Doorgaan naar hoofdcontent

Prepensioen bouw op 56 jaar

Een tijd geleden heb ik bericht over het prepensioen bouw. Dat was nog niet in orde, waardoor 56-jarige bouwvakkers nog niet met prepensioen konden gaan. Nu is dat dus wel terug geregeld. De CAO is verlengd voor 2 jaar. Een uittreksel hieruit (ik ga niet de hele rimram zitten overtypen):
"...Verlenging van alle bestaande CAO-teksten met toepassing van de bepalingen van het generatiepact betreffende de beroepsloopbaan. Zij die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen voorleggen nadat zij worden ontslagen, kunnen ongeacht hun leeftijd, op brugpensioen gaan. De sectorale anciënniteit wordt toegepast op alle stelsels."
En hier wordt het dus echt interessant:
"De regeling brugpensioen vanaf 56 jaar voor ongeschikten wordt verlengd voor 2 jaren. De Raad van Bestuur van het FBZ werkt de modaliteiten uit van een sectorale alarmbelprocedure. Deze procedure is een meetinstrument waarbij de uitstroom op 56 vergeleken wordt met de uitstroom op 58, gedurende de looptijd van deze CAO.
Bovendien moet de attestering van de ongeschiktheid steeds gebeuren door de arbeidsgeneesheer van de onderneming en gebeurt vóór iedere andere stap in de procedure..."
Dat laatste: pff. Net alsof een arbeidsgeneesheer moeilijk gaat zitten doen wanneer een bouwvakker voor zijn brugpensioen afkomt. Drie werknemers in de wachtzaal. Administratie staat een maand achter. Dan ga je zitten bestuderen of deze 56-jarige man met artrose dat werk inderdaad niet meer aankan, dan wel nog twee jaartjes langer zal meegaan. Uitleggen aan de werknemer die voor je zit waarom je zijn wens niet inwilligt. Uitleggen aan de huisarts waarom je tegen zijn beslissing ingaat. Uitleggen aan de werkgever waarom je hem nog twee jaar gaat opzadelen met deze oudere, vanaf dan onwillige werknemer. O ja, ik zie het zo gebeuren.
Meer waarschijnlijk lijkt me: alle papieren in orde? Waar is mijn stempel... ka-tsjoem! veel plezier met je pensioen.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels