Doorgaan naar hoofdcontent

Werkgerelateerde sterfgevallen: Onderrapportage en de noodzaak van effectieve preventie

Het aantal werkgerelateerde sterfgevallen in Ontario, Canada lag vorig jaar tien keer hoger dan het officiële aantal, volgens het Workers Health and Safety Centre (WHSC). Onderzoeksresultaten tonen aan dat meer dan 2.000 werknemers overleden door traumatische incidenten en gevaarlijke blootstellingen op het werk. Het WHSC benadrukt dat dit al een conservatieve schatting is en dat de provinciale Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) slechts 220 claims voor overlijden van werknemers erkende in 2022.

 

 

Onderrapportage van werkgerelateerde sterfgevallen

De WHSC merkt op dat, hoewel de meeste traumatische sterfgevallen op het werk worden gemeld bij de WSIB, zeer weinig sterfgevallen als gevolg van beroepsziekten worden gemeld of erkend. Dit geldt met name voor kanker, longziekten en andere chronische ziekten met een lange latentietijd tussen blootstelling op het werk en het begin van de ziekte. Ook onderrapportage en erkenning van verwondingen en ziekten veroorzaakt door geestelijke gezondheid, geweld, COVID-19 en andere luchtweginfecties is een probleem.

 

Aanbeveling en noodzaak van actie

Het WHSC stelt dat een nauwkeuriger beeld van werkgerelateerde sterfgevallen, verwondingen en ziekten prioriteit moet krijgen en breed gecommuniceerd moet worden. Preventieadviseurs en arbeidsartsen moeten zich bewust zijn van de ware omvang van het probleem en in samenwerking met werkgevers streven naar een veiligere en gezondere werkomgeving door verbeterde regelgeving en handhaving.

 

 

Werkgevers kunnen via advies van met preventieadviseurs en arbeidsartsen proactief preventieve maatregelen nemen om traumatische incidenten en gevaarlijke blootstellingen te minimaliseren en een veilige werkomgeving te waarborgen. Bovendien is het belangrijk om transparant te zijn over de ware tol van werkgerelateerde sterfgevallen en ziekten om het bewustzijn te vergroten en te zorgen voor effectieve preventie op de werkplek.

 

Bronnen:

OHS Canada - Number of workers killed on the job is 10 times higher than official reports: WHSC https://www.ohscanada.com/number-of-workers-killed-on-the-job-is-10-times-higher-than-official-reports-whsc/

 


Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal