Doorgaan naar hoofdcontent

Artikels in 2022

Dit jaar heb ik behoorlijk wat geschreven.

Op mijn blog is het dit jaar wel wat "rustiger" geweest; ik heb hier (deze even buiten beschouwing gelaten) slechts acht artikels gepend. Voor Attentia heb ik er een tiental gemaakt (het aantal weet ik niet precies, omdat de marketing afdeling die vervolgens publiceert en ik die vervolgens zelf niet altijd meer terugvind; enfin hier is een voorbeeld). Hier en daar heb ik er nog een dozijn of zo gemaakt. Maar de overgrote meerderheid van mijn artikels schreef ik voor Kluwer; ik zit er dit jaar aan 279. Hiernaast schrijf ik ook nog elders, maar dat laat ik hier buiten beschouwing.

Dus in totaal kom ik aan meer dan 300 artikels over preventie. Eigenlijk gek veel als ik dat zo optel. Elk weekend schrijf ik minstens een halve dag (meestal twee halve dagen), ik lever tussen de vijf en de tien artikels af en die worden dan in de loop van de komende week (of weken) op de site geplaatst. Ik heb er een ritme in gevonden, en dat levert dus resultaat. Ik heb van de titels even een woordenwolk gemaakt, dat geeft onderstaande.

Soms bedenk ik me dat het wel spijtig is dat ik minder publiceer op mijn blog. Maar als ik de keuze heb tussen publiceren op mijn "hobby" blog, en verschijnen op de site van een gekende uitgever... tja.

Ik ben nog eens gaan wandelen doorheen mijn blogartikels. Hier schreef ik ook wel regelmatig over tips voor time management, en over verschillende vormen van zingeving. Daar ben ik nog altijd evenveel mee bezig, maar ik praat er minder over. Ik stel me ook de vraag: is er überhaupt iemand in geïnteresseerd? Mijn focus is preventie, dus... ik ga er nog wel eens over nadenken. Uiteindelijk ben ik al vijftien jaar bezig met deze blog, ik wil die toch ook nog relevant houden.

Ik krijg ook wel eens de opmerking van mensen dat ze minder kunnen "zien" wat ik schrijf; ze zijn niet geabonneerd op Kluwer, en op Linkedin is de tijdslijn niet echt te volgen, dat algoritme verbergt de oudere bijdragen. Ik moet er nog eens over nadenken wat ik daaraan kan verbeteren. Misschien dat ik elke maand een overzicht kan plaatsen van mijn artikels? Of zoals ik op Linkedin doe, telkens een korte introductie naar het artikel en dan de link? 

Hieronder alvast mijn artikels van vorige maand.

3/11/2022 Kluwer Potentiële blootstelling van werknemers aan gevaarlijke atmosferen bij vrachtcontainers

3/11/2022 Kluwer Lange werkweken verhogen de kans op depressie

4/11/2022 Kluwer Helft Nederlandse werknemers heeft last van mentale problemen, verergerd door routinetaken

7/11/2022 Kluwer Nieuwe informatietool over seksuele intimidatie op de werkvloer

8/11/2022 Kluwer Het Fedris jaarverslag 2021 is beschikbaar

9/11/2022 Kluwer Angst- of stemmingsstoornissen als gevolg van vermoeidheid door het werk

9/11/2022 Kluwer Nieuwe risico's op de werkvloer door incidenten met duurzame energie

10/11/2022 Kluwer Discriminatie door de werkgever: verruiming van het criterium ‘gezondheidstoestand’

10/11/2022 Kluwer Statistieken van de beroepsziekten in 2021: covid vertekent het beeld

14/11/2022 Kluwer EU-OSHA kan terugkijken op een succesvolle MSA-campagne

14/11/2022 Kluwer De nieuwe Napo: “De sluipmoordenaars!”

14/11/2022 Kluwer Nieuwe expo “BURN: Van brandgevaar tot burn-out”

14/11/2022 Kluwer Responsabilisering van werknemers in het kader van de Terug-Naar-Werk-trajecten

15/11/2022 Kluwer Verschillen in het suïciderisico tussen beroepen

16/11/2022 Kluwer Arbeidsongevallen: de gevaren van heftrucks

17/11/2022 Kluwer Werkstress (1): Stress op het werk neemt toe in Europa sinds COVID-19

17/11/2022 Kluwer Aanbevelingen voor ploegendienst verminderden arbeidsongevallen met 20%

21/11/2022 Kluwer Werkstress (2): Digitale technologieën op de werkplek

21/11/2022 Kluwer Nieuwe wet medische overmacht gepubliceerd

21/11/2022 Kluwer Total en Team Industrial Services veroordeeld tot boete voor dodelijk arbeidsongeval

22/11/2022 Kluwer Hoe werknemers met een beperking ondersteunen?

24/11/2022 Kluwer Werkstress (3): Geestelijke gezondheid op de werkplek

27/11/2022 Kluwer Achteruitgang van de longfunctie door beroepsmatige blootstelling aan gassen en dampen

28/11/2022 Kluwer Werkstress (4): Opvattingen van werknemers over veiligheids- en gezondheidsbeheer op de werkplek

29/11/2022 Kluwer Actiemarathon tegen gendergeweld

30/11/2022 Kluwer Advies Hoge Raad over nieuw ontwerp-KB beveiliging van liften

30/11/2022 Kluwer Tijd tot 1 april 2023 voor regels rond deconnectie


Mocht iemand over bovenstaande suggesties hebben, geef me gerust een seintje.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Artificiële intelligentie op het werk: voorbeeld van een nuttige toepassing voor de preventieadviseurs

Het is moeilijk om specifieke voorspellingen te doen over wat er de komende jaren belangrijk zal zijn op het vlak van preventie op het werk in België, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en economie. Het is wel waarschijnlijk dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen. EU-OSHA en Eurofound hebben recent rapporten gepubliceerd over hoe AI de arbeidsomstandigheden kan beïnvloeden. Ook zal de nieuwe campagne van EU-OSHA voor 2023-2025 focussen op nieuwe digitale technologieën op het werk. Ik heb daar in de zomer van 2022 al een aantal artikelen aan besteed, en naar aanleiding hiervan heeft Ruben Baes van Amelior me gevraagd om er een workshop over te geven aan preventieadviseurs, wat ik met veel plezier ook heb gedaan. Het is echt een boeiend onderwerp, en mensen beseffen nog niet hoeveel ze nu al in contact komen met AI op het werk. Die suggesties die Outlook geeft om te antwoorden op een m

Hoe je duizenden euro's op je boodschappen kunt besparen: Een gedetailleerd overzicht van mijn uitgaven en tips om te besparen

Op de eerste dag van het nieuwe jaar werk ik aan mijn Excelbestand dat al mijn doelstellingen en data bevat. Ik maak een definitieve stand van zaken op van het voorgaande jaar, en maak de grafieken en tabellen klaar voor het nieuwe kalenderjaar. De tellers staan weer op nul. Welke targets wil ik dit jaar halen? Dit werkt voor mij. Al 15 jaar houd ik een Excelbestand bij; ik heb het daar wel al een aantal keer over gehad op mijn blog. Mijn doelstellingen wijzigen wel in de loop der jaren, maar de SMART aanpak blijft hetzelfde.  Ik heb het al gehad over de boeken die ik lees , de stappen die ik zet , de calorieën die ik eet en de artikels die ik schrijf , maar zal ik het nu eens hebben over de boodschappen.  In 2014 ben ik gestart met het bijhouden van de uitgaven van voeding volgens de systematiek van de FOD Economie. Die gebruikt de onderstaande onderverdeling:  20111 Brood en graanproducten 20112 Vlees 20113 Vis en schaaldieren 20114 Melk, kaas, eieren 20115 Eetbare oliën e