Doorgaan naar hoofdcontent

Prepensioen bouw op 56 jaar

Een tijd geleden heb ik bericht over het prepensioen bouw. Dat was nog niet in orde, waardoor 56-jarige bouwvakkers nog niet met prepensioen konden gaan. Nu is dat dus wel terug geregeld. De CAO is verlengd voor 2 jaar. Een uittreksel hieruit (ik ga niet de hele rimram zitten overtypen):
"...Verlenging van alle bestaande CAO-teksten met toepassing van de bepalingen van het generatiepact betreffende de beroepsloopbaan. Zij die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen voorleggen nadat zij worden ontslagen, kunnen ongeacht hun leeftijd, op brugpensioen gaan. De sectorale anciënniteit wordt toegepast op alle stelsels."
En hier wordt het dus echt interessant:
"De regeling brugpensioen vanaf 56 jaar voor ongeschikten wordt verlengd voor 2 jaren. De Raad van Bestuur van het FBZ werkt de modaliteiten uit van een sectorale alarmbelprocedure. Deze procedure is een meetinstrument waarbij de uitstroom op 56 vergeleken wordt met de uitstroom op 58, gedurende de looptijd van deze CAO.
Bovendien moet de attestering van de ongeschiktheid steeds gebeuren door de arbeidsgeneesheer van de onderneming en gebeurt vóór iedere andere stap in de procedure..."
Dat laatste: pff. Net alsof een arbeidsgeneesheer moeilijk gaat zitten doen wanneer een bouwvakker voor zijn brugpensioen afkomt. Drie werknemers in de wachtzaal. Administratie staat een maand achter. Dan ga je zitten bestuderen of deze 56-jarige man met artrose dat werk inderdaad niet meer aankan, dan wel nog twee jaartjes langer zal meegaan. Uitleggen aan de werknemer die voor je zit waarom je zijn wens niet inwilligt. Uitleggen aan de huisarts waarom je tegen zijn beslissing ingaat. Uitleggen aan de werkgever waarom je hem nog twee jaar gaat opzadelen met deze oudere, vanaf dan onwillige werknemer. O ja, ik zie het zo gebeuren.
Meer waarschijnlijk lijkt me: alle papieren in orde? Waar is mijn stempel... ka-tsjoem! veel plezier met je pensioen.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal