Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2023 tonen

Boze klanten eisen tol van winkelpersoneel: studie

Winkelpersoneel heeft het zwaar door lastig klantgedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Florida Atlantic University.     Recente problemen zoals covid, personeelstekorten en financiële druk in de detailhandel hebben de taken en verantwoordelijkheden van frontlijnwerknemers veranderd. Ze moeten nu bijvoorbeeld  vaak maskerregels handhaven en lastig klantgedrag controleren. Er is al onderzoek gedaan naar de gevolgen van toezicht voor klanten en bedrijven, maar weinig naar het beleid zelf en de gevolgen voor frontlijnwerknemers en hun managers. Deze situatie vroeg om uitgebreid onderzoek, waaronder interviews, experimenten en enquêtes. De resultaten bieden waardevolle inzichten voor praktijkmensen en wetenschappers, evenals ideeën voor toekomstig onderzoek.   Melanie Lorenz, universitair hoofddocent marketing aan het FAU College of Business, zegt dat veel winkelpersoneel vijandige klanten en winkeldieven moet controleren, "vaak zonder extra geld of opleiding". Dit kan

Onthaalouders in Vlaanderen krijgen definitief werknemersstatuut: meer rechtszekerheid en rust

 619 onthaalouders krijgen definitief het statuut van werknemer in Vlaanderen. Dit betekent dat ze elke maand een vast inkomen zullen ontvangen en meer sociale rechten krijgen, zoals betaalde vakantie en een pensioenopbouw. Dit biedt meer rechtszekerheid en rust voor de onthaalouders, omdat ze niet langer afhankelijk zijn van het aantal kinderen dat ze opvangen voor hun inkomen. Minister Crevits is positief over de verandering en verwacht dat het de werkdruk en de kwaliteit van de kinderopvang zal verbeteren. “Sui generis”-statuut De discussie over het statuut van de onthaalouders sleept al jaren aan. Sinds 1 april 2013 werken erkende onthaalouders in een “sui generis”-statuut. Dit is een soort tussenstatuut tussen werknemer en zelfstandige. Ze krijgen geen loon, maar een onkostenvergoeding, berekend per kind per opvangdag. Ze bouwen ook amper rechten op, zoals betaalde vakantie of pensioen.  Sinds 2015 loopt in Vlaanderen een proefproject waarin een groep van 619 onthaalouders de over