Doorgaan naar hoofdcontent

Bestuurder bulldozer verwondt twee werknemers in Verviers

In een bedrijvenpark in Verviers is woensdag 14 september een ernstig arbeidsongeval gebeurd. De bestuurder van een bulldozer reed er tijdens een manoeuvre twee mannen aan. Een van hen werd aan het hoofd geraakt, de andere werd overreden en raakte ernstig gewond.

 

 

Het arbeidsongeval gebeurde op de site voor het bedrijf Enerwood, dat een biomassafabriek exploiteert in Dison. De bestuurder van een bulldozer was houtsnippers aan het leveren. Tijdens het uitvoeren van een manoeuvre raakte hij twee bezorgers die werken voor een bedrijf in Zulte, Oost-Vlaanderen. Een van hen werd aan het hoofd geraakt, de andere werd overreden en raakte ernstig gewond. Beide mannen werden naar het ziekenhuis gebracht. De man die aan het hoofd werd geraakt, kon het ziekenhuis verlaten en naar huis terugkeren. De toestand van zijn collega is nog steeds kritiek.

 

Na het incident besloot het bedrijf Enerwood zijn activiteiten op de site deels op te schorten. De arbeidsinspectie stuurde een deskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval vast te stellen en na te gaan of er overtredingen hebben plaatsgevonden.

 

Dit soort ongevallen komen het meest voor in de sectoren bouw, transport, logistiek en afvalophaling. Bij het grootste deel (43% ) van de incidenten zijn vrachtwagens van meer dan 3,5 ton verantwoordelijk. Daarnaast veroorzaken machines zoals bulldozers en heftrucks (24%) en vuilniswagens (9%) de ongevallen.

 

Het voorkomen van botsingen op werkplaatsen start met enkele organisatorische maatregelen:

 • Voorzie een strikte scheiding tussen de doorstroming van voertuigenverkeer en voetgangersverkeer.
  • Al vanaf de ontwerpfase van de werken kan er een plan worden opgesteld dat het verkeer regelt en kruisingen tussen voetgangers en voertuigen zo veel mogelijk beperkt.
  • Markeringen en fysieke barrières zijn hierbij nuttige hulpmiddelen.
 • Informeer alle werknemers op de werkplaats over de veiligheidsvoorschriften.
 • Geef duidelijk de snelheidslimieten aan op de bedrijfssites en controleer of deze gerespecteerd worden. Benadruk daarnaast het belang van een rijstijl aangepast aan de situatie, bv. xtra vertragen en voldoende afstand tegenover andere voertuigen in bochten, op hellingen en in de nabijheid van voetgangers.

 

Vervolgens kunnen technische maatregelen, zoals het optimaliseren van de zichtbaarheid in het voertuig, de veiligheid aanzienlijk verhogen:

 • Bij aankoop van nieuwe toestellen is het aangewezen te kiezen voor machines met een zo groot mogelijk glasoppervlak.
 • Om dode hoeken te vermijden, kan men gebruikmaken van een digitale camera of extra spiegels.
 • Voorzie de machines van sensoren voor het detecteren van personen en voorwerpen. Een goede afstelling van deze sensoren is essentieel, want te gevoelige systemen kunnen leiden tot vals alarm en bijgevolg tot een verlaagde alertheid bij echt gevaar.
 • Zorg waar nodig voor verlichting en kledij met een verhoogde zichtbaarheid.

 

Tot slot is er ook de menselijke factor:

 • Voorzie voor elke werknemer de nodige opleidingen over interne mobiliteit en het besturen van voertuigen. Zorg voor de nodige begeleiding en opvolging bij nieuwe werknemers en contractors.
 • Sensibiliseer zowel chauffeurs als voetgangers over de dode hoeken bij vrachtwagens. De dode hoeken worden vaak kleiner ingeschat dat ze werkelijk zijn.
 • Werknemers met een veiligheidsfunctie moeten ook voorafgaandelijk en om de twee jaar een periodiek gezondheidstoezicht krijgen bij de arbeidsarts.

 

 

Elk jaar vallen er slachtoffers bij ernstige en soms zelfs fatale botsingen met machines of voertuigen. Doorgaans vinden de aanrijdingen plaats tijdens manoeuvres zoals achteruitrijden. Preventiemaatregelen in combinatie met enkele organisatorische en technische maatregelen kunnen de kans op zulke ongevallen aanzienlijk verkleinen.

 

Bron

Un chauffeur de bulldozer écrase un homme dans le zoning des Plénesses https://www.dhnet.be/regions/liege/verviers/2022/09/15/un-chauffeur-de-bulldozer-ecrase-un-homme-dans-le-zoning-des-plenesses-NGVP7CTEWBGODPEY233MWE5VVU/

Het Nieuwsblad Bulldozer overrijdt man bij arbeidsongeval in Verviers https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220915_95338077

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni