Doorgaan naar hoofdcontent

Vrijstelling van vakbekwaamheid

Wow, mijn aantal blogberichten is de laatste jaren exponentieel gedaald! Met deze tekst evenaar ik alvast het resultaat van 2010 *yay*.
Ja, ik heb besloten om mijn ouwe blog weer wat nieuw leven in te blazen. Pure egotripperij hoor, ik heb gewoon de laatste tijd weer gemerkt dat de oude artikels nog steeds veel gelezen worden en ik dacht "waarom niet opnieuw een aantal nieuwe schrijven". Mijn uitgebreide schare fans kan dus een gezamenlijke zucht van verlichting slaken :-P.

Ik zal beginnen met een kort bericht dat ik nog in een schuif liggen had, over het KB van 25 Januari 2011 tot wijziging van het KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D + E en de subcategorieën C1, C1 + E, D1, D1+E, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7.2.2011.
Als je dit al een lange en moeilijke zin vond, wacht dan op de volgende.

Want krachtens dit KB zijn bestuurders van voertuigen (of combinaties van voertuigen) met een maximaal toegelaten massa van meer dan 7,5 ton die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en waarbij dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is (en daaronder vallen ook de medische cars), voortaan vrijgesteld van de vakbekwaamheidsvereisten.

Wat betekent dit nu precies?

Wel, een paar jaar geleden zijn er op basis van een Europese Richtlijn extra eisen gesteld aan het behalen van het rijbewijs voor nieuwe beroepschauffeurs. Deze richtlijn verplicht actieve vrachtwagenchauffeurs (rijbewijs C) en buschauffeurs (rijbewijs D) onder meer om nascholing te volgen in een erkend opleidingscentrum: 35 uur over een periode van 5 jaar. Dit is dus het principe van de vakbekwaamheid. Dit is NIET hetzelfde als de medische schifting! De laatste wijzigingen hiervan heb ik uitgelegd in mijn blogartikel "niet meer geschift".

Maar terug naar de vakbekwaamheid. Dit gaf ellende alom natuurlijk. De rijscholen kregen opeens een hoop extra werk, de bedrijven wisten niet wat er gebeurde, en de vrachtwagen- en buschauffeurs nog minder. Ze doen het werk al 30 jaar, en nu moeten ze ineens bijscholing gaan volgen? Ja, het was hilarisch. Tot je het uit moet leggen aan een kwade, bezwete vrachtwagenchauffeur van 120 kg die van kop tot teen bedekt is met tatoeages van bebloede doodskoppen. Dat was minder leuk.
Enfin, er is nog behoorlijk wat aan gesleuteld aan de originele richtlijn. Ik ga niet uitweiden over alle details hiervan (voornamelijk omdat ik ze niet ken). Ik geef je enkel de huidige richtlijnen.

De eis tot vakbekwaamheid geldt voor alle professionele bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer. Maar voor de volgende voertuigen dient de bestuurder GEEN vakbekwaamheid te hebben en volstaat dus het gewone rijbewijs (al dan niet met medische schifting):
  • voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur (welke ze, van mijn part, gewoonweg mochten verbieden - bloody tractors);
  • voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
  • voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
  • voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
  • voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
  • voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
En wat is er nu recent precies veranderd? De laatste categorie hierboven, voertuigen of combinaties van (blah blah), dit geldt nu dus voor ALLE voertuigen in plaats van, tot voor kort, voertuigen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 7,5 ton.

Saai he? Wel, hiermee hebben wij dus dagelijks te maken. Wel, misschien niet dagelijks, maar toch vaak. Mijn volgende artikel zal minder saai zijn. Hoop ik.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski