Doorgaan naar hoofdcontent

Artikels in 2022

Dit jaar heb ik behoorlijk wat geschreven.

Op mijn blog is het dit jaar wel wat "rustiger" geweest; ik heb hier (deze even buiten beschouwing gelaten) slechts acht artikels gepend. Voor Attentia heb ik er een tiental gemaakt (het aantal weet ik niet precies, omdat de marketing afdeling die vervolgens publiceert en ik die vervolgens zelf niet altijd meer terugvind; enfin hier is een voorbeeld). Hier en daar heb ik er nog een dozijn of zo gemaakt. Maar de overgrote meerderheid van mijn artikels schreef ik voor Kluwer; ik zit er dit jaar aan 279. Hiernaast schrijf ik ook nog elders, maar dat laat ik hier buiten beschouwing.

Dus in totaal kom ik aan meer dan 300 artikels over preventie. Eigenlijk gek veel als ik dat zo optel. Elk weekend schrijf ik minstens een halve dag (meestal twee halve dagen), ik lever tussen de vijf en de tien artikels af en die worden dan in de loop van de komende week (of weken) op de site geplaatst. Ik heb er een ritme in gevonden, en dat levert dus resultaat. Ik heb van de titels even een woordenwolk gemaakt, dat geeft onderstaande.

Soms bedenk ik me dat het wel spijtig is dat ik minder publiceer op mijn blog. Maar als ik de keuze heb tussen publiceren op mijn "hobby" blog, en verschijnen op de site van een gekende uitgever... tja.

Ik ben nog eens gaan wandelen doorheen mijn blogartikels. Hier schreef ik ook wel regelmatig over tips voor time management, en over verschillende vormen van zingeving. Daar ben ik nog altijd evenveel mee bezig, maar ik praat er minder over. Ik stel me ook de vraag: is er überhaupt iemand in geïnteresseerd? Mijn focus is preventie, dus... ik ga er nog wel eens over nadenken. Uiteindelijk ben ik al vijftien jaar bezig met deze blog, ik wil die toch ook nog relevant houden.

Ik krijg ook wel eens de opmerking van mensen dat ze minder kunnen "zien" wat ik schrijf; ze zijn niet geabonneerd op Kluwer, en op Linkedin is de tijdslijn niet echt te volgen, dat algoritme verbergt de oudere bijdragen. Ik moet er nog eens over nadenken wat ik daaraan kan verbeteren. Misschien dat ik elke maand een overzicht kan plaatsen van mijn artikels? Of zoals ik op Linkedin doe, telkens een korte introductie naar het artikel en dan de link? 

Hieronder alvast mijn artikels van vorige maand.

3/11/2022 Kluwer Potentiële blootstelling van werknemers aan gevaarlijke atmosferen bij vrachtcontainers

3/11/2022 Kluwer Lange werkweken verhogen de kans op depressie

4/11/2022 Kluwer Helft Nederlandse werknemers heeft last van mentale problemen, verergerd door routinetaken

7/11/2022 Kluwer Nieuwe informatietool over seksuele intimidatie op de werkvloer

8/11/2022 Kluwer Het Fedris jaarverslag 2021 is beschikbaar

9/11/2022 Kluwer Angst- of stemmingsstoornissen als gevolg van vermoeidheid door het werk

9/11/2022 Kluwer Nieuwe risico's op de werkvloer door incidenten met duurzame energie

10/11/2022 Kluwer Discriminatie door de werkgever: verruiming van het criterium ‘gezondheidstoestand’

10/11/2022 Kluwer Statistieken van de beroepsziekten in 2021: covid vertekent het beeld

14/11/2022 Kluwer EU-OSHA kan terugkijken op een succesvolle MSA-campagne

14/11/2022 Kluwer De nieuwe Napo: “De sluipmoordenaars!”

14/11/2022 Kluwer Nieuwe expo “BURN: Van brandgevaar tot burn-out”

14/11/2022 Kluwer Responsabilisering van werknemers in het kader van de Terug-Naar-Werk-trajecten

15/11/2022 Kluwer Verschillen in het suïciderisico tussen beroepen

16/11/2022 Kluwer Arbeidsongevallen: de gevaren van heftrucks

17/11/2022 Kluwer Werkstress (1): Stress op het werk neemt toe in Europa sinds COVID-19

17/11/2022 Kluwer Aanbevelingen voor ploegendienst verminderden arbeidsongevallen met 20%

21/11/2022 Kluwer Werkstress (2): Digitale technologieën op de werkplek

21/11/2022 Kluwer Nieuwe wet medische overmacht gepubliceerd

21/11/2022 Kluwer Total en Team Industrial Services veroordeeld tot boete voor dodelijk arbeidsongeval

22/11/2022 Kluwer Hoe werknemers met een beperking ondersteunen?

24/11/2022 Kluwer Werkstress (3): Geestelijke gezondheid op de werkplek

27/11/2022 Kluwer Achteruitgang van de longfunctie door beroepsmatige blootstelling aan gassen en dampen

28/11/2022 Kluwer Werkstress (4): Opvattingen van werknemers over veiligheids- en gezondheidsbeheer op de werkplek

29/11/2022 Kluwer Actiemarathon tegen gendergeweld

30/11/2022 Kluwer Advies Hoge Raad over nieuw ontwerp-KB beveiliging van liften

30/11/2022 Kluwer Tijd tot 1 april 2023 voor regels rond deconnectie


Mocht iemand over bovenstaande suggesties hebben, geef me gerust een seintje.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal