Doorgaan naar hoofdcontent

Preventieprogramma lage rugpijn

Een vraag van een bedrijf, over de praktische toepassingen van een nieuw KB over lage rugpijn... direct ook maar op mijn blog.

---
De persoon met lage rugpijn moet zich via de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kandidaat stellen voor het preventieprogramma.
Hij moet ten minste 4 weken tot maximum 3 maanden arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van:
- hetzij mechanische lage rugpijn met of zonder worteluitstraling;
- hetzij een chirurgische ingreep in het gebied van de lendenwervelkolom; in dat geval beginnen de termijnen van 4 weken en van 3 maanden te lopen vanaf de datum van de ingreep.

Wanneer de duur van de ongeschiktheid de 4 weken niet bereikt, kan de persoon die sedert ten minste een week arbeidsongeschikt is zich kandidaat stellen, wanneer de duur van de relevante arbeidsongeschiktheden in het voorafgaande jaar in totaal minstens 4 weken bedraagt.

Het preventieprogramma omvat
a) een revalidatiebehandeling
b) indien nodig een ergonomisch advies dat omvat:
- een ergonomische studie van de arbeidspost van de betrokkene en/of
- een individuele vorming van de betrokkene op de arbeidsplaats door een ergonoom

Het Fonds voor de Beroepsziekten neemt ten laste:
- de kosten van de revalidatiebehandeling
- de kosten van de raadpleging, voorafgaand aan de behandeling, bij de geneesheer-specialist van het revalidatiecentrum
- de vergoeding voor de verplaatsingen tussen de verblijfplaats van de betrokkene en het revalidatiecentrum

Om gebruik te maken van het preventieprogramma, moet betrokkene zijn aanvraag indienen door middel van het gepaste formulier dat het FBZ ter beschikking stelt aan de betrokken personen. Dit formulier moet gedateerd en ondertekend worden door de aanvrager en door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Binnen de maand van de ontvangst van de aanvraag door de werknemer stuurt het FBZ zijn gemotiveerde beslissing aan betrokkene en aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

De werkgever die, op vraag van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of op vraag van het Comité voor preventie en bescherming op het werk, de preventieadviseur-ergonoom of een ergonoom van het revalidatiecentrum belast met een ergonomisch advies, ontvangt van het FBZ een forfaitair bedrag van 350 euro om de aantoonbare kostprijs van het ergonomisch advies geheel of gedeeltelijk te compenseren. Deze tegemoetkoming moet gevraagd worden binnen de 6 maanden na de beslissing van het FBZ. De aanvraag moet vergezeld zijn van de factuur van het ergonomisch advies en van een gemotiveerd verslag. Binnen de maand van ontvangst van de aanvraag stuurt het FBZ zijn gemotiveerde beslissing aan de werkgever.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal