Doorgaan naar hoofdcontent

SleepSync

SleepSync is een app ontworpen om ploegenwerkers te helpen hun slaapcycli te optimaliseren. Deze tool, ontwikkeld door onderzoekers van de Monash University, heeft al bewezen dat het de slaapkwaliteit en het humeur van ploegenwerkers kan verbeteren.

 

De werking van SleepSync

SleepSync is een geavanceerde applicatie die gebruikers in staat stelt om hun werk- en sociale schema's, evenals hun slaap- en waakcycli en stemming, in te voeren. Met deze informatie kan de app persoonlijke aanbevelingen doen over de beste slaaptijden, aangepast aan de individuele biologische ritmes van de gebruiker.

Tijdens een twee weken durende proefperiode waaraan 27 ploegenwerkers deelnamen, ontdekte het Monash-onderzoeksteam dat de deelnemers gemiddeld 29 minuten langer sliepen per nacht door het gebruik van SleepSync. Meer dan 80% van de proefpersonen rapporteerde dat hun slaapkwaliteit was verbeterd, terwijl 70% zei dat ze gemakkelijker in slaap vielen.

Afbeelding: Pre- en post-app scores voor totale slaaptijd, vermogen om in slaap te vallen, kwaliteit van de slaap en herstel. Grijze balken geven de gemiddelde scores weer, gemeten bij het in gebruik nemen van de app; zwarte balken geven de gemiddelde scores weer aan het einde van de proef, na twee weken gebruik van de app; en de foutbalken geven de standaardfout van het gemiddelde weer. Bron: Murray et al.

 

Een tool voor gedragsverandering

Hoofdonderzoeker Jade Murray benadrukte dat SleepSync meer dan alleen een slaaphulp is. Het beoogt daadwerkelijk gedragsverandering bij ploegenwerkers te bevorderen. Door gepersonaliseerde slaapschema's en voorlichting te geven, kan SleepSync bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van deze werknemers, evenals hun dagelijkse functioneren.

Murray wijst ook op het potentieel van SleepSync voor verdere ontwikkeling en integratie met draagbare apparaten, zoals smartwatches. Dit zou nog meer kunnen bijdragen aan het minimaliseren van de gezondheidskosten die verband houden met ploegendienst voor zowel individuen als de samenleving als geheel.

 

Informatie over de tool

De tool is uitgegeven door Curve Tomorrow en is beschikbaar in de Google Play winkel. Ze werkt op Android devices. Ze is voorlopig enkel in het Engels.

 

Conclusie

SleepSync is een veelbelovende tool die al heeft bewezen dat het ploegenwerkers kan helpen hun slaap te verbeteren. Als preventieadviseur zou u dit kunnen overwegen als een waardevolle hulp voor werknemers in ploegendienst in uw organisatie. Met zijn potentieel om gedragsverandering te bevorderen en de gezondheid en het welzijn van werknemers te verbeteren, kan SleepSync een onderdeel worden van de preventiestrategie. Het onderzoek naar deze app is online gepubliceerd in het tijdschrift Digital Health, voor degenen die meer gedetailleerde informatie wensen.

 

Bronnen:

Murray JM et al. Mobile app for personalized sleep-wake management for shift workers: A user testing trial. Digit Health. 2023 Mar 29. doi: 10.1177/20552076231165972. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10064476/


Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal