Doorgaan naar hoofdcontent

Reputatiemanagement

Ondertussen blog ik al zo’n acht jaar - zo'n tweetal artikels per maand. Op datum van schrijven staan er 238 artikels van mijn hand online, en heb ik 250 à 300 bezoekers per dag. Dat laatste wil ik nuanceren: een aantal zeer gespecialiseerde artikels, bijvoorbeeld over calciumhydroxide, krijgen wereldwijd veel Google-hits. Het is dus niet zo dat ik een schare trouwe volgelingen heb die dagelijks naar mijn blog surfen op zoek naar de nieuwste filosofische overdenkingen van hun favoriete bedrijfsarts.
 

Aan de andere kant... de wereld van de arbeidsgeneeskunde is relatief klein. Nogal wat collega’s zijn op de hoogte van mijn blog, en lezen op zijn minst af en toe een artikel. Paradoxaal genoeg publiceer ik hierdoor minder vaak. Ik ben me er namelijk meer van bewust dat wat ik schrijf, een nadelig effect kan hebben op mijn huidige, ongetwijfeld glorieuze reputatie. Vroeger kon ik nog vrijuit fulmineren over kafkaiaanse wetgeving die een goed welzijnsbeleid eerder tegenwerkt of betweterige werknemers die alternatieve geneeswijzen verkiezen boven evidence based medicine. De laatste jaren ben ik veel voorzichtiger geworden in mijn bewoordingen. Ik kan ook niet meer zoals destijds gewoon wat uit mijn nek lullen. Nu moet ik steeds controleren dat wat ik schrijf ook effectief correct is. Vermoeiend hoor! Was ik maar een homeopaat...
 
De artikels waarin ik labotests uitleg, genereren de meeste reacties. Wat betekent een verhoogde levertest? Daar zijn lezers nieuwsgierig naar (en ze krijgen liefst van al bevestiging dat het niét aan de consumptie van vijf pintjes per dag ligt, zoals hun vervelende huisarts beweert). Mijn artikels over nieuwe Koninklijke Besluiten over Welzijn op het Werk boeien dan weer het vaakst collega-preventieadviseurs. Nu, “boeien” is misschien niet de best gekozen term; het gaat hier uiteindelijk toch over wetgeving.
 
De spreekwoordelijke bron van onderwerpen over geneeskunde en preventie waaruit ik kan putten is quasi onbeperkt. De uitdaging is om hieruit een selectie te maken. De focus van werkgevers, en bijgevolg ook van preventiediensten, is steeds meer gericht op psychosociale problematiek zoals stress en burn-out, en op het bevorderen van gezonde leefgewoontes zoals bewegen, gezonde voeding en goede slaaphygiëne. Mijn blogartikels zullen in de komende maanden dan ook steeds meer hierover gaan. Bovendien zijn er recent een aantal KB’s verschenen die een grote impact gaan hebben op de werking van de externe preventiediensten. In een aantal artikels zal ik de interpretatie van deze nieuwe wetgeving toelichten. Artikels die op hun beurt dan weer de goede slaaphygiëne van mijn lezers zullen bevorderen...
 
Oorspronkelijk verschenen in De Artsenkrant nr. 2414 op vrijdag 17 juli 2015. 

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal