Doorgaan naar hoofdcontent

Het disruptieve potentieel van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift

Een tijdje terug heb ik deelgenomen aan een interessante reeks workshops met Duval Union Consulting, over de digitale transformatie en de hiermee gepaard gaande disruptie.
Okee, dat klinkt wat moeilijk, maar het komt erop neer dat de maatschappij voortdurend evolueert. Bedrijven die zich hier onvoldoende op voorbereiden en zich continu vernieuwen en aanpassen, gaan ten onder. Dit gegeven is niet nieuw. Toen Henry Ford begin 20e eeuw zijn Model T in massaproductie bracht, ging de paardenindustrie ten onder. Het gaat nu wel steeds sneller.
In ieder geval, sinds de workshops ben ik veel acuter bewust van jobs en processen die vatbaar zijn voor digitale disruptie.
Neem nu bijvoorbeeld het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift.
Vanaf 1 januari 2018 zal alle medicatie die de huisartsen en specialisten voorschrijven, via een elektronisch voorschrift moeten gebeuren. De gegevens worden onmiddellijk opgeladen in een beveiligd online platform, Recip-e geheten. De patiënt krijgt hiervan een papieren afdruk met barcode, dat hij afgeeft aan de apotheker. Enkel in noodgevallen zal een handgeschreven voorschrift nog aanvaard worden.
De voordelen van dit systeem zijn legio. Er zijn minder menselijke vergissingen mogelijk. Voorschrijvers krijgen meer zicht op je therapietrouw. Het RIZIV krijgt meer inzicht in het voorschrijfgedrag. Fraude met papieren voorschriften die worden gekopieerd of vervalst, wordt quasi onmogelijk.
We zijn er wel nog niet helemaal. Niet alle artsen hebben al een elektronisch medisch dossier met bijhorende toegang tot het Recip-e platform. Gepensioneerde artsen hebben dit ook niet. Meerdere specialisten waaronder ook preventieadviseurs-bedrijfsartsen, hebben wel een elektronisch gezondheidsdossier, maar niet de Recip-e module. En wat doen de huisartsen bij huisbezoeken?
Ik heb in een aantal nieuwsberichten al verzuchtingen gelezen van apothekersorganisaties, voor wie dit alles niet snel genoeg gaat. Want voor hen is het ontegensprekelijk veel eenvoudiger, wanneer de arts gebruik heeft gemaakt van een elektronisch voorschrift. Gedaan met het ontcijferen van het onleesbaar doktersgeschrift.
Maar beseffen zij wel ten volle waar dit uiteindelijk naar toe kan leiden?
Wanneer echt àlle voorschriften volledig elektronisch opgesteld kunnen worden via een volledig online platform. Wanneer alle nodige informatie en uitleg via een automatisch algoritme meegeleverd kan worden. Wanneer dit systeem al onmiddellijk alle relevante tegenindicaties zoals allergieën en kruisreacties kan ontdekken, en dit melden aan de arts, met een advies voor een alternatief.
Wat verhindert dan om deze geneesmiddelen ook rechtstreeks aan de patiënt te laten leveren? In een realiteit waar Amazon al geruime tijd testen uitvoert met leveringen door drones. Waar in ons eigen land bpost participeert in Parcify, met leveringen op elke denkbare locatie aan mensen waar ze zich ook bevinden, door geolocatie van hun smartphone.
Nu al is de verkoop van (vaak nog vervalste of nagemaakte) geneesmiddelen via het internet uit de hand aan het lopen, wat de Orde der artsen, de Orde der apothekers, de Ligue des Usagers des Services de Santé en het Vlaams Patiëntenplatform noopte tot een gezamenlijk advies hiertegen. Maar het lijkt me vechten tegen de bierkaai. Hoe lang zal het nog duren vooraleer deze medicatie-Napsters evolueren naar een volwaardige iTunesapotheek?
Nee, moest ik apotheker zijn, ik zou me toch een beetje zorgen beginnen maken over de toekomst.

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.   ODTS? Toxische inhalatiekoorts veroorzaakt door een plotse blootstelling aan hoge dosissen organisch stof werd al in de jaren 70 in de medische literatuur beschreven. Op een symposium in 1985 werd voor het eerst de term Organic Dust Toxic Syndrome (oftewel Toxisch Organisch Stof Syndroom) geopperd. De aandoening is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen met soms ook klachten van de longen die één tot vijf dagen aanhouden, en geeft doorgaans geen blijvende schade. Oorzaak ODTS kan optreden in allerlei werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof (zie kader). ODTS wordt veroorzaakt door een plotse en hoge blootstelling aan stof van organische oorsprong dat grote hoeveelheden bacteriën en/of schimmels bevat. De bacteriën bevatten endotoxinen, en de schimmels mycotoxinen (mee