Doorgaan naar hoofdcontent

Zullen vakantiejobs nog mogen?

Het SARS-CoV-2-virus wordt geklasseerd in biologische agentia groep 3. Afhankelijk van wanneer dit officieel gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad, zal dit ook impact hebben op de vakantiejobs deze zomer. Want biologische agentia groep 3 en 4 behoren tot de verboden werkzaamheden voor jongeren.Momenteel staan de coronavirussen al vermeld in het KB Biologische agentia, onder risicogroep 2. Er was al een advies van de Belgian Biosafety Server (BBS) en de dienst Welzijn op het Werk van de FOD WASO om het SARS-CoV-2 virus te classificeren onder risicogroep 3, ik heb daar op 20 april nog een artikel over gemaakt voor Kluwer.

De Europese Commissie heeft nu een nieuwe richtlijn opgesteld die 24 juni van kracht wordt. Hierin wordt het SARS-CoV-2-virus geclassificeerd onder de risicogroep 3. De lidstaten hebben tot 24 november om hun eigen wetgeving aan te passen. 


Jobstudenten of studenten-werknemers worden volgens de welzijnswetgeving ook beschouwd als jongeren (categorie e). Zij mogen niet blootgesteld worden aan (onder meer) biologische agentia groep 3 en 4. 

Er zijn uitzonderingen mogelijk op deze verboden activiteiten. Hiervoor moet dan wel voldaan zijn aan vijf voorwaarden:
  • De jobstudent is minstens 18 jaar oud
  • De studierichting stemt overeen met de werkzaamheden die eigenlijk verboden zijn
  • De werkgever treft de nodige preventiemaatregelen
  • De activiteiten vinden plaats in het bijzijn van een ervaren werknemer
  • Het advies van het comité en de preventieadviseur wordt gevraagd

Wat houdt dit alles nu concreet in? 

Je kunt argumenteren dat dit risico eigenlijk enkel van toepassing is bij werknemers die vanuit hun functie een verhoogd risico op contact met het SARS-CoV-2-virus hebben. Bijvoorbeeld ziekenhuismedewerkers, of werknemers in woonzorgcentra. 

Of in het verlengde ervan, brandweerlieden of ambulanciers - zeker nu Fedris ook hen erkent voor aanvragen van beroepsziekte hiervoor. 

Fedris voorziet een nieuwe uitbreiding, naar ook werknemers in essentiële sectoren die actief zijn gebleven in de periode van 16 maart tot 17 mei. 

Dus dan zouden ook werknemers in grootwarenhuizen dit risico toegewezen moeten krijgen - maar misschien ook niet, want je kunt argumenteren (zoals Fedris doet met haar datumbepaling) dat na 17 mei het risico "niet meer zo hoog" is, en dus niet meer van toepassing. 
Maar dat is een zeer indicatieve interpretatie, ik zou niet de advocaat willen zijn die dat juridisch moet verdedigen.


Als het risico wél van toepassing is/blijft voor jobstudenten die contact met het publiek hebben, dan zouden bijvoorbeeld horeca-uitbaters of grootwarenhuizen dus geen jobstudenten meer mogen aanstellen. 

Behàlve jobstudenten die toevallig ook studenten geneeskunde of verpleegkunde zijn.
Want die volgen een studierichting die overeenstemt met de werkzaamheden die eigenlijk verboden zijn.

Ja, het zal een interessante discussie worden.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Chloorgas

In de Jordaanse havenstad Aqaba zijn zeker twaalf mensen omgekomen en 250 anderen gewond geraakt bij een ongeval met een container met chloorgas. Het giftige gas kwam vrij toen de container tijdens het transport viel. Het ongeval vond plaats op 27 juni 2022. Een container met 25 ton chloorgas moest per schip naar Djibouti in de Hoorn van Afrika gebracht worden. Maar toen een kraan de container op het schip probeerde te plaatsen, stortte de container naar beneden en meteen kwam een grote gele gifwolk vrij. Bij het ongeval kwamen minstens twaalf mensen om het leven. Nog eens 250 anderen raakten gewond. De gewonden werden overgebracht naar twee openbare ziekenhuizen, een privéziekenhuis en een veldhospitaal. Chloor is bij kamertemperatuur een geelgroen gas met een typische, irriterende geur. Door afkoeling of door drukverhoging wordt het een heldere, amberkleurige vloeistof. Het wordt als vloeistof in aangepaste containers getransporteerd. Het kent vele toepassingen o.a. als bleekmiddel i