzeen en muconzuur als monitoring, zie dit artikel . Een tijdje terug had een collega de volgende vraag: " Ik kreeg een resultaat van muconzuur binnen van 0.7 mg/g creatinine.  Ik weet dat 1 ppm overeenkomt met 1 à 2 mg/g creat muconzuur. Maar: Dit resultaat is bekomen na een éénmalige piekblootstelling daags voordien. Mogelijks zat ik op het moment van het urinestaal dan al voorbij het moment van maximale concentratie? Vandaar mijn vraag: heb jij gegevens over de evolutie in tijd van muconzuur na blootstelling? Omdat ze aanraden het te meten op het einde van de werkdag en op het einde van de werkweek, veronderstel ik dat de hoogste concentra