Doorgaan naar hoofdcontent

COVID-19 - Hoe effectief is quarantaine?

Recent is er een nieuw Cochrane Review verschenen van het beschikbare bewijsmateriaal uit studies die aantonen hoe de quarantaine de verspreiding van COVID-19 beïnvloedt. Ondanks het beperkte bewijs vonden alle studies quarantaine belangrijk om het aantal besmette personen en het aantal sterfgevallen te verminderen.

Momenteel zijn er geen effectieve geneesmiddelen of vaccins beschikbaar om COVID-19 te behandelen of te voorkomen. Daarom zijn in een aantal landen beperkende volksgezondheidsmaatregelen zoals isolatie, fysieke afstand en quarantaine gebruikt om de overdracht van het SARS-CoV-2-virus te beperken. Isolatie verwijst naar het scheiden van mensen met symptomen van anderen, terwijl quarantaine de beperking is van mensen die geen symptomen hebben, maar die contact hebben gehad met mensen met een bevestigde of vermoede infectie. Quarantaine kan op vrijwillige basis worden toegepast of kan wettelijk worden afgedwongen door de autoriteiten, en kan worden toegepast op individueel, groeps- of gemeenschapsniveau.

Cochrane is een betrouwbaar internationaal netwerk van gezondheidsprofessionals dat de enorme hoeveelheid medische onderzoeksresultaten objectief evalueert en samenvat voor het nemen van gefundeerde beslissingen. De onderzoekers maakten gebruik van verkorte systematische reviewmethoden om de volgende vragen zo snel mogelijk op te lossen:

  • Is quarantaine van asymptomatische personen die in contact zijn geweest met een bevestigd of verdacht geval van COVID-19 effectief om de COVID-19-uitbraak te bestrijden?
  • Zijn er verschillen in de effectiviteit van quarantaine in verschillende settings?
  • Hoe effectief is quarantaine in combinatie met andere interventies zoals het isoleren van zieken, het sluiten van scholen of voorzien van antivirale middelen, bij het verminderen van de overdracht, de incidentie van ziekten en de dood?
  • Is quarantaine van personen die afkomstig zijn uit een land met een verklaarde COVID-19-uitbraak effectief in het beheersen van de COVID-19-uitbraak?

Hierbij hebben ze zich gebaseerd op 51 relevante studies. Tweeëndertig studies waren gericht op COVID-19, veertien op SARS, drie op SARS plus andere virussen, en twee op MERS.

De auteurs van deze Cochrane Review zijn om verschillende redenen onzeker over het gevonden bewijs. De waarnemingsstudies op COVID-19 bevatten geen vergelijkingsgroep zonder quarantaine. De 32 COVID-19 studies baseerden hun modellen op beperkte gegevens en maakten verschillende aannames over het virus (bijvoorbeeld hoe snel het zich zou verspreiden). De 19 andere studies onderzochten SARS en MERS, zodat ze slechts indirect bewijs leveren. 

Desalniettemin suggereert het bewijs dat de implementatie van quarantaine in een vroeg stadium van een pandemie en het combineren van quarantaine met andere maatregelen op het gebied van de volksgezondheid, zoals fysieke afstand, kan helpen de verspreiding van COVID-19 te vertragen. Hoe eerder toegepast, hoe effectiever en minder duur. Het is echter moeilijk te bepalen welke combinatie van maatregelen het beste is om het aantal gevallen en sterfgevallen te verminderen.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels