Doorgaan naar hoofdcontent

Dodelijk arbeidsongeval op oude Ford-terreinen in Genk

Een 22-jarige bouwvakker uit Moldavië is op 10 november om het leven gekomen bij een arbeidsongeval op de site van de vroegere Ford in Genk. Hij werkte voor een onderaannemer van de firma Willy Naessens.

 

 

Op de voormalige Ford-terreinen in Genk is donderdagmiddag 10 november 2022 een dodelijk arbeidsongeval gebeurd bij de bouw van een bedrijfspand. Het gebouw wordt opgetrokken door de firma Willy Naessens. Een onderaannemer, waarvoor het slachtoffer werkte, plaatste betonnen balken. Toen een betonnen dwarsbalk doormidden brak, is de 22-jarige man uit Moldavië zo’n twintig meter naar beneden gestort. De bouwvakker stond in het bakje van een hoogtewerker maar zou geen veiligheidsharnas hebben gedragen.

 

Het bouwterrein is afgezet voor onderzoek. Daarin zal nagegaan worden waarom de dwarsbalk het begaf. Het ging om een lange en zware betonnen balk. De vraag hierbij is of het beton al voldoende droog was. Onderzoekers zullen ook natrekken waarom het slachtoffer geen veiligheidsharnas droeg. Dit is verplicht in hoogtewerkers.

 

Vallen van hoogte is een vaak voorkomende oorzaak van (ernstige) arbeidsongevallen, zoals een recent rapport van de Nederlandse Inspectie SZW nog heeft aangetoond. Ongeveer 5% van de werkenden werkt op hoogte. Meestal gaat het om ladders, steigers of hoogwerkers. In iets meer dan de helft van de bedrijven waar wordt gewerkt op hoogte is er geen risicoanalyse of is werken op hoogte niet opgenomen als risico. In bedrijven met minder dan tien werknemers heeft bijna twee derde geen risicoanalyse, of staat werken op hoogte er niet in. Een grote meerderheid van de bedrijven neemt wel maatregelen om valgevaar te voorkomen. Het gaat hierbij meestal om organisatorische maatregelen zoals voorlichting en toezicht (71%). Bijna 60% neemt bronmaatregelen, zoals het vervangen van arbeidsmiddelen door een veiliger middel. Ruim 10% van de bedrijven neemt helemaal geen maatregelen om het risico te beheersen. Vaak gaat het hier om bedrijven in de sector handel.

 

Ongevallen op hoogte hebben meestal betrekking op vallen van een ladder, trapje of opstapje. Deze slachtoffers hebben vaak geen blijvend letsel. Slachtoffers die vallen van een dak, vloer of platform, lopen vaak ernstiger letsel op dan slachtoffers die van een ladder vallen. Vaak vallen zij van 2,5 meter of hoger. In een kwart van de bijna 100 ongevallen heeft dit geleid tot blijvend letsel bij het slachtoffer. Vaak verloor het slachtoffer de balans bij het uitvoeren van een activiteit, gleed uit of struikelde. Ook ontbrak regelmatig de (dak)randbeveiliging.

 

De preventieadviseur moet een risicoanalyse uitvoeren met het oog op het identificeren, het vaststellen, het nader bepalen en het evalueren van die risico's voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van werkzaamheden op hoogte. De werkgever heeft de verplichting de nodige materiële en organisatorische maatregelen te treffen. Wanneer men werkzaamheden op hoogte niet kan vermijden, moeten ze goed worden gepland en voorbereid. Deze werken moet men uitvoeren op een veilige manier, waarbij men gebruik maakt van de juiste uitrusting. Niet voldoen aan deze eisen voor een veilige uitvoering, kan aanleiding zijn tot onmiddellijke stillegging van de werken en tot boetes. Bij werken met onderaannemers draagt ook de opdrachtgever een verantwoordelijkheid, met regels die beschreven staan in de Welzijnswet onder “Werken met derden”.

 

 

De inzet van buitenlandse werknemers bij onderaannemers staat geregeld ter discussie. Het wordt er soms minder nauw genomen met de veiligheidsregels, temeer omdat ze onder hoge tijdsdruk werken.

 

 

Bron

Dodelijk arbeidsongeval op voormalige Ford-terreinen in Genk: betonnen dwarsbalk sleurt Moldavische bouwvakker mee https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221110_95194489

TV Limburg 22-jarige man komt om bij arbeidsongeval op voormalige Ford-terrein https://www.tvl.be/nieuws/22-jarige-man-komt-om-bij-arbeidsongeval-op-voormalige-ford-terrein-145889

 

Afbeelding (bron: https://img.nieuwsblad.be/8w9WT6X97lW7xyUPfjK1qU2Tmik=/fit-in/960x640/https%3A%2F%2Fstatic.nieuwsblad.be%2FAssets%2FImages_Upload%2F2022%2F11%2F10%2F21ae88b7-f8f6-452b-9ac2-f53e7f5a61a1.jpg)
Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski