Doorgaan naar hoofdcontent

Naar een nieuwe gezondheidstoezicht voor werknemers

Het medisch onderzoek voor scholieren zal er anders gaan uitzien. Leerlingen worden nog maar vijf keer onderzocht en er zal ook gepeild worden naar de mentale gezondheid. Mooi! Wel, ook de periodieke gezondheidsbeoordelingen van werknemers zullen er anders gaan uitzien.


Voor alle werknemers worden de risico's van hun job in kaart gebracht. Op basis hiervan worden zij met een bepaalde frequentie preventief onderzocht door arbeidsartsen. De standaard frequentie is jaarlijks. Nu is het aantal arbeidsartsen aan het afkalven. Momenteel zijn er nog maar een goeie 900, en met een gemiddelde leeftijd van meer dan 55 jaar komt daar niet direct verbetering in.
We slagen er dus niet meer in om alle werknemers op hun periodiek gezondheidstoezicht te zien. En het nieuw KB Re-integratie heeft dan wel geen aardverschuiving veroorzaakt - uiteindelijk werken we al jaren aan re-integraties van langdurig zieke werknemers via "gewone" werkhervattingsonderzoeken - met haar strikt te volgen procedures en verslagen heeft ze wel een extra administratieve last met zich meegebracht. Something's gotta give.
Er zijn al drie jaar concrete plannen om de wetgeving aan te passen, maar de verschillende belangengroepen raken het niet eens over de wijze waarop. Iedereen vindt dat er iets moet veranderen, maar hoe, dat is een ander verhaal.
Dus zijn de meeste externe diensten zelf gestart met experimenten, nog binnen het wettelijk kader. Onderzoeken om de twee jaar bijvoorbeeld, met tussenliggend een onderzoek bij een verpleegkundige of een schriftelijke bevraging. Want het is niet meer realistisch om de huidige wetgeving strikt te volgen. En eerlijk gezegd, heeft dat ook echt nog een meerwaarde?
De arbeidsrisico's zijn in België veranderd in de voorbije vijftig jaar. Waar destijds mijnwerkerslongen en loodvergiftigingen de norm bepaalden, zijn de aandoeningen nu verschoven van de strikt fysieke naar de meer mentale. Bijna de helft van de oorzaken van langdurig verlet betreft stress, depressie en burn-out. En de ander grote factor van verlet, locomotorische aandoeningen, heeft een belangrijke psychogene component. Voor klachten door mentale overbelasting heeft een jaarlijks consult van een kwartier bij de arbeidsarts niet veel impact.
De preventiebudgetten van bedrijven worden beter ingezet in een goed gekaderd beleid, waarbij de arbeidsartsen in samenwerking met andere experten zoals bedrijfspsychologen, ergonomen, bedrijfsverpleegkundigen en andere preventieadviseurs de werknemers collectief en gericht opvolgen.
Via regelmatige bevragingen kunnen we screenen naar onderliggende problemen, en gefundeerde collectieve adviezen geven op maat van de onderneming, de afdeling of de werkpost.
Werknemers met individuele gezondheidsproblemen kunnen nog steeds bij de arbeidsarts terecht via een spontane raadpleging, een bezoek voorafgaand, een werkhervattingsonderzoek of een verzoek tot re-integratie. De behandelend arts kan bijdragen om de drempel voor de werknemer zo laag mogelijk te houden, door bij werkgerelateerde klachten naar ons door te verwijzen.
Zo blijven we als arbeidsartsen een meerwaarde betekenen, door gericht mee te werken aan een maximale tewerkstellingsgraad, zij het in aangepast of ander werk. Dit komt zowel de maatschappij ten goede door verlaagde ziektekosten, als de werkgever door verminderde uitval van haar arbeidskrachten, als - uiteraard - de werknemer zelf die kan blijven werken.
Of we kunnen blijven doorgaan zoals vroeger, en de werknemers elk jaar in ons medisch kabinet blijven ontvangen. Want "de wet zegt dat het moet".

Dit artikel is op 28 februari 2018 verschenen als column in de Artsenkrant.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal