Doorgaan naar hoofdcontent

Geschift en veilig rijden

Werknemers die alleen met een (bedrijfs)wagen rijden, hebben noch een veiligheidsfunctie, noch nood aan een medische schifting. Vervoert die collega's, dan is het wel een veiligheidsfunctie, maar een medische schifting is nog steeds niet nodig. En iemand die een medische schifting moet hebben, zoals een vrachtwagenchauffeur of buschauffeur, heeft niet noodzakelijk ook een veiligheidsfunctie. Maar soms wel.
Simpel, dat begrijpt iedereen zonder problemen. Ja toch! Niet dan?

*Zucht* Vooruit, ik zal het dan maar wat verder uitleggen.

De medische schiftingen zijn sinds november 2009 versoepeld. Het is nu namelijk niet meer nodig bij de meeste houders van een rijbewijs B om een medische schifting te bekomen, ook niet als je collega's vervoert (zie voor meer info hierover "Niet meer geschift").

Een veiligheidsfunctie omvat een werkpost waarbij je, kort gezegd, de veiligheid van andere werknemers in gevaar kan brengen. Als je alleen met de wagen rijdt, kun je wel andere weggebruikers van het voetpad maaien, maar dat zijn niet noodzakelijk collega's, ergo, geen veiligheidsfunctie.

Dit kun je dus samenvatten in onderstaande tabel.


Type voertuig en gebruik Betrokken bestuurder

Medische schifting Veiligheidsfunctie
1. Voertuig van de werkgever (rijbewijs B, + E)
zonder passagier neen neen
met collega's als passagiers neen ja
met externe werknemers als passagiers neen ja
2. Eigen voertuig of voertuig van een derde (rijbewijs B, + E)
zonder passagier neen neen
met collega's als passagiers neen ja
met externe werknemers als passagiers neen ja
3. Vrachtwagens (rijbewijs C, C1, + E)
zonder passagier ja neen
met collega's als passagiers ja ja
met externe werknemers als passagiers ja ja
4. Autobus met meer dan 9 zitplaatsen (rijbewijs D, D1, + E)
zonder passagier ja neen
met collega's als passagiers ja ja
met externe werknemers als passagiers ja ja

En zodoende is alles weer duidelijk, wel, dat hoop ik toch.

Zo. Mijn goede daad voor de dag is hierbij weer gedaan. Het was dit of dat oudje helpen dat in de beek was gesukkeld. En ik had net mijn nieuwe schoenen aan...

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal