Doorgaan naar hoofdcontent

Dodelijk arbeidsongeval op oude Ford-terreinen in Genk

Een 22-jarige bouwvakker uit Moldavië is op 10 november om het leven gekomen bij een arbeidsongeval op de site van de vroegere Ford in Genk. Hij werkte voor een onderaannemer van de firma Willy Naessens.

 

 

Op de voormalige Ford-terreinen in Genk is donderdagmiddag 10 november 2022 een dodelijk arbeidsongeval gebeurd bij de bouw van een bedrijfspand. Het gebouw wordt opgetrokken door de firma Willy Naessens. Een onderaannemer, waarvoor het slachtoffer werkte, plaatste betonnen balken. Toen een betonnen dwarsbalk doormidden brak, is de 22-jarige man uit Moldavië zo’n twintig meter naar beneden gestort. De bouwvakker stond in het bakje van een hoogtewerker maar zou geen veiligheidsharnas hebben gedragen.

 

Het bouwterrein is afgezet voor onderzoek. Daarin zal nagegaan worden waarom de dwarsbalk het begaf. Het ging om een lange en zware betonnen balk. De vraag hierbij is of het beton al voldoende droog was. Onderzoekers zullen ook natrekken waarom het slachtoffer geen veiligheidsharnas droeg. Dit is verplicht in hoogtewerkers.

 

Vallen van hoogte is een vaak voorkomende oorzaak van (ernstige) arbeidsongevallen, zoals een recent rapport van de Nederlandse Inspectie SZW nog heeft aangetoond. Ongeveer 5% van de werkenden werkt op hoogte. Meestal gaat het om ladders, steigers of hoogwerkers. In iets meer dan de helft van de bedrijven waar wordt gewerkt op hoogte is er geen risicoanalyse of is werken op hoogte niet opgenomen als risico. In bedrijven met minder dan tien werknemers heeft bijna twee derde geen risicoanalyse, of staat werken op hoogte er niet in. Een grote meerderheid van de bedrijven neemt wel maatregelen om valgevaar te voorkomen. Het gaat hierbij meestal om organisatorische maatregelen zoals voorlichting en toezicht (71%). Bijna 60% neemt bronmaatregelen, zoals het vervangen van arbeidsmiddelen door een veiliger middel. Ruim 10% van de bedrijven neemt helemaal geen maatregelen om het risico te beheersen. Vaak gaat het hier om bedrijven in de sector handel.

 

Ongevallen op hoogte hebben meestal betrekking op vallen van een ladder, trapje of opstapje. Deze slachtoffers hebben vaak geen blijvend letsel. Slachtoffers die vallen van een dak, vloer of platform, lopen vaak ernstiger letsel op dan slachtoffers die van een ladder vallen. Vaak vallen zij van 2,5 meter of hoger. In een kwart van de bijna 100 ongevallen heeft dit geleid tot blijvend letsel bij het slachtoffer. Vaak verloor het slachtoffer de balans bij het uitvoeren van een activiteit, gleed uit of struikelde. Ook ontbrak regelmatig de (dak)randbeveiliging.

 

De preventieadviseur moet een risicoanalyse uitvoeren met het oog op het identificeren, het vaststellen, het nader bepalen en het evalueren van die risico's voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van werkzaamheden op hoogte. De werkgever heeft de verplichting de nodige materiële en organisatorische maatregelen te treffen. Wanneer men werkzaamheden op hoogte niet kan vermijden, moeten ze goed worden gepland en voorbereid. Deze werken moet men uitvoeren op een veilige manier, waarbij men gebruik maakt van de juiste uitrusting. Niet voldoen aan deze eisen voor een veilige uitvoering, kan aanleiding zijn tot onmiddellijke stillegging van de werken en tot boetes. Bij werken met onderaannemers draagt ook de opdrachtgever een verantwoordelijkheid, met regels die beschreven staan in de Welzijnswet onder “Werken met derden”.

 

 

De inzet van buitenlandse werknemers bij onderaannemers staat geregeld ter discussie. Het wordt er soms minder nauw genomen met de veiligheidsregels, temeer omdat ze onder hoge tijdsdruk werken.

 

 

Bron

Dodelijk arbeidsongeval op voormalige Ford-terreinen in Genk: betonnen dwarsbalk sleurt Moldavische bouwvakker mee https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221110_95194489

TV Limburg 22-jarige man komt om bij arbeidsongeval op voormalige Ford-terrein https://www.tvl.be/nieuws/22-jarige-man-komt-om-bij-arbeidsongeval-op-voormalige-ford-terrein-145889

 

Afbeelding (bron: https://img.nieuwsblad.be/8w9WT6X97lW7xyUPfjK1qU2Tmik=/fit-in/960x640/https%3A%2F%2Fstatic.nieuwsblad.be%2FAssets%2FImages_Upload%2F2022%2F11%2F10%2F21ae88b7-f8f6-452b-9ac2-f53e7f5a61a1.jpg)
Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal