Doorgaan naar hoofdcontent

Beroepsastma vaststellen in vier eenvoudige stappen

In een lang vervlogen verleden volgde ik op een afdeling pneumologie de consultatie beroeps- en milieugerelateerde aandoeningen mee op. Met de regelmaat van de klok kwamen we patiënten tegen die al maanden, jarenlang astmaklachten hadden, en waar pas na veel omwegen de connectie met het werk werd gemaakt. Vandaag nog worden in België slechts 10% van de beroepsastma’s als dusdanig herkend en behandeld. Dus er is nog veel werk aan de winkel.

Dr. David Bernstein, professor aan de universiteit van Cincinnatti, heeft recent een heel nuttige richtlijn opgesteld voor behandelend artsen, om beroepsastma door isocyanaten te diagnosticeren (zie pdf). Maar eigenlijk kun je het stappenplan eenvoudig uitbreiden, en dan heb je een richtlijn voor detectie van quasi alle beroepsastma’s.
Hieronder geef ik het weer in vier eenvoudige stappen en vijf mogelijke vaststellingen.Stap 1 – Anamnese
Bevraag de patiënt. Wat doet hij/zij van werk? Is daar een blootstelling aan allergenen mogelijk? Verbeteren de astmaklachten tijdens een verlofperiode?

Stap 2 – Spirometrie
Voer een ademhalingstest uit. Is ze obstructief? Verbetert ze na gebruik van een bronchodilatator?

Stap 3 – Piekstroommetingen
Laat de patiënt gedurende minstens vier weken piekstroommetingen uitvoeren en bijhouden, idealiter met twee weken werk en twee weken verlof. Zie je een geleidelijke verbetering tijdens de weekends en/of een verlofperiode?

Stap 4 – Procovatieproef
Laat in een gespecialiseerd centrum een provocatieproef op histamine of metacholine uitvoeren, na een periode van minstens twee weken werken.


Resultaat 1 – Piekstroommetingen en provocatieproef normaal, geen klinisch astma
à Mag blijven werken met blootstelling aan de allergene stoffen.

Resultaat 2 – Piekstroommetingen normaal, provocatieproef abnormaal, bronchiale overgevoeligheid of klinisch astma
à Mag blijven werken met blootstelling aan de allergene stoffen, maandelijkse opvolging is nodig.

Resultaat 3 – Piekstroommetingen abnormaal, provocatieproef normaal, astma onwaarschijnlijk
à Verder onderzoek is nodig.

Resultaat 4 - Piekstroommetingen abnormaal, provocatieproef abnormaal, astma werkgerelateerd
à Verwijder zo snel mogelijk uit de beroepsmatige blootstelling. Een aanvraag tot schadeloosstelling kan aangevraagd worden bij Fedris.

Resultaat 5 - Piekstroommetingen abnormaal met én zonder beroepsblootstelling, klinisch astma verergerd door het werk of ernstig werkgerelateerd astma
à Verwijs naar een longspecialist met ervaring in beroepsgerelateerde aandoeningen.


Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal