Doorgaan naar hoofdcontent

AI op de werkvloer: casestudy ID9 - Colonoscopie

Op 17 mei 2023 heeft EU-OSHA zestien casestudies gedeeld, om inzicht te geven in hoe taken kunnen worden geautomatiseerd met behulp van op AI gebaseerde systemen, en hoe dit het welzijn van werknemers kan bevorderen. Deze studies kijken naar de impact van deze systemen op veiligheid en gezondheid op het werk. Ze brengen ook in kaart wat de drijvende krachten zijn, wat de obstakels kunnen zijn en wat de succesfactoren zijn voor het optimaal gebruik van deze technologie, terwijl werknemers tegelijkertijd worden beschermd.

De casestudy "Artificial intelligence software supporting physicians in colonoscopy diagnostic tasks (ID9)" beschrijft hoe AI-detectiesoftware beelden van coloscopieën (kijkonderzoeken van de dikke darm) analyseert in een oncologisch centrum in Midden-Duitsland. Hoewel de AI-toepassing gebruikt wordt voor een nauwkeurige diagnose, vervangt het de artsen niet, maar ondersteunt het hen. AI opent ook de deur naar nieuwe mogelijkheden zoals teleconsultaties, robotische chirurgie, zorg op afstand en geautomatiseerde medicijnlevering.

1 Bedrijfsprofiel en situatieschets

Het oncologisch centrum, gevestigd in een academisch ziekenhuis in Midden-Duitsland, heeft in 2021 meer dan 1.000 kankerpatiënten behandeld. Coloscopieën zijn een routineprocedure in Duitsland voor het voorkomen van kanker. Tijdens een colonoscopie onderzoekt een arts de dikke darm met een camera-aangedreven buis, genaamd een colonoscoop. Ondanks high-tech endoscopie-apparaten, kunnen slijm en andere resten de detectie van vroege darmkanker belemmeren. Daarom wordt nu in het oncologisch centrum AI ingezet voor real-time video-analyse.

Deze AI, getraind om poliepen en adenomen te identificeren, verwerkt de beelden van de colonoscoop live en toont potentiële vroege kankerindicaties op het scherm. Vooral bij het detecteren van moeilijk te vinden adenomen kleiner dan 5 mm, heeft de AI een hogere detectiegraad dan de arts.

 

2 Implementatie

De invoering van dit AI-systeem verliep vlot en relatief simpel. Het hoofd van het oncologisch centrum zette de stap naar aanschaf na de evaluatie van de technologie. De financiering werd goedgekeurd door het management. Een gegevensbeveiligingsevaluatie werd uitgevoerd, zoals gebruikelijk bij nieuwe medische technologie. Na de installatie in de kliniek, gaf het ontwikkelbedrijf een uitleg over het gebruik ervan. Het systeem is nu met één druk op de knop operationeel. Het draait op moment van publicatie van de casestudy ongeveer drie maanden zonder incidenten.

 

3 Problemen en hindernissen bij de uitvoering

Er waren geen technische problemen bij de implementatie. Omdat het AI-systeem is geïntegreerd in een bestaande opstelling, waren er geen grote aanpassingen nodig. Het systeem is gebruiksvriendelijk en wordt goed ontvangen door het medisch personeel. De kost van het AI-systeem, gezien als de “gouden standaard”, kan wel als een uitdaging worden beschouwd. Hoewel de prijzen van deze technologie iets zijn gedaald, blijft het een duur product, mogelijk een belemmering voor kleinere ziekenhuizen of individuele artsenpraktijken.

 

4 Impact op veiligheid en gezondheid op het werk

De invoering van geavanceerde robotica of op AI gebaseerde systemen kan een brede impact hebben op veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Het kan een aantal uitdagingen en kansen met zich meebrengen die uniek zijn voor elke casestudy. Daarom is het belangrijk om mogelijke belemmeringen en drijfveren in kaart te brengen om er in toekomstige projecten rekening mee te houden. Deze nieuwe vormen van taakautomatisering kunnen zelfs leiden tot veranderingen in het algemene VGW-beheer van een bedrijf. Via de interviews zijn een aantal van deze factoren voor deze specifieke casestudy geïdentificeerd en besproken.

 

4a Uitdagingen

  • Cognitieve belasting: Hoewel AI bedoeld is om cognitieve belasting te verminderen, kan dit systeem soms het tegenovergestelde effect hebben. Het systeem geeft prioriteit aan gevoeligheid boven specificiteit, wat kan leiden tot meer indicaties dan noodzakelijk. Voor elke indicatie moeten artsen een beslissing nemen, wat kan leiden tot beslissingsmoeheid. Maar aangezien elke procedure ongeveer 10 tot 12 minuten duurt, kunnen pauzes worden genomen om dit effect te compenseren.

 

4b Kansen

  • Langetermijn werkdruk: Hoewel het AI-systeem de tijd van individuele controles verlengt, kan het toekomstige werklast verminderen door vroege detectie van kritieke poliepen. Dit kan grotere medische behandelingen voorkomen, hoewel langetermijnstudies hierover nog niet beschikbaar zijn.
  • Emotioneel welzijn: Het vierogenprincipe, waarbij zowel een arts als een verpleegkundige de colonoscopie controleren, blijft behouden. Maar nu biedt de AI een extra paar ogen, wat kan helpen om de stress te verminderen die ontstaat als er ondanks de controle toch een carcinoom ontwikkeld wordt bij patiënten.

 

5 Belangrijkste bevindingen

Deze studie toont het grote potentieel van AI in de geneeskunde. AI kan beeldanalyse automatiseren, waarbij het in samenwerking met artsen betere patiëntenzorg kan bieden. De huidige impact op de veiligheid en gezondheid op het werk is beperkt, maar er kunnen aanzienlijke voordelen op lange termijn zijn. Vroegtijdige kankerdiagnose door AI kan de overlevingskansen van patiënten vergroten en de werklast en sterfte verminderen.

AI vervangt de mens niet in het diagnostisch proces, het is een hulpmiddel. Het menselijke aspect blijft cruciaal, zowel voor de arts-patiëntrelatie als voor het ethisch en verantwoordelijk gebruik van AI. De eindverantwoordelijkheid voor de diagnose ligt bij de arts, niet bij de AI.

Tot slot zien we grote veranderingen in de medische sector door AI en robotica. Deze technologieën kunnen de werklast verminderen en tegelijkertijd het medisch personeel veiliger maken. Ze bieden ook de mogelijkheid om routineklussen te automatiseren, waardoor zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan hun patiënten.


Bronnen:

EU-OSHA - Using AI for task automation while protecting workers: eight case studies provide new insights https://osha.europa.eu/en/highlights/using-ai-task-automation-while-protecting-workers-eight-case-studies-provide-new-insights

EU-OSHA – Publications https://osha.europa.eu/en/publications

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski