Doorgaan naar hoofdcontent

Een blik op de arbeidskwaliteit van mensen met een handicap in Canada

Uit onderzoek blijkt dat Canadezen met een handicap twee keer zo vaak rapporteren over lage arbeidskwaliteit dan mensen zonder handicap. Deze studie van het Institute for Work & Health (IWH) werpt een nieuw licht op de werkgelegenheidskwaliteit voor personen met een handicap. Hoewel werkgelegenheidscijfers belangrijk zijn, benadrukt deze studie dat ze maar een stukje van de puzzel vormen: deelname aan de arbeidsmarkt garandeert niet noodzakelijk kwalitatief werk.


Het onderzoek naar arbeidskwaliteit

Mensen met een handicap hebben meer kans om in banen van mindere kwaliteit terecht te komen. Dit wordt aangedreven door een stijgende trend in tijdelijk, laagbetaald en onzeker werk in Canada. Om deze kwestie te onderzoeken, voerden de onderzoekers een online enquête uit bij ongeveer 2.800 werkende Canadezen, waarbij minstens een derde van de deelnemers een fysieke, mentale of cognitieve handicap had.


Verschillende “soorten” banen

Het onderzoeksteam identificeerde vier verschillende soorten banen: zekere en lonende banen, zekere maar veeleisende banen, zekere maar niet lonende banen waarbij de werknemer zich gevangen voelt, en onzekere, niet lonende banen (standard, portfolio, instrumental, and precarious). Werknemers met een handicap hadden aanzienlijk meer kans om in de laatste twee groepen te werken.

Tabel: Prevalentie van soorten arbeidskwaliteit, naar handicapstatus. Bron: The Employment Quality of Persons with Disabilities: Findings from a National Survey.


Specifieke arbeidsomstandigheden

Op individueel niveau merkten de onderzoekers bepaalde arbeidsomstandigheden op die vaker voorkwamen bij mensen met een handicap, zoals tijdelijk en deeltijdwerk, baan- en inkomensonzekerheid, gig-werk, loondiefstal, job lock en een mismatch van vaardigheden. Aan de andere kant kwamen flexibele werkroosters, opleidingsmogelijkheden en een positief veiligheidsklimaat minder vaak voor bij personen met een handicap.

De resultaten van het onderzoek suggereren dat er nog een lange weg te gaan is voordat mensen met een handicap volledig kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. De onderzoekers benadrukken het belang van het verbeteren van werkzekerheid, lonen, flexibele werkregelingen, arbeidsgeschiktheid en opleidingsmogelijkheden voor personen met een handicap.  Hierbij is het nodig om zowel maatschappelijke maatregelen (zoals strengere arbeidsnormen) als organisatorisch beleid (zoals inclusieve werkmethoden) in te voeren om deze problemen aan te pakken. Een te grote focus op (enkel) arbeidsparticipatie kan het probleem van sociale en economische uitsluiting verergeren.

Ten slotte wijzen de onderzoekers erop dat een slechte baan even schadelijk kan zijn voor de fysieke en geestelijke gezondheid als geen baan hebben. Het streven naar gelijkheid moet daarom niet alleen gericht zijn op het creëren van zoveel mogelijk banen, maar op het creëren van zekere, betaalde arbeidskansen.


Bronnen:

Shahidi, FV et al. The Employment Quality of Persons with Disabilities: Findings from a National Survey. J Occup Rehabil (2023). https://doi.org/10.1007/s10926-023-10113-7

Institute for Work & Health - Canadians with disabilities twice as likely to report low quality employment than those without disabilities https://www.iwh.on.ca/newsletters/at-work/112/canadians-with-disabilities-twice-as-likely-to-report-low-quality-employment-than-those-without-disabilities

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski