Doorgaan naar hoofdcontent

Toename in sterfgevallen: Analyse van Belgische trends in 2022

Een stijging van 5,5% in het aantal sterfgevallen werd opgetekend in België in 2022 in vergelijking met het gemiddelde van 2017, 2018, 2019 en 2021. De stijging was statistisch significant in zowel Vlaanderen als Wallonië en vooral onder vrouwen en personen ouder dan 85 jaar. Deze trends waren het sterkst in april, gedurende de zomer, en in december.


Stijging van Overlijdens: Een Vergelijking

Statbel registreerde in 2022 in totaal 116.380 overlijdens in België, een stijging van 3,6% ten opzichte van 2021. Deze stijging is echter nog markanter (5,5%) als men de cijfers vergelijkt met het vierjarig gemiddelde van 2017, 2018, 2019 en 2021. Het jaar 2020 is buiten beschouwing gelaten vanwege de uitzonderlijke impact van de coronapandemie op de sterftecijfers. Het effect van de bevolkingsstructuur op deze stijging moet nog onderzocht worden.


Regionale Trends: Vlaanderen en Wallonië

Een nadere blik op de regionale verschillen toont aan dat Vlaanderen en Wallonië de hoogste toenames kenden in sterfgevallen in 2022, met stijgingen van respectievelijk 6,8% en 4,6% in vergelijking met het vierjarig gemiddelde. Brussel, daarentegen, had vrijwel hetzelfde aantal overlijdens als het voorgaande gemiddelde. De verschillen in bevolkingsstructuur tussen de regio's kunnen mogelijk bijdragen aan deze variaties, aangezien Vlaanderen de grootste populatie 65-plussers had op 1 januari 2022.


 

Afbeelding: Evolutie van het aantal overlijdens in België en de gewesten van 2017 tot 2022. Bron: Statbel.


Demografische Details: Vrouwen en Ouderen

Verder is een hogere stijging in overlijdens opgetekend bij vrouwen (6,5%) in 2022, vergeleken met het vierjarig gemiddelde, terwijl het aantal overlijdens bij mannen met 4,5% steeg. In vergelijking met 2021 is er een sterke toename van overlijdens bij vrouwen, terwijl het aantal overlijdens bij mannen vrijwel gelijk blijft. De grootste stijging is waargenomen bij personen ouder dan 85, met een toename van 9,6% in 2022 in vergelijking met het vierjarig gemiddelde. Er zijn ook stijgingen genoteerd in de leeftijdsgroepen 75-84 jaar en 65-74 jaar.


Maandelijkse Sterftecijfers: April, Zomer en December

Een maandelijkse analyse van sterftecijfers toont aan dat de maanden april, de zomermaanden (vooral augustus) en december hogere sterftecijfers kenden dan gebruikelijk. De precieze redenen voor deze pieken zijn veelvuldig en worden nog onderzocht.

De aprilpiek van 15,2% kan te wijten zijn aan een licht verhoogd aantal overlijdens door zowel COVID-19 als de griep. Ook tijdens de zomermaanden was er een toename in overlijdens met de hoogste piek in augustus. De buitengewoon warme zomer en variabele luchtkwaliteit kunnen hier een rol in hebben gespeeld. December liet eveneens een stijging in sterfgevallen zien, wellicht te wijten aan de samenspel van verschillende factoren waaronder griep, het RSV-virus en lagere luchtkwaliteit.


 


Afbeelding: Evolutie van het aantal overlijdens per maand van 2017 tot 2022. Bron: Statbel.


In de historische context sinds 1841 bevindt 2022 zich op de 165e plaats qua bruto sterftecijfer met 10,0 per duizend, beter dan het coronajaar 2020 (147e plaats, 11,0 per duizend), maar minder goed dan 2021 (172e plaats, 9,7 per duizend). De meeste jaren met een lager sterftecijfer dan 2021 hebben zich allemaal voorgedaan in deze eeuw. Deze cijfers benadrukken het belang van verdere analyse en preventieve maatregelen om de trend van stijgende sterftecijfers te bestrijden.


Bron: Statbel - Overlijdens met 5,5% gestegen in 2022

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski